Stockholm Exergi AB
Jägmästargatan 2
11542 Stockholm
Stockholms län

Lediga jobb i Stockholm ❭❭

Vi söker en Chef för enheten Entreprenad

Publicerad: 2020-06-01 | Sista ansökningsdag: 2020-06-14 | Snittlön för Gruppchef, teknik ~0 kr | Anställningsform: Heltid

Vad kommer du arbeta med?

Som chef för Entreprenad leder du en grupp med ca 12 medarbetare bestående av projektledare, byggledare och projektadministratörer som arbetar med genomförande av våra ledningsentreprenader för fjärrvärme och fjärrkyla. Du säkerställer att våra beslutade investeringsplaner genomförs för såväl förnyelse av befintligt ledningsnät som utbyggnad och anslutning av nya områden och kunder.
I din roll leder du gruppen, följer upp resultat och vidtar de åtgärder som krävs för att utveckla verksamheten kontinuerligt. Du ser till att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar och regler, inte minst avseende miljö- och arbetsmiljö men även att projekten genomförs så effektivt som möjligt.
Du kommer även att ingå i ledningsgruppen för enheten Distribution där du tillsammans med övriga ledningsgruppsmedlemmar aktivt medverkar i utvecklingen av hela Distributionsenheten.
Vem är du?
SAMARBETSFÖRMÅGA. Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
STRUKTURERAD. Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
TYDLIG. Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp.
INITIATIVTAGANDE. Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
MÅL- OCH RESULTATORIENTERAD. Arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Förändrar sin inriktning när målen ändrar sig.

Vi gör en hel del saker som inte så många andra gör. Vi hittar på nya lösningar och finner nya samarbeten. Nyfikenheten är nödvändig för att vi ska kunna fortsätta utvecklas och nå våra ambitiösa mål.
Vi är vana vid att sätta ambitiösa mål och att sätta spaden i marken. Vi är helt beroende av att alla kollegor tar egna initiativ, varje dag, för att utveckla och förbättra vår verksamhet.Ansök nu