Trollhättans kommun
1488 Trollhättan
Västra Götalands län
Lediga jobb i Trollhättan ❭❭

Skolkurator till Lextorpsskolan F-6

Publicerad: 2023-01-25 | Sista ansökningsdag: 2023-02-19 | Snittlön för Skolkurator ~36 600 kr | Anställningsform: Heltid

Vi är stolta över Trollhättans Stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.

Beskrivning
Vill du vara med och skapa bästa möjliga start för barn- och ungdomars lärande tillsammans med oss? Nu söker vi på Lextorpsskolan en skolkurator.

Är du den vi söker?

Lextorpsskolan är en kommunal F-6 skola belägen i de södra delarna av Trollhättan med 210 elever och 42 medarbetare. På skolan har vi fördelen att ha elever från många olika kulturer, vilket berikar vår verksamhet, men som accentuerar vårt gemensamma värdegrundsarbete. Skolan är tvåparallellig och antalet elever i snitt ligger på ca 15 elever per klass.

Under nuvarande läsår 22/23 sker en nystart av skolans utvecklingsarbete utifrån analys av skolans resultat för att lägga grunden till en framgångsrik skola. Prioriterade målområden är skolans gemensamma värdegrundsarbete med betoning på elevers och personals gemensamma förhållningssätt, kollegialt lärande utifrån Skolverkets satsning specialpedagogik för lärande (SFL) och språkstärkande arbetssätt, samt samverkaninsatser mellan skola och externa aktörer som ex. socialtjänst för trygga en god skolmiljön. Vår målsättning är att vi tillsammans skapar en skola där eleverna uppfattar skolan som angelägen och meningsfull, och vi tror att god kunskapsutveckling grundar sig på tydliga mål och god lektionsstruktur. För oss är det viktigt att både elever och vuxna känner glädje och trygghet när de kommer till skolan. Det vill vi skapa genom positiva förväntningar, forum för att mötas och en arbetsmiljö som gör att vi trivs tillsammans.

Arbetsuppgifter
Som skolkurator på Lextorpsskolan kommer du att representera det psykosociala perspektivet i skolans elevhälsoteam. I skolans elevhälsoteam samverkar du med rektor, specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, och ytterligare skolkurator (deltid). Vid behov har skolan tillgång till skolläkare, skolpsykolog och logoped. 

Vi bedriver ett tvärprofessionellt arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå där allas kunskap inom elevhälsan är viktig. Skolkuratorn arbetar tätt tillsammans med skolans specialpedagog och rektor.

I elevhälsouppdraget ingår att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande för att alla elever ska nå sin fulla potential där ett övergripande och systematiskt elevhälsoarbete startar i klassrummet. Du kommer att leda arbetet i skolans trygghetsteam och ha ett övergripande ansvar kring utformandet av planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. På Lextorpsskolan arbetar vi aktivt med värdegrundsarbetet för att stärka elevers trygghet och studiero under hela skoldagen, som du tillsammans med all skolpersonal är delaktig och engagerad inom. Du kommer att handleda, vägleda personal, uppmärksamma och följa upp social problematik. I arbetet kommer du att ha samtal med elever och vårdnadshavare i en samverkan med pedagoger och andra professioner från elevhälsan.

Du kommer att skriva orosanmälningar till socialtjänsten och göra sociala bedömningar kring elever utifrån ansökningar om att läsa enligt särskolans läroplan. Du är trygg i dig själv och förväntas vara självständig i de processer du som skolkurator driver, men också kunna samverka med interna och externa aktörer med elevens bästa i fokus. I tjänsten sker samverkan med socialtjänst och andra samverkanspartners som BUP, UPH.

Kvalifikationer
Du som söker tjänsten har en socionomutbildning eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, samt har några års arbetslivserfarenhet av att arbeta med barn (åldrarna 6-13). Meriterande är att du har erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga elever i ett mångkulturellt område.

Som skolkurator har du en god förmåga att leda och tydliggöra våra värdegrundsprocesser tillsammans med övriga elevhälsa. För att ditt arbete ska vara framgångsrikt behöver du ha en god samarbetsförmåga, vara professionell och relationsskapande eftersom goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor är grundläggande för arbetet. Vi efterfrågar medarbetare som är engagerade och har ett intresse av att arbeta i en pedagogisk miljö där samverkan sker med olika professioner.

För rollen som skolkurator ser vi att du är lösningsfokuserad, lyhörd, självgående och har förmåga att prioritera, strukturera och anpassa ditt arbetssätt på ett kreativt sätt utifrån de situationer som kan uppstå under en skoldag i arbetet med elever. Vi söker dig som gillar utmaningar. Du är väl insatt i de nationella styrdokumenten för skolan, skollagen, socialtjänstlagen mm och har förmåga att tillämpa dem. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet enligt ovan angivna kvalifikationer och egenskaper.

 
Anställningsinformation
Intervjuer och rekrytering kommer att ske kontinuerligt under ansökningstiden.
Utdrag ur Belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Varmt välkommen med din ansökan

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!

Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag har vi passerat 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans Stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.

Trollhättans Stad tillämpar rökfri arbetstid.Ansök nu Ansök nu