Region Norrbotten
Robertsviksgatan 7
97189 Luleå
Norrbottens län

Lediga jobb i Luleå ❭❭

Utredare/ Analytiker till folkhälsocentrum Region Norrbotten Luleå

Publicerad: 2019-05-10 | Sista ansökningsdag: 2019-06-05 | Snittlön för Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning ~38 100 kr | Anställningsform: Tillsvidare

Arbetsplats: Region huset

Referensnummer: 198155

Om arbetsplatsen
Folkhälsocentrum är Region Norrbottens kunskapscentrum inom folkhälsa, där det strategiska folkhälsoarbetet samordnas och leds. Folkhälsocentrum stödjer och deltar i planering av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete, inom hälso- och sjukvården och i dess samverkan med andra aktörer. Folkhälsocentrum är en av fyra enheter inom utvecklingsavdelningen i regiondirektörens stab. Här finns också enheterna för forskning och lärande, förbättring och förnyelse, samt utbildning.

Arbetsuppgifter

Andelen norrbottningar med ohälsa kopplad till levnadsvanor är hög och psykisk ohälsa ökar. Regionens folkhälsocentrum arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för fysisk, psykisk och social hälsa, och bidrar med kunskap om och analys av länets hälsa och dess bestämningsfaktorer.
Som analytiker/ statistiker medverkar du i ett övergripande perspektiv i samordning och utveckling av Region Norrbottens folkhälsoarbete, med särskild tonvikt på ditt ansvarsområde. Det innebär bland annat att: - följa, analysera och kommunicera information om norrbottningarnas hälsa, levnadsvanor, livsvillkor och vårdkonsumtion för att öka kunskapen om norrbottningarnas hälsa och behov utifrån ålder och perspektivet jämlik och jämställd hälsa.
- medverka i genomförande och analys av befolkningsundersökningar och analys av insatser.
- bidra med statistisk kompetens i analys och kunskapsspridning av undersökningsresultaten.
- representera Region Norrbotten i lokala, regionala och nationella nätverk.
- bidra till uppföljning mot Region Norrbottens och Norrbottens folkhälsostrategis mål inom folkhälsa
- uppmärksamma och analysera ojämlikhet i hälsa mellan grupper och geografiska områden
- ta fram kunskapssammanställningar och rapporter
- samverka inom organisationen och med andra aktörer och bidra till att hälsoskillnader kan utjämnas.
Organisatoriskt kommer du att ingå i Folkhälsocentrum, Utvecklingsavdelningen vid Regiondirektörens stab.

Din bakgrund

Vi söker dig som vill vara med och bidra i arbetet för en god och jämlik hälsa i Norrbotten. Du har högskole-/ universitetsutbildning inom epidemiologi, statistik, folkhälsovetenskap och/ eller samhällsvetenskap med kunskaper och erfarenheter av statistiska analyser. Det är en tillgång om du har för tjänsten relevant forskningserfarenhet. Det är en fördel om du har goda kunskaper i hantering av minst ett av de vanliga systemen för statistisk analys. Inom Region Norrbotten använder vi i första hand SPSS. Det är också en fördel om du har erfarenhet av samverkan med kommuner, arbete inom folkhälsoområdet eller regional utveckling.
Som person är du: * flexibel och van att självständigt driva arbete och ta egna initiativ
* noggrann, strukturerad och har god förmåga att se helhet och samband
* entusiasmerande, lätt att samarbeta/ samverka med samt engagera andra människor
* positiv till och trygg med att hålla presentationer och föredrag
* bra på att uttrycka dig i skrift samt att framställa målgruppsanpassade och pedagogiska kunskapsmaterial och presentationer
* pedagogiskt skicklig
* framåtblickande, samt positiv till förändring och personlig utveckling

Anställningsfakta
Tillsvidareanställning, heltid, tillträde snarast

Välkommen med din ansökan redan nu, intervjuer kan komma att ske löpande under anställningstiden.
Kontaktperson

Vill du veta mer?
Kontakta Annika Nordstrand 070-321 4257 [email protected]

Fackliga företrädare

Maria Sjöberg, SACO  0920-28 4359 [email protected]
 
Per Vestin, Vision 0920-284391 [email protected]
Sista ansökningsdag är den: 2019-06-05Ansök nu