Skydda din inkomst!

Skydda din lön med en inkomstförsäkring.
Behåll 80% av lönen.

Läs mer ❭❭
Lediga jobb

~59 960 st

Lediga jobb ❭❭

Se alla lediga jobb som
Gruppledare för kontorspersonal

Denna tjänst har redan blivit tillsatt!
Stockholms stad, Kungliga Svenska Balettskolan
Lediga jobb i Stockholm
Publicerad: 2015-12-22
Lön: Månadslön Månadslön
Anställningsform: Tillsvidare

Administrativ gruppchef

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Stockholms Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2023. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms Stad att bli ännu bättre.
Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och för ett Stockholm som håller samman. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete med många möjligheter. Stockholms Stad ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde och där vi är varandras arbetsmiljö.

Kungliga Svenska Balettskolan utbildar blivande danskonstnärer hela vägen från de första prövande stegen i grundskolans årskurs 4 till och med den dag då den färdiga dansaren möte yrkeslivet. Utbildningen ska leda till att eleverna blir anställningsbara på nationella och internationella dans- och balettscener.
För att eleven ska kunna nå de högt ställda målen måste hen tidigt påbörja sin träning. På arbetsmarknaden för dansare råder ingen strikt uppdelning mellan klassisk balett och modern nutida dans, så därför innehåller utbildningen både klassiska och moderna tekniker och uttrycksformer.
Dansarutbildningen består av förberedande dansarutbildning i grundskolan årskurs 4-6 och årskurs 7-9 samt yrkesdansarutbildningen i gymnasieskolan. Elever från hela landet kan söka på samma villkor.
Utbildningen syftar till att ge en konstnärlig fördjupning i scenisk framställning och att utforska kroppens ändlösa möjligheter till uttryck. Den formella träningen innehåller också improvisation och koreografi.


ARBETSUPPGIFTER
Det administrativa stödet ska organiseras så att rektors nära ledarskap för den pedagogiska verksamheten möjliggörs och anpassas till skolans förutsättningar och behov. Som administrativ gruppchef leder du ditt team av medarbetare där ni dagligen möter elever, personal och externa besökare. Du är en del av ledningsgruppen tillsammans med skolans rektor och ni har ett nära samarbete i vardagen. Kungliga Svenska Balettskolan sorterar under Utbildningsförvaltningens gymnasieavdelning och Din närmsta chef är det aktuella gymnasieområdets administrativa chef.

Uppdrag
Vara närmsta chef för personalen inom ditt ansvarsområde.
Driva utveckling och effektivisering av det administrativa stödet.
Ansvara för skolans ekonomiska uppföljning samt övriga underlag för styrning och ledning, i nära samarbete med områdets controller och administrativa chef samt stödfunktionerna på central förvaltning.
Leda och vara en del av det vardagliga arbetet med administration kring elever och personal.
Ansvara för att kansli, vaktmästeri, IT, skolmåltid samt lokaler och städning dagligen fungerar.
Arbeta med upphandlingsfrågor och upprätta olika typer av avtal.
Driva det systematiska arbetsmiljöarbetet inom ditt ansvarsområde.
Verka för tillit, ett gott arbetsklimat och bemötande inom den egna enheten och i skolan som helhet.
Vara en god ambassadör för staden.
I övrigt arbetsuppgifter på uppdrag av den administrativa chefen.


KVALIFIKATIONER
Relevant högskoleutbildning
Erfarenhet av ekonomiuppföljning och budgetarbete
Erfarenhet av uppdrag innefattande arbetsledning, gärna som chef med personal- och budgetansvar
Erfarenhet av personaljuridiska och arbetsrättsliga frågor
Förmåga att organisera, skapa strukturer och rutiner
Förmåga att arbeta självständigt
Samarbetsförmåga
Kommunikativ kompetens och ett tydligt ledarskap
Kunskap om och vana att arbeta med IT som verktyg
Meriterande:
Erfarenhet av schemaläggning och tjänsteplanering
Kunskap om grundskolans och gymnasieskolans uppdrag och uppbyggnad
Erfarenhet från statsbidragsfinansierad verksamhet
Tala och skriva engelska obehindrat


ÖVRIGT
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
©2017 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002.