Nyköpings kommun
480 Nyköping
Södermanlands län
Lediga jobb i Nyköping ❭❭

Förstelärare och lärare i matematik och fysik till Nyköpings gymnasium

Publicerad: 2020-04-03 | Sista ansökningsdag: 2020-04-08 | Snittlön för Lärare i gymnasiet ~36 300 kr | Anställningsform: Heltid

I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter. Division Barn Utbildning Kultur ansvarar för 36 förskolor, två förskolebussar, 16 grundskolor inklusive särskola, Nyköpings gymnasium, Campus Nyköping samt Stadsbiblioteket och barnkultur.Nyköpings gymnasium är den största gymnasieskolan i Nyköping. Vi har elva nationella program - varav sex är yrkesprogram, fyra olika introduktionsprogram och gymnasiesärskola. Hos oss arbetar över 280 personer med att inspirera och motivera, hjälpa och stötta våra 1600 elever att lyckas med sina studier utifrån sina förutsättningar.

Vår helhetsidé bygger tydlighet, meningsfullhet, elevers medskapande och medvetna goda möten. Helhetsidén är länken mellan läroplanens uppdrag och vår vardag. Den vägleder oss i våra pedagogiska möten med alla elever.

Nu söker Nyköpings gymnasium en förstelärare med legitimation i matematik och fysik. Välkommen in med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Inom försteläraruppdraget kommer du att ta ansvar för och leda det kollegiala lärandet inom likvärdig bedömning som är ett av skolans prioriterade områden utifrån skolans systematiska kvalitetsarbete tillsammans med andra förstelärare och skolledning. En tjänst som förstelärare innebär ett stärkt uppdrag med ökade krav på att utveckla egen undervisning, att följa med i skolforskning samt att sprida kunskap och vara aktiv i det kollegiala samtalet för att utmana och stödja kollegor. I uppdraget ingår att vara en förebild för kollegor och att aktivt bidra till att synliggöra och verka för undervisningen i enlighet med skolans utvecklingsarbete. Resultatet av ditt arbete ska i längden generera i att eleverna når en högre måluppfyllelse.

Uppdraget som förstelärare är behovsstyrt utifrån verksamhetens satsningar och behov och kan komma att ändras i framtiden.

KVALIFIKATIONER
Du har lärarlegitimation med inriktning mot matematik och fysik. Du kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet där du har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Det är viktigt att du har förmåga att leda och inspirera andra och är väl förtrogen med läroplan, kursplan och andra styrdokument.

Från och med 1 december 2013 gäller legitimationskrav vid tillsvidareanställning. Bifoga din legitimation i din ansökan.

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande
kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en
spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg -
Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver,
både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med
många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets
viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera
dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda
människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Ansök nu Ansök nu