Myndigheten För Tillväxtpolitiska Utvärderingar
2380 Östersund
Jämtlands län
Lediga jobb i Östersund ❭❭

Vi söker analytiker för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Publicerad: 2021-06-17 | Sista ansökningsdag: 2021-08-08 | Snittlön för Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning ~40 100 kr | Anställningsform: Heltid

Har du erfarenhet av kvalificerat analysarbete och dessutom vill bidra till att förbättra svensk tillväxtpolitik? Då kan vi erbjuda dig ett utvecklande och viktigt arbete hos oss!Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, har i uppdrag att bygga kunskap som ska användas för att effektivisera, ompröva och utveckla svensk tillväxtpolitik. Vår kunskap riktar sig i huvudsak till representanter för regeringen och dess myndigheter med uppdrag inom tillväxtpolitiken. Tre ord som vägleder det vi gör är integritet, kvalitet och relevans.

Viktiga tillgångar i vårt arbete är sakkunniga medarbetare, unika databaser och utvecklade samarbeten på nationell och internationell nivå. Myndighetens cirka 45 medarbetare finns på huvudkontoret i Östersund och på vårt centralt placerade kontor i Stockholm. Verksamheten bedrivs i fyra avdelningar med medarbetare stationerad på båda orterna.
Läs mer om oss och ta del av våra kunskapsunderlag på www.tillvaxtanalys.se.

ARBETSUPPGIFTER
Avdelningen för Infrastruktur och investeringar (Infra) genomför analyser och utvärderingar om statens roll och insatser inom området. Avdelningen fokuserar främst på frågor om näringslivets ramvillkor och offentliga främjandesystem. Exempel på områden som studerats är företagens kapitalförsörjning, kompetensförsörjning, branschspecifika skattelättnader, utländska direktinvesteringar och agglomerationsekonomi. Avdelningen ansvarar även för myndighetens riskkapitalstatistik och databasen över statligt stöd till näringslivet samt att det regionala perspektivet integreras i Tillväxtanalys arbete som helhet.

Som analytiker är din huvudsakliga arbetsuppgift att tillsammans med kollegor producera och presentera kunskapsunderlag som kan hjälpa beslutsfattare inom tillväxtpolitiken med att utveckla, ompröva och effektivisera politiken. Arbetet kan innebära sammanställning av befintlig kunskap på ett systematiskt och vetenskapligt sätt eller framtagande av ny kunskap genom analyser och utvärderingar.

Du bidrar till avdelningens omvärldsbevakning för att identifiera viktiga tillväxtpolitiska frågeställningar och följa metodutvecklingen för analyser och utvärderingar samt deltar i utvecklingen av metoder och databaser. Du har en viktig roll i att sprida kunskapen i de rapporter som du har varit med och producerat.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har
- En akademisk examen inom samhällsvetenskapligt ämne
- Erfarenhet av kvalificerat analys- och utredningsarbete
- God förmåga att tillämpa kvantitativa eller kvalitativa analys-, statistik- och utvärderingsmetoder samt att förstå, använda och förmedla forskningsresultat
- Varit projektledare för större analys- eller utredningsprojekt
- God förmåga att pedagogiskt presentera forsknings- och analysresultat, i tal och skrift, på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har
- Forskarutbildning
- Vana från genomförda utvärderingar
- Erfarenhet från offentlig förvaltning
- Vana från IT-verktyg som ex.vis. STATA, R, SQL NVivo eller motsvarande
- Erfarenhet av att arbeta med stora datamaterial
- Analyserfarenhet inom avdelningens ansvarsområde.

Som person är det viktigt att du är analytisk, tycker om att arbeta tillsammans med andra och har god förmåga att skapa goda relationer och främja samverkan internt och externt. Det är också viktigt att du trivs med att muntligt presentera resultat.

ÖVRIGT
Tillväxtanalys tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter. Vi tolererar inte diskriminering, trakasserier eller annan kränkande särbehandling på arbetsplatsen.

För att skapa bra förutsättningar för en objektiv och kvalitetssäkrad urvalsprocess ser vi helst att du söker jobbet genom länken i denna annons. Dina uppgifter i ansökan är inte synbara för någon annan än den arbetsgivare som ansökan är riktad till, om du inte själv väljer att visa den. Efter att du har gjort en ansökan i Offentliga Jobb kan du logga in till din ansökan och uppdatera CV eller ändra i det personliga brevet och söka andra jobb inom Tillväxtanalys eller hos andra organisationer som är anslutna till Offentliga Jobb.

Vi har gjort mediaval i denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.Ansök nu Ansök nu