Sveriges lantbruksuniversitet
1495 Skara
Västra Götalands län
Lediga jobb i Skara ❭❭

Forskare till RådNu

Publicerad: 2020-01-22 | Sista ansökningsdag: 2020-02-05 | Snittlön för Forskare, samhällsvetenskap ~38 600 kr | Anställningsform: 6 månader eller längre

Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Verksamheten vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (AEM) är inriktad mot hälsa, miljö, företagande och arbete, där människan i sin livsmiljö står i fokus. Grundtanken är att när individen trivs och känner välbefinnande finns det också förutsättningar för att det omgivande samhället, inklusive företagandet, utvecklas på ett positivt sätt. Detta kan sammanfattas med begreppen arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi.
Tjänsten som forskare är knuten till kompetenscentrum för rådgivning (SLU RådNu) i Skara.

SLU RådNu
En innovativ och effektiv rådgivning är av avgörande betydelse för hållbara landsbygder och ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk. Samhällets ambition att skapa en biobaserad ekonomi förutsätter dessutom att rådgivning och annat stöd utvecklas. Årligen satsas stora summor på rådgivning inom de gröna näringarna, både med privata och offentliga medel, varför det är viktigt att den har en så hög kvalitet som möjligt.

SLU RådNu - kompetenscentrum för rådgivning – har etablerats för att stödja utvecklingen av svensk rådgivning, både på organisatorisk nivå och individnivå. SLU RådNu är en regionalt förankrad nod i Västra Götaland, med bas på SLU i Skara. Vi arbetar nationellt men har alltid ett internationellt perspektiv med oss. En gemensam kompetensplattform bidrar till att stärka hela kunskapssystemet; lantbruks- och landsbygdsföretagare, rådgivare, myndigheter och forskare.

Arbetsuppgifter
Som forskare kommer du att arbeta för att utveckla ny kunskap om rådgivning, utbilda rådgivare inom ämnesområdet samt självständigt ansvara för projekt och forskningsansökningar. Anställningen innebär också medverkan i internationella samarbeten.

Forskning om rådgivning är ett brett samhällsvetenskapligt fält med sin grund i kommunikations- och handlingsteori. Det är det som sker mellan människor i form av kommunikation, lärande och samarbete som är forskningens fokus, men där det sammanhang där interaktionen sker är av central betydelse t ex organisationer, styrmedel och regelverk. RådNu har ett särskilt ansvar för att utveckla rådgivningens organisering, dess metoder och rådgivarnas kompetens. Därför är kärnan i arbetet att utveckla rådgivningens teori och dess praktik, vilket även betyder att samarbeta nära andra aktörer i det agrara kunskaps- och innovationssystemet.

Arbetet ska resultera i vetenskaplig publicering, uppdragsutbildning och nya forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med rådgivningens organisationer.

Kvalifikationer
Personen vi söker ska ha en forskarutbildning/doktorsexamen inom kommunikationsområdet, med generellt goda kunskaper om den svenska lantbruks- och trägårdssektorn samt särskilt om rådgivningens metodik och organisering inom de gröna näringarna.

Det är starkt meriterande om den sökande har erfarenhet från forskning och utbildning inom rådgivnings- och kommunikationsområdet, ett brett nätverk inom rådgivningsområdet både nationellt och internationellt, samt erfarenhet från praktisk rådgivning.

Den sökande ska vara självgående, kunna uppvisa förmåga att driva egna projekt samt ha producerat lättillgängligt material på framför allt svenska, men även engelska.

Placering
Skara

Anställningsform
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning
100 %

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2019-02-05.

Fackliga kontaktpersoner
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.Ansök nu Ansök nu