Se alla lediga jobb som
Lärare i grundskolan, årskurs 4-6

Denna tjänst har redan blivit tillsatt!
Falu kommun
Lediga jobb i Falun ❭❭
Publicerad: 2017-01-11
Lön: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare

Är du vår nya förstelärare?

Vill du ta steget och utvecklas inom ditt yrke som lärare skall du söka dig till oss på Främbyskolan.För att säkra en god undervisning för eleverna och göra läraryrket mer attraktivt söker vi nu en förstelärare till Främbyskolan. Vi söker dig som redan idag bidrar till skolutveckling på din arbetsplats och uppfyller Skolverkets kriterier gällande förstelärare. Uppdraget som förstelärare är tidsbegränsat med möjlighet till förlängning. Grundtjänsten på skolan är dock en tillsvidaretjänst.

Främbyskolan är en F-6 skola med ca 220 elever. Skolans pedagoger är vår främsta resurs. Vi har också välfungerande lokaler för vår verksamhet. Främbyskolan har dessutom en rik närmiljö med skog och sjöar inom gångavstånd. Dessa tillgångar använder vi i undervisningen under alla årstider genom utepedagogik i olika ämnen.

En kvalitativ kunskapssyn och formativ bedömning ska färga all undervisning. Eleverna på Främbyskolan uppmuntras till självständighet, kreativitet och eget ansvar men skolan och alla pedagoger har ett gemensamt ansvar. Allt arbete ska bidra till att våra elever får en chans att växa till personer som känner både stolthet och nöjdhet i sitt skolarbete och i sin personliga utveckling.

Vi arbetar idag i tre arbetslag som är organiserade kring elevgrupperna F, 1-3, 4-6 där vår utlysta tjänst förväntas verka i alla arbetslag, med basplacering efter behörighet.

I vårt måluppfyllande arbete, som baseras på skolans styrdokument, så vill vi också vara "Främbyskolan - en skola full av glädje". För att lyckas med det behöver vi varandra som pedagoger och där har du som sökande en viktig roll. Vill du vara med och berika vårt redan starka team?

ARBETSUPPGIFTER

Som förstelärare kommer du att undervisa elever samtidigt som du förväntas vara delaktig i aktuella utvecklingsarbeten på skolan genom kollegialt lärande.

Uppdraget som förstelärare kommer att utgå från Främbyskolans utvecklingsbehov. I nuläget satsar vi på att utveckla mottagandet av elever med annat modersmål bland annat genom att utveckla undervisningen i sva. Vi behöver också se till att elever med annat modersmål får bästa möjliga stöd och stimulans, exempelvis genom att utveckla organisationen runt arbetet med studiehandledning på modersmål. 

Exempel på arbetsuppgifter:

- Elevnära arbete för att utveckla sva-undervisningen

- Initiera och leda pedagogiska samtal och projekt i syfte att förbättra undervisningen runt sva i alla klasser med behov

- Vara huvudansvarig för sva-undervisningen på skolan och därmed bevaka och föra vidare relevant forskning inom ämnet/området

- Stödja/coacha andra lärare samt vara delaktig i introduktion av nyanställda lärare

MINIMIKVALIFIKATIONER

- Lärarutbildning och lärarlegitimation för grundskola med sva-behörighet

- Minst fyra års arbete med undervisning inom skola

- Dokumenterat god förmåga och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen

Du: 

- anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar och tillämpar en mångfald av arbetssätt i syfte att förbättra deras studieresultat.

- håller dig väl informerad om skeendet i omvärlden för att utvecklas professionellt och möter förändrade krav genom att kritiskt granska din egen praktik.

- har lätt för att kommunicera med elever, vårdnadshavare, ledning och kollegor och är en god samarbetspartner.

- har intresse för att stödja och handleda kollegor.

- ser alla elevers behov och får dem att anstränga sig för att lära sig mer.

- har digital kompetens och använder datorn som arbetsredskap och pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen.

- är en tydlig ledare i mötet med elever och skapar en god arbets- och lärmiljö.

Vi söker dig:

- med erfarenhet av att leda kollegialt lärande.

- som har förmågan att ligga steget före, är flexibel och lösningsfokuserad. 

- som bidrar till ett positivt arbetsklimat på vår skola.

ANSTÄLLNINGSVILLKOR

Grundanställningen som lärare är en tillsvidareanställning på heltid. Förstelärartjänsten är organisatoriskt knuten till Främbyskolan och tillsätts genom visstidsförordnande med möjlighet till förnyat uppdrag så länge som statliga medel tilldelas kommunen. Kopior på betyg, lärarexamen och lärarlegitimation lämnas till Falu kommun i samband med ansökan. För den som erbjuds tjänsten krävs enligt Lagen om registerkontroll utdrag från Rikspolisens belastningsregister. Tillträde 2017-02-01 eller efter överenskommelse. 

UPPLYSNINGAR

Rektor Sanna Mattsson, 023-823 01

FACKLIG FÖRETRÄDARE

Lärarförbundet Jan-Erik Kyrö, 023-863 36Lediga jobb

L

Lilla Nacka Förskola och Skola - Lärare i förskola/Förskollärare
Lärare
2017-08-21Medellön: 28800 kr Nacka

Linköpings Universitet

Linköpings Universitet - Lärarassistent
Amanuens i Mikrodatorsystem
2017-08-20Medellön: 22900 kr Norrköping

Linköpings Universitet

Linköpings Universitet - Lärarassistent
Anställning som amanuens i Digitalteknik och konstruktion
2017-08-20Medellön: 22900 kr Norrköping

F

FORDONSUTBILDNINGAR I ÖREBRO AKTIEBOLAG - Lärare i gymnasiet - yrkesämnen
Yrkeslärare Fordonsteknik - Lastbil / maskin
2017-08-20Medellön: 32800 kr Örebro

B

Bjuvs kommun, Varagårdsskolan - Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Klasslärare för åk 2
2017-08-19Medellön: 30100 kr Bjuv

Utbildningsförvaltningen, Grundskolan, Söderbymalmsskolan

Utbildningsförvaltningen, Grundskolan, Söderbymalmsskolan - Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Lärare åk 7 - 9 spanska och ev annat ämne
2017-08-19Medellön: 30100 kr Haninge

A

Astar AB - Lärare i gymnasiet - yrkesämnen
Restaurang - & Storhushållslärare till Astar, Västerås & Eskilstuna
2017-08-19Medellön: 32800 kr Västerås


Hässleholms kommun

Hässleholms kommun - Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Sfi - lärare
2017-08-19Medellön: 30100 kr Hässleholm

Hässleholms kommun

Hässleholms kommun - Kurator
Kurator till T4vux / sfi
2017-08-19Medellön: 30800 kr Hässleholm

O

Omniglot AB - Modersmålslärare i grundskolan
Modersmålslärare i serbiska bosniska och kroatiska
2017-08-19Medellön: 30100 kr Stockholm

Fler lediga jobb Lärare i grundskolan, årskurs 4-6 ❭❭

©2017 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002