Skydda din inkomst!

Skydda din lön med en inkomstförsäkring.
Behåll 80% av lönen.

Läs mer ❭❭
Lediga jobb

~628 928 st

Lediga jobb ❭❭

Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7026
75007 Uppsala
Uppsala län

Lediga jobb i Uppsala ❭❭

Forskare i skogspatologi


Publicerad: 2018-06-29 | Sista ansökningsdag: 2018-07-14 | Lön: Månadslön. Individuell lönesättning. | Anställningsform: 6 månader eller längre/HeltidForskare inom skogspatologi


Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi lär en del av Biocentrum. Institutionernas forskare har bred kompetens inom både molekylär och ekologisk mikrobiologi. Centrala forskningsfrågor relaterar till mikroorganismernas populationsbiologi och samhällsdynamik, deras funktioner, särskilt när det gäller näringscykler och skogspatologi, liksom interaktionen mellan mikroorganismer och andra organismer. Viktiga forskningsområden är mikrobiell ekologi och  kontroll av träd- och växtsjukdomar.


 

Arbetsuppgifter:
Vi letar efter en oberoende forskare inom populationsgenetik; du förväntas hantera stora mängder data, så väl genetiska som andra typer av data för att skapa en  in silico analyspipeline för resistensmarkörer i barrträd. Som en del av det här arbetetkommer du  analysera selektionsmönster och molekylära markörer i både skogspatogener och skogsträd.
kvalifikationer:


Kvalifikationer:
Vi förväntar dig att du har en doktorsexamen  i populationsgenetik, bioinformatik eller liknande. Vi förväntar oss också att du kan visa att du är en oberoende forskare med omfattande erfarenhet av populationsgenetik i barrträd. Tidigare arbete med transkriptionella, genomiska och sekvensvariationer i gran och svampar är önskvärt. Kandidaten förväntas skicka med tre utvalda peer-reviewed publikationer som exemplifieraroch styrker tidigare erfarenheter. Du förväntas kommunicera på engelska eftersom arbetet innebär mycket samarbete med andra forskare i gruppen. I valet av kandidat lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper, till exempel noggranhet.


ort:
Uppsala

Annställningsform:
 Tidsbegränsad anställning om 6 månader med möjlighet till förlängning

 

Omfattning:
100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:
Vi välkomnar din ansökan senast 2018-07-14, använd knappen nedan.

Fackrepresentanter:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Kontaktpersoner:
Malin Elfstrand

[email protected]

018-671579Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
©2019 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002