Sveriges Lantbruksuniversitet
380 Uppsala
Uppsala län

Lediga jobb i Uppsala ❭❭

Forskare i Ekologi

Publicerad: 2020-05-29 | Sista ansökningsdag: 2020-06-12 | Snittlön för Jordbruksforskare ~36 700 kr | Anställningsform: Heltid

Institutionen för Ekologi

Vid institutionen for ekologi bedrivs forskning för ett uthålligt jord- och skogsbruksproduktion och effektiv naturvård. Vår forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem utgör en bas för att studera effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter, marknäringstillstånd och växthusgasbalanser. Förmedlande av våra kunskaper och samverkan med samhället är viktiga aktiviteter.

Vi söker en motiverad disputerad forskare intresserad av att arbeta med växt-pollinatör interaktioner i en studie om hur rödklöverfält påverkar pollinatörsamhällen. Det är ett 4 månader lång anställning och forskaren kommer att arbeta i en stark forskningsmiljö på institutionen för ekologi. 

Arbetsuppgifter:
Förändringen av naturliga habitat till jordbruksmark är en huvudfaktor till habitatförlust och minskad artdiversitet. Jordbrukslandskap är ofta homogena, men de kan producera resurser för artsamhällen i pulser. Rödklöver är en gröda som massblommar sent på säsongen och då uppkommer en resurs för humlor och andra pollinatörer. Liksom i många länder runt om i världen, har även humlor i Sverige minskat. Massblommande grödor som rödklöver kan vara ett sätt att motverka en del av de negativa effekterna av habitatförlust i jordbrukslandskapet. Det finns idag lite kunskap om hur blommande grödor som rödklöver påverkar interaktionerna mellan pollinatörer och växter. Innehavaren av tjänsten kommer att medverka i utvecklingen av forskningsprojekt inom detta område, kommer att vara ansvarig för nätverksanalyser av växt-pollinatör interaktioner, utföra GIS-analyser och skriva vetenskapliga artiklar. 

Kvalifikationer:
Den sökande måste ha en doktorsexamen i biologi eller likvärdigt. Tidigare erfaranhet av arbete med nätverksekologi och studiesystemet är mycket önskvärt. Erfarenhet av arbete med pollinatördata som t ex visitationsobservationer är ett plus. Den sökande måste prata och skriva engelska flytande, vara skicklig i användandet av GIS och R. Personen måste också vara duktig i att självständigt planera, utföra och analysera forskningsarbeten.  

Plats för anställningen:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning i 4 månader med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100% 

Tillträde:
Enligt överenskommelse, gärna månadsskiftet juli-augusti. 

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-06-12.

Ansökan måste innehålla: 

Ansökningsbrev med motivering varför du söker tjänsten och en beskrivning av dina forskningsintressen. Brevet ska också adressera alla nödvändiga och önskvärda kvalifikationer som beskrivs för tjänsten (1-2 sidor)

CV som inkluderar en publikationslista

Två referenser

Doktorsexamensbevis

Fackliga kontakter:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.Ansök nu