Skydda din inkomst!

Skydda din lön med en inkomstförsäkring.
Behåll 80% av lönen.

Läs mer ❭❭
Lediga jobb

~628 928 st

Lediga jobb ❭❭

Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet
97187 Luleå
Norrbottens län

Lediga jobb i Luleå ❭❭

Forskare i Träteknik , med inriktning mot trämodifiering


Publicerad: 2018-06-27 | Sista ansökningsdag: 2018-07-18 | Lön: Individuell lönesättning | Anställningsform: 6 månader eller längre/HeltidTjänsten är en forskartjänst vid avdelningen för Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM) vid Luleå tekniska universitet (LTU). Den lediga befattningen är kopplad till forskningsprogrammet IPOS, delprojekt, DP2, efterfrågestyrd bearbetning av svenskt trä. IPOS - Innovationspotential för det biobaserade samhället, har som mål att se till att svenskt trä är ett konkurrenskraftigt och miljövänligt material i produkter på den globala marknaden.


Ämnesbeskrivning
Träteknik omfattar tvärvetenskaplig forskning på trämaterialet och industriella processer inom kedjan från skog till färdig träprodukt. Forskningsområdena är trämaterialets anatomi, fysik, kemi och mekanik, samt träförädling och produkt-utveckling, tillverkningsteknik, processoptimering och visualisering av träprodukter.

Arbetsuppgifter
Befattningen är av multidisciplinär karaktär och innefattar områden såsom materialvetenskap, tillverknings- och kemiteknik. Delar av forskningsarbetet omfattar också processtekniska aspekter. Huvuduppgiften är att utveckla nya modifieringsmetoder för träskydd, dels mot brand, del mot biologisk nedbrytning, och här är ditt välutvecklade internationella nätverk av storbetydelse för att lyckas inom området.

Arbetet kommer att genomföras vid avdelningen för Träteknik vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå, främst i samverkan med den innovativa forsknings som genomförs där inom biobaserade material. Tjänsten kommer att fokusera på utveckling av program och strategier för utveckling av universitetets verksamhet inom trämodifiering.

Sökande förväntas ha ett stort intresse för tvärvetenskaplig forskning och att skapa forskargrupper med god laganda. Ett aktivt deltagande i utvecklingen av den internationella forskargruppen vid Träteknik kommer att uppskattas. Universitetet har för avsikt att tillhandahålla utmärkta arbetsförhållanden och ett aktivt stöd från forskargruppen med inriktning mot trämodifiering.

Den sökande förväntas också bidra till att utveckla forskningsprogram och representera universitetet på nationell och internationell nivå, och förväntas ha ett omfattande nätverk inom forskningsområdet, med fördel med erfarenhet från tidigare tjänster i olika länder. Dessutom förväntas den sökande vara ansluten till nationella och internationella akademier och nätverk.

Kvalifikationer
Vi söker en välmeriterad och motiverad kollega som bidrar till den forskning som genomförs inom projektet.

För att vara behörig som forskare krävs doktorsexamen i kemi med specialisering mot trämaterial.

Den ideala sökanden har bred kompetens inom en rad olika trämodifieringsmetoder såsom acetylering, furfurylering och termisk modifiering för massivt trä och olika trä/växtfibermaterial. Utöver detta är erfarenhet av olika analysmetoder som kemisk spektroskopi och kromatografi till fördel för den sökandes möjligheter att besätta tjänsten, tillsammans med en förståelse för bindning och beläggningsteknik, samt tillverkning av kompositmaterial.

Sökande ska vara en bra lagspelare med goda kunskaper i engelska, såväl skriftligt som muntligt. Kunskaper i svenska krävs inte för tjänsten.

Balansering av kriterier
Urvalet av sökande som uppfyller behörighetskraven kommer att göras med avseende på förmåga att dra nytta av forskningsstudier, kvaliteten på inlämnade forskningspapper, eventuella publikationer och curriculum vitae. Visad god förmåga till samarbete, med lärare såväl som studentgrupper, interpersonella färdigheter samt flexibilitet är meriterande.

Information
Den aktuella tjänsten avser en heltidsanställning, tidsbegränsad upp till maximalt 2 år.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor Dick Sandberg, 070-431 90 62, [email protected]

Fackliga företrädare:
SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 18 09, [email protected]  eller OFR-S Lars Frisk, 0920-49 17 92, [email protected]

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis samt övriga meriter. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 2018 07 18

Referensnummer: 2208-2018
©2019 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002