Se alla lediga jobb som
Lärare i grundskolan, årskurs 7-9

Denna tjänst har redan blivit tillsatt!
Karlstads kommun, Barn - och ungdomsförvaltningen
Lediga jobb i Karlstad ❭❭
Publicerad: 2017-01-10
Lön: Enligt avtal.
Anställningsform: 3 - 6 månader

Verksamhetsutvecklare språk - och kunskapsutvecklande arbetssätt

Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet.Barn- och ungdomsförvaltningen är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi erbjuder plats i förskola och familjedaghem samt öppen förskola. Vi ansvarar också för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Hos oss finns även en kulturskola med ett varierat utbud.ARBETSUPPGIFTER
Att utveckla språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är att öka förutsättningarna för att alla elever ska kunna utvecklas långt som möjligt i alla ämnen i skolan. Att erövra språket är en nyckel till lärande och en förutsättning för att man ska ha lust att lära. Att kunna använda digitala verktyg som arbetsverktyg och som hjälpmedel är också en självklarhet för kommunikation och lärande.

Genom det systematiska kvalitetsarbetet med bra analyser utifrån de kartläggningar som görs både i de tidigaste åren och vid nationella prov, synliggörs vilka insatser som bör ske för att öka likvärdigheten för våra barn och elever. Oavsett vilket språk som är ens modersmål behöver det svenska språket utvecklas och stärkas systematiskt i alla ämnen.

Många satsningar pågår redan i våra verksamheter. Läslyftet genomförs på många skolor och ett par skolor deltar i det nationella projektet Skriva sig till lärande. Bokbryggan genomförs i fler och fler förskolor och skolor och modersmålsundervisningen och studiehandledning håller på att utvecklas.

Under våren startas ett treårigt EU-projekt med att utveckla språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på våra högstadieskolor med syfte att öka antal elever som är behöriga att börja på ett nationellt program på gymnasiet.

Nu söker vi en verksamhetsutvecklare som vill arbeta med elevers rätt att utvecklas så långt som möjligt och med att öka likvärdigheten på våra skolor, att öka måluppfyllelsen och att öka elevernas lust att lära!

Som verksamhetsutvecklare har du ett övergripande ansvar för olika pågående och kommande insatser som ryms inom området med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det innebär att du självständigt ansvarar för vissa genomföranden, men också att du stöttar andra som arbetar i olika projekt och satsningar. Du kommer att vara projektledare till det treåriga EU-projektet, vilket förutom arbetet med våra högstadieskolor även innebär en samverkan med andra kommuner i Värmland.

KVALIFIKATIONER
Du ska förutom en pedagogisk högskoleexamen ha en god behörighet inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Du ska ha erfarenhet av att driva projekt och att handleda kollegor. Du ska kunna arbeta självständigt och drivande, med ansvarskänsla både för varje delprojekt, hela ditt uppdrag och för förvaltningen som helhet. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och ha en god kompetens att använda digitala verktyg i undervisning.
Förutom ditt CV med beskrivning av utbildningar och relevanta uppdrag vill vi i ditt personliga brev att du beskriver dina erfarenheter av att åstadkomma varierad och individualiserad undervisning utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt andra för uppdraget relevanta erfarenheter och tankar.


ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Lediga jobb

P

Preo Jobbstart - SFI-lärare
Lärare i svenska som andra språk
2017-07-21Medellön: 28800 kr

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Eriksdalsskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Eriksdalsskolan - Speciallärare
Speciallärare till Eriksdalsskolan
2017-07-21Medellön: 34000 kr

Sandvikens kommun, Grundskola

Sandvikens kommun, Grundskola - Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Årsunda skola söker lärare årskurs 1 - 7
2017-07-21Medellön: 30100 kr

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen - Speciallärare
Sundbyskolan söker specialpedagog / resurslärare
2017-07-21Medellön: 34000 kr

Mölndals stad, Skolförvaltningen

Mölndals stad, Skolförvaltningen - Elevassistent
Elevassistent till Sinntorpsskolan 4 - 9 75%
2017-07-21Medellön: 22200 kr

Sundbybergs stad

Sundbybergs stad - Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Resurslärare till Ursvikskolans mellanstadium
2017-07-21Medellön: 30100 kr

Sundbybergs stad

Sundbybergs stad - Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Lärare i fritidhem till Ursvikskolan
2017-07-21Medellön: 26800 kr

Sandvikens kommun, Grundskola

Sandvikens kommun, Grundskola - Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Årsunda skola söker pedagog / lärare till elev med särskilda behov
2017-07-21Medellön: 30100 kr

Göteborgs stad., SDF Norra Hisingen

Göteborgs stad., SDF Norra Hisingen - Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Fritidspedagog / lärare med inriktning fritidshem till Brunnsboskolan
2017-07-21Medellön: 26800 kr

Sandvikens kommun, Grundskola

Sandvikens kommun, Grundskola - Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Pedagog till Björksätraskolan 7 - 9
2017-07-21Medellön: 26800 kr

Fler lediga jobb Lärare i grundskolan, årskurs 7-9 ❭❭

©2017 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002