Borås kommun

1490 Borås
Västra Götalands län

Lediga jobb i Borås ❭❭

Rektor på Bodaskolan 7-9

Publicerad: 2020-04-07 | Sista ansökningsdag: 2020-04-28 | Snittlön för Rektor ~0 kr | Anställningsform: Heltid

Nu söker vi en rektor till Bodaskolan 7-9 som ska utveckla en väl fungerande verksamhet ytterligare. Du som söker till oss är inställd på att målmedvetet förbättra elevernas resultat utifrån den positiva trend skolan befinner sig i. Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.Bodaskolan 7-9 är en populär högstadieskola där elever och medarbetare trivs. Skolan har sju klasser i varje årskurs, och totalt ca 460 elever. Till skolenheten hör en av stadens kommungemensamma undervisningsgrupper för elever inom autismspektrumtillstånd. Skolan har en varm och generös atmosfär. Här möts människor i olika åldrar och med olika bakgrund i en personlig miljö med nyrenoverade lokaler. Våra elever och medarbetare vittnar om skolans trygghet och studiero. Hos oss är traditioner viktiga och något vi värnar om. Skolans utvecklingsarbete handlar om språkutvecklande undervisning i alla ämnen samt studieteknik. I det arbetet har vi just nu stöd av Skolverkets projekt Samverkan för bästa skola.

Samarbete är viktigt för oss. Grundsärskolans verksamhet för elever i årskurs 7-9 finns i samma byggnad. Bodaskolan årskurs F-6 bedriver sin verksamhet i lokaler i nära anslutning. Det främjar daglig kontakt och samverkan mellan personalgrupperna. Som rektor för årskurs 7-9 har du ett nära samarbete med rektor för årskurs F-6 samt biträdande rektor och intendent. Vår skola ligger i ett socioekonomiskt utsatt område och som rektor har du nära samverkan med det omgivande samhället, förvaltningarna för kultur, fritid och folkhälsa och individ- och familjeomsorg samt polisen.

Borås Stad är framstående inom bedömning för lärande, BFL, och fokuserar på tät feedback och elevinflytande för att ge eleverna varje möjlighet att utvecklas. Vi har höga och positiva förväntningar på oss själva och på våra elever.

Som rektor hos oss arbetar du med processledning, bygger starka relationer och skapar stor delaktighet för att alla ska ta ansvar för sin egen och skolans utveckling. Hos oss arbetar du med komplexa frågor på ett klokt sätt. Tjänsten innefattar ansvar för personal, elevhälsoarbete, verksamhetsutveckling, ekonomi och arbetsmiljö.

Du ingår i ett verksamhetsteam tillsammans med 9 rektorer, en verksamhetsutvecklare och en IKT-utvecklare. Teamet arbetar med utvecklingsfrågor samt elevers lärande i ett 6-16-årsperspektiv och leds av verksamhetschef Anna Stenström som också är din chef. Som stöd till dig och teamet finns även en ekonom, en HR-specialist och en enhetschef för elevhälsa.

Vi söker dig som:

- har lärarutbildning samt dokumenterad arbetslivserfarenhet inom skolan
- har rektorsutbildning eller annan ledarutbildning
- motiveras av resultatansvar, målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete
- kan frigöra dina medarbetares kapacitet
- värdesätter mångfald och ser olikheter som en tillgång
- har ett kommunikativt och närvarande ledarskap
- vill göra Bodaskolan till ett självklart förstahandsval för eleverna i närområdet
- skapar personliga relationer och ett förtroendefullt ledarskap som ger förutsättningar för att vår skola förblir en välfungerande skola.

Om du har erfarenhet av att leda pedagoger och förändringsprocesser utifrån ett systemteoretiskt perspektiv är det meriterande, liksom om du tidigare har arbetat i en politiskt styrd organisation. Det är värdefullt om du har tidigare erfarenhet av arbete i ett socioekonomiskt utsatt område.

Du har förmågan att lyssna och modet att leda och fatta beslut. Ditt ledarskap är tydligt, entusiasmerande och inriktat på elevernas lärande och resultat. Du är en närvarande ledare som vill vidareutveckla trygghet, trivsel och elevernas måluppfyllelse tillsammans med dina medarbetare.Ansök nu