Skellefteå kommun
2482 Skellefteå
Västerbottens län
Lediga jobb i Skellefteå ❭❭

Processingenjör/ teknikledare

Publicerad: 2020-03-20 | Sista ansökningsdag: 2020-04-19 | Snittlön för Processingenjör, kemiteknik ~38 700 kr | Anställningsform: Heltid

Skellefteå kommun befinner sig i en expansiv fas i sin utveckling. Det byggs och planeras som aldrig förr. Nya bostäder, arbetsplatser och områden tar form.Inom VA-verksamheten i Skellefteå kommun finns 15 större avloppsreningsverk, drygt 30 avloppsanläggningar, omfattande avloppsledningsnät med många pumpstationer och punkter för nödutlopp. Kraven på kontroll och rening av avloppsvatten ökar samtidigt som möjligheterna med ett mer digitala arbetssätt växer fram. Motsvarande utveckling sker också på dricksvattensidan. Inom kommunen finns 25 vattenverk med tillhörande ledningssystem där behovet av utveckling i takt med en förändrad kravbild är stort.

Vatten och avloppsverksamheten söker nu en processingenjör- och teknikledare som kommer att bli en nyckelperson för att driva VA-verksamhetens arbete med processteknik- och miljö in i framtiden.

ARBETSUPPGIFTER
Som processingenjör- och teknikledare ansvarar du för- och leder teknikområdet Process där det förutom dig ingår två ytterligare processingenjörer. Du kommer att ha huvudinriktning mot dricksvatten men i din roll har du övergripande ansvar för att driva- och samordna VA-verksamhetens arbete med processteknik- och miljö. Utifrån process- och driftuppföljning leder du arbetet med förbättringar och effektiviseringar av anläggningsdriften. En viktig del i ditt arbete är att i nära samarbete med driftchef, driftledare och drifttekniker tillse anläggningarnas optimala drift, skötsel och underhåll i syfte att nå en effektiv process och att efterleva gällande myndighetskrav. Du kommer att vara ett stöd till övriga verksamheten i processtekniska frågor.

Exempel på övriga arbetsuppgifter:
• driva utvecklingen inom det egna teknikområdet till exempel digitalisering, dokumentation, kvalitetssäkring, standarder, ständigt förbättringsarbete, utveckling av arbetsmetoder

• ansvara för- och delta i arbetet med miljörapportering, miljötillstånd, miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning.

• leda och koordinera arbetet inom det egna och mellan teknikområden.

• delta i ny- och ombyggnadsprojekt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en relevant teknisk eller naturvetenskaplig högskoleutbildning med inriktning mot kemi och/eller process. Du har erfarenhet av miljötillsynsrapporter och miljötillstånd och har arbetat med ansvar inom processteknikområdet som processingenjör. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda team eller grupper.

Du är drivande i ditt sätt att arbeta och har en god analytisk förmåga. Du är bra på att skapa goda relationer och tillvarata andras kompetenser i ditt ledarskap. Du gör dig förstådd både muntligt och skriftligt på svenska. B körkort är ett krav.

ÖVRIGT
På samhällsbyggnad tänker vi kretslopp, framtid och människor. Vi erbjuder kommunal service av hög klass, för våra kommuninvånare och det lokala näringslivet. Med teknik av god kvalitet och mångfald, både sett till verksamhetsområden, personal och teknisk utveckling, gör vi ett växande Skellefteå möjligt. Vår kunskap finns inom områdena miljö, gator, parker, räddningstjänst, sotning, fysisk planering, hamn, service samt vatten och avfall.

Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/

Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.Ansök nu Ansök nu