Nyköpings kommun
480 Nyköping
Södermanlands län
Lediga jobb i Nyköping ❭❭

Förstelärare till Nyköpings högstadium

Publicerad: 2020-06-03 | Sista ansökningsdag: 2020-06-21 | Snittlön för Lärare i grundskolan, årskurs 7-9 ~33 900 kr | Anställningsform: Heltid

I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter. Division Barn Utbildning Kultur ansvarar för 36 förskolor, två förskolebussar, 16 grundskolor inklusive särskola, Nyköpings gymnasium, Campus Nyköping samt Stadsbiblioteket och barnkultur.Nyköpings Högstadium är en sammanhållen 7–9 skola fördelad på två byggnader, Alpha och Omega, med cirka 5 minuters gångväg mellan. Vi har runt 1300 elever och cirka 170 medarbetare. Hos oss arbetar lärare, lagmentorer och övriga kompetenser inom elevhälsan tillsammans i arbetslag för att stötta eleverna att nå sina mål utifrån deras bakgrund och förutsättningar.

Vår vision är att sammanföra människor med olika bakgrund för att vidga förståelsen för varandra. Gemensamt skapar vi en trygg lärandemiljö där kunskap och engagemang genomsyrar vårt arbete. Vi arbetar med lagmentorer i syfte att skapa en organisation med en tydlighet i pedagogiska och psykosociala frågor i vår verksamhet. Genom tydlig struktur, regelbunden dialog och återkoppling skapar vi förutsättningar för varje elevs optimala utveckling. Vi utmanar våra elever att nå högre mål och tror alltid att eleven kan ta ett steg till.

ARBETSUPPGIFTER
Utvecklingsarbete

Att handleda kollegor i ett kollegialt lärande är utgångspunkten och navet i förstelärarens uppdrag och det är en central del i skolans utvecklingsarbete. Det grundar sig i ett synsätt på lärandet som en social process och att vi lär av och med varandra. H-Å Scherp definierar skolutveckling så att den tar sin utgångspunkt i de gemensamt upplevda vardagsproblemen och hur man i ett kollegialt arbete kan skapa ett lärande utifrån det. Detta kan även definieras omvänt, på så sätt att arbetet går ut på att förstärka och sprida det som är framgångsrikt. I detta arbeta är handledarskapet en avgörande del för att utveckling ska ske.

Tjänst

Förstelärarens tjänst består av flera olika delar. Grunden är undervisning i sitt/sina ämne-/n. I sitt förhållningssätt är man dock förstelärare hela tiden och är en kulturbärare av de värden som skolan ska komma att vila på. Utvecklingsarbetet och handledareskapet sker främst enligt kalendarium på konferenser och tjänsten i sin helhet är dimensionerad i tid och innehåll så att detta arbete kan planeras och följas upp på ett bra sätt. Förstelärare kommer också med regelbundenhet träffa skolledning/representanter för skolledning för att diskutera övergripande utvecklingsfrågor för Nyköpings högstadium.

KVALIFIKATIONER
Skolverket anger följande villkor för förstelärare:
• har en lärarlegitimation som är utfärdad av Skolverket senast den dag hen blivit förstelärare
• kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom en eller flera anställningar inom skolväsendet. Kravet kan anses uppfyllt även om undervisningen har skett som obehörig, på fritidshem, eller på deltid.
• har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
• bedöms av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Med dessa punkter som grund tar vi på Nyköpings högstadium hänsyn till och lägger stor vikt vid den sökandes förmåga att handleda i ett kollegialt lärande, utifrån ovanstående beskrivning.

Från och med 1 december 2013 gäller legitimationskrav vid tillsvidare anställning. Legitimationen ska bifogas i ansökan.

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande
kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en
spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg -
Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver,
både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med
många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets
viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera
dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda
människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Ansök nu Ansök nu