Skydda din inkomst!

Skydda din lön med en inkomstförsäkring.
Behåll 80% av lönen.

Läs mer ❭❭
Lediga jobb

~557 819 st

Lediga jobb ❭❭

Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7044
75007 Uppsala
Uppsala län

Lediga jobb i Uppsala ❭❭

Postdoktor , kol - och kväveomsättning i jordbrukssystem


Publicerad: 2018-05-30 | Sista ansökningsdag: 2018-06-26 | Lön: Fast lön | Anställningsform: 6 månader eller längre/HeltidInom ekologiinstitutionen tar vi fram kunskap som kan användas för effektiv naturvård och viltförvaltning, verkningsfullt växtskydd och uthållig skogs- och jordbruksproduktion. Vi studerar effekter av klimatförändringar på mark, växter och djur. Vi försöker även finna lösningar för att bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald, bekämpa skadegörare och minska jordbrukets klimatpåverkan. Dessa kontrasterande mål kräver god kunskap om ekologiska samspel i naturen. Verksamheten är inriktad på populationer, organismsamhällen och ekosystem.


Arbetsuppgifter:
Vi söker en postdoktor som vill arbeta i vår grupp med kol- och kväveomsättning i jordbrukssystem. Forskningen handlar om hur odlingsåtgärder inom jordbruket påverkar kol- och kväveomsättningen. Vi har tillgång till stora databaser från fältförsök, inventeringar, miljöövervakningssprogram, eddy-flux data och regional jordbruksstatistik som vi använder i modeller. Vi utvecklar verktyg för rådgivning inom jordbruket, utvärdering av ekosystemtjänster, livscykelanalyser och nationell miljö- och klimatrapportering. Du förväntas bedriva forskning om kol- och näringsflöden i jordbrukssystem. Arbetet handlar om statistisk analys och modellering på fält och regional nivå. Tjänsten är bara delvis kopplad till specifika projekt. Således kommer det att finnas tillräckligt med frihet för att utveckla egna forskningsidéer i samarbete med din mentor och andra

Kvalifikationer:
Du måste ha en doktorsexamen i agronomi, ekologi, markvetenskap, miljövetenskap eller motsvarande som inte är äldre än 3 år. Dokumenterad erfarenhet av utveckling eller användning av mark- eller ekosystemmodeller är önskvärt. Färdigheter i matematik, programmering (t.ex. SAS eller R), GIS och statistik är meriterande. Utmärkt kommunikationsförmåga i engelska i tal och skrift förväntas

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
 

Tidsbegränsad anställning 24månader

Omfattning:
100%

(Alternativt ange annan omfattning i % av heltid)

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

(Alternativt ange datum för tillträde)

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2017-06-26

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
©2019 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002