Skydda din inkomst!

Skydda din lön med en inkomstförsäkring.
Behåll 80% av lönen.

Läs mer ❭❭
Lediga jobb

~49 900 st

Lediga jobb ❭❭

Se alla lediga jobb som
Verkställande direktör

Denna tjänst har redan blivit tillsatt!
Göteborgs stad., Renova AB

Göteborg
Västra Götalands län

Lediga jobb i Göteborg ❭❭

VD Renova


Publicerad: 2016-12-23 | Sista ansökningsdag: 2017-01-29 | Lön: Enligt avtal. | Anställningsform: Tillsvidare/HeltidRenovakoncernen är Västsveriges ledande miljöföretag inom avfall och återvinning. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägarkommuner ta ett långsiktigt ansvar när det gäller avfall och återvinning. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en hållbar utveckling i vår ägarregion. Moderbolaget är ägarkommunernas egen avfallsexpert och utför direkttilldelade uppdrag från dem. Dotterbolaget Renova Miljö AB verkar på en konkurrensutsatt marknad och erbjuder helhetslösningar inom avfall och återvinning för företag, kommuner och annan offentlig verksamhet i vår ägarregion. Renova ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Göteborgs stad är dominerande ägare med ca 80% av aktierna därför gäller Göteborgs Stads bolagsstyrning. För mer information besök www.renova .se


ARBETSUPPGIFTER
I Renovakoncernen arbetar vi för hållbar utveckling utifrån politiska mål och skapar samhällsnytta genom att på ett miljöriktigt och kostnadseffektivt sätt omvandla avfall till nya råvaror och energi. Material återförs till kretsloppet och bidrar till en cirkulär ekonomi. Som VD för Renovakoncernen kommer du att arbeta med fokus på hållbarhet, affärsmässighet, teknikutveckling och samverkan.

Renovas verksamhet ska vara hållbar ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. I uppdraget ingår att säkerställa att hållbarhetsaspekterna genomsyrar all verksamhet. Politiska mål ska omsättas till praktisk handling. Hållbarhet och digitalisering driver fram behov av nya affärsmodeller i såväl moder- som dotterbolag. I Renova AB är det väsentligt att utveckla öppenhet, transparens och uppföljning i tilldelade uppdrag och i Renova Miljö ligger fokus på att utveckla attraktiva affärsmodeller i ett cirkulärt samhälle.

Inom Västra Götalandsregionen pågår byggprojekt, förtätning och stora infrastrukturprojekt, vilket genererar stora avfallsströmmar. En väsentlig uppgift för Renovakoncernen är att i samverkan med ägarkommuner, kunder och partners utveckla nya hållbara lösningar för avfallshantering. Koncernen erbjuder helhetslösningar, från insamling av avfall till behandling och miljötekniktjänster och är en plattform för samverkan mellan ägarkommuner, företag och forskning. En väsentlig uppgift är att utveckla befintliga och nya samarbeten.

Renovakoncernen arbetar aktivt för mångfald och ett ansvarstagande medarbetarskap. Därför är en viktig del uppdraget ett kommunikativt och involverande ledarskap.
Renova har ca 780 medarbetar och omsätter drygt en miljard. Målet är att alltid kunna erbjuda marknadens bästa utbud av tjänster inom vår bransch, med miljö, kvalitet och kundservice i första rummet. Visionen är ”Vi sätter värde på allt – för en hållbar morgondag”.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda en större organisation på övergripande nivå med dokumenterat goda resultat. Du har också erfarenhet från att leda förändringsarbete mot uppsatta mål och god kunskap och erfarenhet från återvinningsbranschen. Som ledare har du förmåga att leda och styra i komplexitet med god kommunikativ förmåga. Du har akademisk examen, teknisk förståelse och god kunskap om ekonomistyrning.

Som ledare är du motiverande och engagerande och organiserar för att ta tillvara på olikheter, arbetsglädje, kreativitet och produktivitet för en hållbar utveckling. Du har förmåga att tolka, förstå och agera utifrån förändringar och sammanhang i omvärlden. Du är utvecklingsinriktad med förmåga att identifiera framtidsfrågor och ligga steget före samt kunna formulera och beskriva det genom visioner. Det är också viktigt att du kan agera i spänningsfältet mellan innovation, utveckling och effektivitet å ena sidan och behovet av stabilitet å den andra sidan.

Du har också en förmåga att hantera samspelet mellan politik, tjänstemän, profession och fackliga organisationer i kombination med affärsmässig samhällsnytta. Du är lyhörd och prestigelös som person, samtidigt som du har förmåga att samarbeta och samverka med många interna och externa aktörer. Du är analytisk och kan både se helhet och skapa hållbara, tydliga och enkla ledningsstrukturer.

RENOVA ERBJUDER
Renova utvecklar hela tiden sin organisation och sina tjänster med miljön i fokus och framtiden innebär spännande utmaningar både på kort och lång sikt.


ÖVRIGT
Din intresseanmälan gör du via ansökningslänken. Urval kommer att ske löpande. Vi vill därför ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast 29 januari 2017. I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE. Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsulterna.


Lediga jobb

Kornboden

Kornboden - Verkställande direktör
Kjellbergs Plast AB söker Vice VD / Marknadschef, en framtida VD
2017-12-15Medellön: 74200 kr Ragunda

Emmaboda kommun

Emmaboda kommun - Verkställande direktör
VD Möjligheternas Hus AB
2017-12-15Medellön: 74200 kr Emmaboda

FOI

FOI - EU-handläggare
Internationell samordnare
2017-12-15Medellön: 37100 kr Stockholm

Södersjukhuset

Södersjukhuset - Processansvarig, ITIL
Processledare verksamhetsutveckling - IT till Södersjukhuset
2017-12-14Medellön: 45900 kr Stockholm

Poolia Stockholm AB

Poolia Stockholm AB - Sektionschef, offentlig förvaltning
Sektionschef löne - och HR - system till Karolinska Universitetssjukhuset
2017-12-14Medellön: Okänd kr Solna

Uppsala kommun

Uppsala kommun - Enhetschef, offentlig förvaltning
Enhetschef
2017-12-14Medellön: 57100 kr Uppsala

Uppsala kommun

Uppsala kommun - Enhetschef, offentlig förvaltning
Enhetschef
2017-12-14Medellön: 57100 kr Uppsala


Premier Service Sverige AB

Premier Service Sverige AB - Chefssekreterare
Chefssekreterare
2017-12-14Medellön: 35400 kr Lidköping

Hushållningssällskapet

Hushållningssällskapet - Verkställande direktör
Hushållningssällskapet Jämtlands rekryterar VD
2017-12-14Medellön: 74200 kr Östersund

Experis

Experis - HR-specialist/HR-adviser
HR - specialist med fokus på Health & Safety, Göteborg
2017-12-13Medellön: Okänd kr Göteborg

Fler lediga jobb Verkställande direktör ❭❭

©2017 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002