Linköpings Universitet
581 Norrköping
Östergötlands län
Lediga jobb i Norrköping ❭❭

Forskningsingenjör med inriktning produktionsstöd/utveckling

Publicerad: 2020-11-27 | Sista ansökningsdag: 2020-12-29 | Snittlön för Mjukvaruutvecklare ~45 500 kr | Anställningsform: Heltid

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Vi söker nu en forskningsingenjör som kommer arbeta med immersiv teknik och produktionsstöd/utveckling på Norrköpings Visualiseringscenter C, med anställning på Linköpings Universitet.  

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer bestå i att jobba mångsidigt som utvecklare och driftansvarig mot flertalet ytor i centret som alla innefattar immersiv teknik, både hårdvara och mjukvara. Du kommer få ansvar att ha tekniskt underhåll och utveckling av dessa halv-öppna miljöer, och diverse VR-utrustning såsom kraftfulla datorkluster och projektorer. Detta innefattar installation och underhåll av hårdvara/mjukvara i miljöerna och deltagande i jourverksamhet med inriktning på teknisk support för miljöerna tillsammans med 5-6 kollegor.

Du kommer även producera innehåll med mjukvaror såsom Dataton WATCHOUT samt liknande lösningar för såväl som styrning av de digitala miljöerna. Att kunna hantera och använda samtliga programvaror för interaktiv visning i dessa tekniska miljöer är även vanligt förekommande, för att således kunna lära ut till och stödja annan personal i att använda miljöerna korrekt, samt att man aktivt förstår kraven och användningsområdena som dessa miljöer ska stödja. Även streaming och videoinspelning i alla miljöer (även konferensrum och studio) har blivit en större del av centrets aktiviteter, delvis pga Corona, så sådan teknik för ljud och bild är även en del av installation, drift och produktion som i dagsläget och i framtiden kommer vara av yttersta vikt för centret. Allt ifrån hantering av ljudmixer, videomixer till ljusstyrning via DMX förekommer innefattas av detta.

Du bör även kunna delta i mer avancerad utveckling av innehåll, som innefattar programmering i C++/OpenGL/likvärt eller script-baserade språk samt uppbyggnad av användargränssnitt, för att kunna om möjligt på deltid hjälpa till att utveckla mer avancerat innehåll för dessa miljöer. Sådana egenskaper medför en större flexibilitet och förståelse för de flesta mjukvaror som utvecklas inom centret, och då finns även möjligheten att dela aktivt i utveckling av nytt innehåll med grund i forskningen på LiU. Även utveckling av innehåll i mjukvaror som Unreal, Unity och liknande förekommer mer och mer för produktion i de miljöer med datorkluster som driver ett flertal projektorer som ska visa sömlös bild. Att öka nyttjandet av dessa miljöer och även främja innehållet i centret är något som bidrar starkt till verksamheten.

Din framtida arbetsplats
Du kommer att arbeta på avdelningen för medie- och informationsteknik. Verksamheten vid avdelningen utgör även LiUs del i konsortiet Visualiseringscenter C. I denna tjänst ingår stora moment av samverkan med övriga enheter inom konsortiet som t.ex. centrets publika del och dess domproduktionsavdelning. 

Dina kvalifikationer
Vi söker nu en ingenjör som har utbildning, erfarenhet, kunskaper och stort intresse för hårdvara och mjukvara som testar gränserna vad som är möjligt med immersiv ljud och bild, med fokus på området visualisering. Du behöver vara social och glad att hjälpa till där behov finns, då du kommer få ansvar att ha tekniskt underhåll och utveckling av dessa halv-öppna tekniska miljöer, och diverse VR-utrustning såsom kraftfulla datorsystem och projektorer, med stor del hjälpa till i olika projekt och olika verksamheter som nyttjar dessa miljöer.

Du är intresserad och motiverad på hela skalan kring programmering från scriptbaserade språk, samt utveckling av diverse program (såsom Dataton WATCHOUT) och innehåll för storskaliga immersiva system med multipla GPUer och komplexa displaysystem. Vi tror också att du har utbildning, erfarenhet och kunskaper inom mjukvaruarkitektur och programmeringsmetodik samt kollaborativ utveckling. Ytterligare kvalifikationer för tjänsten hittar du via LiU lediga jobb; https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=15181&rmlang=SE

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

För mer information om anställningen:
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=15181&rmlang=SE 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.Ansök nu Ansök nu