Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
BMC F13
22184 Lund
Skåne län

Lediga jobb i Lund ❭❭

Forskningsingenjör i Neurofysiologi


Publicerad: 2019-05-15 | Sista ansökningsdag: 2019-05-29 | Lön: Månadslön | Anställningsform: 6 månader eller längre/HeltidLunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, forskargruppen för Neurofysiologi, söker en forskningsingenjör för arbete med nedanstående uppgifter.

Anställningen är tidsbegränsad under ett år på heltid med tillträde 2019-07-01.

Arbetsuppgifter

I det aktuella projektet kommer vi att optimera de elektrodkonstruktioner vi utvecklat för användning i större djur. Av särskild betydelse är att optimera de elektrodkluster vi utvecklat med avseende på resulterande interelektrodavstånd, impedans, trösklar för aktivering av olika delar av subkortikal vävnad. Vi kommer därför att behöva genomföra en omfattande analys av de förändringar i nervcellsaktivitet och resulterande beteendeförändringar som sker då vi stimulerar i olika delar av djupt liggande motoriska centra och kretsar i hjärnan i djurmodeller för Parkinsons sjukdom (6-OHDA behandlade fritt rörliga vakna försöksdjur).

Arbetsuppgifterna för den aktuella tjänsten inkluderar medverkan i både utveckling och tillverkning av elektroder och elektrodklusters inbäddade i gelatinösa material, utvärdering av elektrofysiologiska egenskaper och biokompatibilitetsaspekter (särskilt gliacell reaktioner och blödningar) hos de mikroelektroder som används i de aktuella försöken; utveckling och deltagande i neurokirurgisk implantation av dessa mikroelektroder; deltagande i imaging (CT och MR) analys av var i hjärnan terapeutiska effekter uppnås vid stimulering och var biverkningar kan uppstå vid stimulering samt analys av såväl beteendeförändringar som av förändringar i nervcellsaktivitet vid stimulering av olika delar av målvävnaden. Dessutom ingår ansvar för författande av vetenskapliga publikationer som avses ingå i en doktorsavhandling inriktad mot hjärnstimulering.

Kvalifikationer

Krav

Master i Neurobiologi och minst godkänd halvtidskontroll i biomedicinsk doktorandutbildning är krav. Mångårig erfarenhet av forskning inom integrativ neurofysiologi och mångårig erfarenhet av elektrodutveckling inkluderande såväl erfarenhet av och skicklighet i hantering och konstruktionsarbete av ultratunna (upp till ca 20 mikrometer tunna elektroder) och ultraflexibla elektrodkonstruktioner inbäddade i geler. Dessutom krävs vana vid dokumentation av sådant utvecklingsarbete.

Dokumenterad vana och skicklighet i utveckling, tillverkning och utvärdering av ultratunna elektroder i djurmodeller för Parkinsons sjukdom särskilt 6-OHDA lesioner av det dopaminerga systemet samt farmakologisk behandling med dopamin antagonist. Dokumenterad vana och skicklighet i försöksdjurskirurgi, särskilt implantationer av ultraflexibla elektroder för stimulering och registrering i subkortikala delar särskilt runt subthalamiska kärnan i hjärnan samt goda litteraturkunskaper om hjärnstimulering (Deep Brain Stimulation).

Dokumenterad skicklighet och kunskap i datorbaserad analys av vävnadsresponser, särskilt immunfluorescensmikroskopi. Dokumenterad skicklighet i datorbaserad analys av beteende förändringar utlöst av hjärnstimulering i vakna fritt rörliga försöksdjur samt erfarenhet av datorbaserad elektrofysiologisk analys är också nödvändiga kvalifikationer.

Dokumenterad vana av datorbaserad analys av CT bilder på hjärnan är också krav.

Meriterande

Dokumenterad vana att arbeta i tvärvetenskaplig miljö.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Lediga jobb

Universitetslektor i sociologi

Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap - Universitets- och högskolelektor
2019-05-14 Medellön: Okänd kr Karlstad

Professor , Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa

Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap - Professor
2019-05-13 Medellön: 54700 kr Karlstad

Universitetslektor i musikpedagogik med inriktning musikdidaktik

Karlstads universitet / Institutionen för konstnärliga studier

Karlstads universitet / Institutionen för konstnärliga studier - Universitets- och högskolelektor
2019-04-23 Medellön: Okänd kr Arvika

Biträdande forskare

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet - Bioinformatiker
2019-04-12 Medellön: 37000 kr Göteborg Prognos: Mycket liten konkurrens

Biträdande forskare

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet - Bioinformatiker
2019-04-12 Medellön: 37000 kr Göteborg Prognos: Mycket liten konkurrens

Biträdande forskare

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet - Bioinformatiker
2019-04-12 Medellön: 37000 kr Göteborg Prognos: Balans

Biträdande forskare

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet - Bioinformatiker
2019-04-12 Medellön: 37000 kr Göteborg Prognos: Mycket liten konkurrens


Universitetslektor i musikpedagogik med inriktning musikdidaktik

Karlstads universitet / Institutionen för konstnärliga studier

Karlstads universitet / Institutionen för konstnärliga studier - Universitets- och högskolelektor
2019-03-28 Medellön: 45700 kr Arvika

Universitetslektor i religionsvetenskap

Karlstads universitet / Institutionen för samhälls - och kulturvetenskap

Karlstads universitet / Institutionen för samhälls - och kulturvetenskap - Universitets- och högskolelektor
2019-03-21 Medellön: 45700 kr Karlstad

Forskare i molekylär PET avbildning i non - human primater

Institutionen för klinisk neurovetenskap , Karolinska Institutet

Institutionen för klinisk neurovetenskap , Karolinska Institutet - Forskare, farmakologi
2019-02-28 Medellön: 49300 kr Stockholm

Fler lediga jobb Forskarassistent ❭❭

©2019 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002