Aprendere Skolor AB
Instrumentvägen 31
12653 Stockholm
Stockholms län
Lediga jobb i Stockholm ❭❭

Skolkurator

Publicerad: 2020-11-28 | Sista ansökningsdag: 2020-12-28 | Snittlön för Kurator ~34 900 kr | Anställningsform: Deltid

Odengymnasiet

grundades 2012 och är en del av utbildningsföretaget Aprendere skolor. Skolan är belägen i Örnsberg och har cirka 200 elever och drygt 20 medarbetare. erbjuder Hantverksprogrammet inriktning Frisör och Stylist, Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Medier, information och kommunikation, Teknikprogrammet inriktning Informations- och medieteknik samt Introduktionsprogram. Skolans lokaler uppmuntrar till pedagogiskt utvecklingsarbete och har en egen matsal.

Skolkurator/elevstödjare
Vi söker nu en driven skolkurator som vill vara med och ha en central funktion i skolans trygghetsarbete och som drivs av att stödja elever i ett operativt kuratorsuppdrag. Du kommer att verka som skolkurator men också som elevstödjare i din roll och du behöver vara en skolkurator som trivs mitt i elevgruppen och skapar ett tryggt klimat genom din person och insats. Den skolkurator som vi söker är intresserad av, och kompetent, att arbeta med hög kvalitet för ökad måluppfyllelse på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du samverkar med lärare, skolledning, vårdnadshavare och självklart med elever och når resultat kring det som skapar en inkluderande lärmiljö och hög måluppfyllelse för alla elever.

Vi söker en skolkurator som vill arbeta operativt och stödja eleverna för att nå sina mål i skolan. Du föredrar att finnas i verksamheten där eleverna är samtidigt som du har socionomens kompetens att arbeta systematiskt och sortera i frågorna för att nå höga resultat med din insats. På skolan är mentor viktig för eleven och du stödjer mentorer i deras uppdrag och kompletterar dem med din profession. Du kommer arbeta hälsofrämjande och förebyggande genom att handleda skolans personal, ha enskilda samtal med elever, arbeta med grupper och med hela klasser samt delta i möten med elever och vårdnadshavare. Ditt uppdrag är för dig självklart och du kan kommunicera det och visa det i ord och handling.

Du kommer även kunna arbeta i organisationen genom att initiera, planera och genomföra insatser för ökad trygghet och studiero för eleverna på skolan. Du kommer lära känna alla skolans elever och veta var du ska lägga in dina insatser för att nå största möjliga effekt av ditt arbete. Du har en utmärkande analytisk förmåga och en hög förmåga att nå resultat genom att du samverkar, tar ansvar och initierar de metoder som du finner gynnsamma i skolans miljö. Du arbetar på organisation -, grupp- och individnivå samtidigt och du ansvarar för de insatser som ingår i ditt uppdrag.

Som skolkurator på ansvar du för det närvarofrämjande arbetet och du behöver vara van vid, och skicklig på, att i det närvarofrämjande arbetet arbeta systematiskt med utgångspunkt i elevernas aktuella närvaro som du följer via Schoolsoft planera, genomföra, utvärdera och dokumentera ditt arbete i enlighet med skolans kvalitetsarbete.

Vi har organiserat delar av det förebyggande arbete i en trygghetsgrupp där elever och personal tillsammans kartlägger, analyserar och hanterar trygghetsfrågor. Din roll är central i trygghetsgruppen och du kommer förmodligen vara den som ansvarar för detta arbetet. Trygghetsgruppens arbete utgår från skolans plan mot kränkande behandling som du ansvarar för att skriva, genomföra och utvärdera tillsammans med skolans elevhälsoteam, lärare och elever. Du kommer även arbeta i EHT-teamet där vi i en gemensam analys ser till alla elevers behov av elevhälsoinsatser. Din naturliga ingång i det arbetet är elevernas frånvaro och driver det närvarofrämjande arbetet på enheten tillsammans med resterande personal.

Du kommer också att arbeta nära arbetslagen men också vara ett stöd för rektor i det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet och i processer som omfattar elevernas psykosociala hälsa. Du utgår från plan mot kränkande behandling som du har som utgångspunkt i det värdegrundsarbete som du är en av drivkrafterna bakom. Självklart kommer du föra dokumentation i olika elevärenden i skolans dokumentationssystem, Prorenata.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som:
- är utbildad socionom.
- är tydlig, lätt att samarbeta med och trivs med elever.
- är driven vad gäller skolutveckling och duktig på att dokumentera.
- har god kompetens att skapa förtroende och att nå resultat.
- är väl förankrad i lagar och styrdokument för ditt område.

Tjänsten kan komma att utökas kommande läsår till ca 75% - 100%.

Arbetslivserfarenhet:
Skolkurator med erfarenhet från grund- och gymnasieskolan. Gärna också erfarenhet från socialtjänst samt behandlingsarbete.
Erfarenhet av förbättringsarbete, gärna i egen regi.Ansök nu Ansök nu