Ronneby kommun
1081 Ronneby
Blekinge län

Lediga jobb i Ronneby ❭❭

Rektor till vuxenutbildningen

Publicerad: 2020-06-02 | Sista ansökningsdag: 2020-06-28 | Snittlön för Rektor ~0 kr | Anställningsform: Heltid

Utbildningsförvaltningen i Ronneby har satt fokus på det kollegiala lärandet! Verksamheten ska genomsyras av kollegialt lärande och de metoder som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Då når vi framgång! Hos oss ska samtliga medarbetare vara väl medvetna om våra styrkor och värna om dessa, samtidigt som vi hela tiden utvecklas. Det gör vi tillsammans!I utbildningsförvaltningen arbetar vi efter den ”röda tråden”, en gemensam syn på utveckling och lärande med demokratisk värdegrund från förskola, grundskola, särskola till gymnasie- och vuxenutbildning.

Ta chansen att jobba i en kommun som fokuserar på kärnan i utbildningen!

Hos oss i den moderna kurorten Ronneby kan du bli delaktig i utvecklingen av ett hållbart samhälle med människan i fokus. Ronneby kommun har 29 600 invånare och ligger attraktivt mellan hav och skog. Vi har bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.

Inom kommunen jobbar 2 300 anställda för att ge bästa möjliga service till våra invånare, besökare och företagare. Vill du bli en av oss?

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi en rektor till en av vuxenutbildningens två skolenheter. Som rektor har du VEPA-ansvar för din skolenhet, dvs. verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar för de verksamheter du ansvarar för.

Till stöd i ditt arbete har du, förutom verksamhetschefen, kvalitetsutvecklare, förstelärare och ett administrativt stöd inom din verksamhet. Du kommer att arbeta i ett team med rektor för SFI, kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, samt samordnare för Yrkesvux. Enheten vi söker rektor till innefattar kommunal vuxenutbildning på grundläggande- och gymnasial nivå samt särskild utbildning för vuxna. Tillsammans med övriga rektorer ingår du i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Utbildningsförvaltningens kansli bistår med stöd i specifika frågor.

Uppdraget som rektor hos oss innebär ett nära ledarskap med ett renodlat uppdrag med fokus på den pedagogiska utvecklingen, tydlig beskrivet i de statliga styrdokumenten. Enkelt beskrivet är uppdraget att verka för god kvalitet i din enhet och att elever/studerande ska nå hög måluppfyllelse. Du ska arbeta för en systematik och tydlighet i skolans kvalitetsarbete och ansvara för att arbetet utgår från aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Du ansvarar för att vuxenutbildning söker aktuella statsbidrag och samverkar med övriga kommuner och myndigheter i regionen kring de bidrag som beviljas för utbildning eller andra insatser.

Du ska arbeta för en demokratisk, uppdragsfokuserad, lärande, flexibel och kommunikativ verksamhet. Elevernas lärande, inflytande och delaktighet är din ledstjärna.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som genom utbildning och erfarenhet har god pedagogisk insikt. Du har förmåga att se till att verksamheten genomsyras av en helhetssyn på vuxenstuderandes utveckling och lärande oavsett deras förutsättningar. Du utövar ett tydligt ledarskap, där du med engagemang och visioner leder, utvecklar och entusiasmerar personal och elever.
Då det händer väldigt mycket inom Vuxenutbildningen nu och framöver söker vi dig som är utvecklingsinriktad och trivs med att arbeta i ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Vi söker en kreativ lagspelare som ser möjligheter och som kan utveckla verksamheten själv och tillsammans med andra.

ÖVRIGT
Vi arbetar för en jämn köns- och åldersfördelning och för etnisk och kulturell mångfald i våra verksamheter. Vi är övertygade om att mångfald leder till utveckling.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Ronneby kommun samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande vill vi att du ansöker via den digitala länken.

Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Ansök nu