Skydda din inkomst!

Skydda din lön med en inkomstförsäkring.
Behåll 80% av lönen.

Läs mer ❭❭
Lediga jobb

~557 819 st

Lediga jobb ❭❭

Sveriges lantbruksuniversitet
Ulls hus, Almas allé 8
75007 Uppsala
Uppsala län

Lediga jobb i Uppsala ❭❭

Postdoktor - djurvälfärdsekonomi


Publicerad: 2018-07-30 | Sista ansökningsdag: 2018-08-10 | Lön: Fast lön | Anställningsform: 6 månader eller längre/HeltidInstitutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.


Kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) inbjuder sökande till en 2-årig tjänst som postdoktor vid sektionen för veterinärmedicinsk epidemiologi.

Vår forskning inom veterinärmedicinsk epidemiologi fokuserar på att använda moderna epidemiologiska och statistiska metoder för att studera och förstå fördelning av hälsa, sjukdom, skador, död och produktivitet hos populationer av djur. Vi har ett starkt tvärvetenskapligt arbetssätt och vår ambition är att förena djurvälfärd, samhällsvetenskap, inklusive kvalitativa metoder och djurhälsoekonomi, med populationsmedicin och andra medicinska inriktningar för att öka relevansen och samhällsnyttan av vår forskning. Vi bedriver framgångsrika studier om användning av antibiotika och utveckling av antibiotikaresistens, och om infektions- och produktionssjukdomar hos lantbrukets djur. Vi har också utvärderat och använt databaser om djursjukdomar, samt studerat epidemiologin kring skador och sjukdomar hos sport- och sällskapsdjur.

Vi startar nu två forskningsprojekt om “God djurvälfärd – vinster för djur, lantbrukare och samhälle” och erbjuder en anställning som postdoktor med fokus på köttdjursuppfödning. Projekten genomförs i tätt samarbete med forskargruppen ”Jordbrukssektorns ekonomi” vid institutionen för ekonomi, SLU, som parallellt rekryterar två postdoktorer där en kommer att vara inriktad på effektivitet och produktivitet i lantbruket och en på djurhälsoekonomi. Projekten innebär även samarbeten med Scotland’s Rural College (SRUC), UK, Lincoln University, NZ, samt andra institutioner vid SLU.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en postdoktor som förväntas (1) genomföra forskning enligt projektplan, (2) aktivt, och genom egna initiativ, bidra till sektionens forskning inom fältet och (3) utforska möjligheterna att söka extern finansiering. Arbetet kan också innebära viss handledning av studenter på alla nivåer.

Kvalifikationer:
Vi söker en person med bakgrund inom lantbruksekonomi, med ett intresse av sambanden mellan husdjurshållning, djurhälsa och ekonomiska utfall, samt med erfarenheter av flerdisciplinära ansatser.

Vi söker en starkt motiverad person som kan arbeta både självständigt och i team, och som har dokumenterad förmåga för vetenskaplig publicering i framstående internationella tidskrifter. Mycket god kommunikationsförmåga i skriftlig och muntlig engelska är ett krav och kunskap/erfarenhet om etiska reflektioner kring djurvälfärd och produktionsekonomi är en merit. De personliga egenskaperna är också viktiga.

Anställningen vänder sig till juniora forskare och därför riktar vi oss i första hand till dem vars doktorsexamen är högst tre år gammal vid ansökningstidens utgång.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning i två år.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse, men önskvärt 1 oktober 2018.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2018-08-10.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
©2019 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002