Skydda din inkomst!

Skydda din lön med en inkomstförsäkring.
Behåll 80% av lönen.

Läs mer ❭❭
Lediga jobb

~49 900 st

Lediga jobb ❭❭

Se alla lediga jobb som
Avdelningschef, statlig

Denna tjänst har redan blivit tillsatt!
Skatteverket

Luleå
Norrbottens län

Lediga jobb i Luleå ❭❭

Sektionschef, folkbokföringskontoret, Luleå


Publicerad: 2016-10-20 | Sista ansökningsdag: 2016-11-03 | Lön: Individuell lönesättning. | Anställningsform: Tillsvidare/HeltidSkatteverket skapar samhällsnytta och har ett högt förtroende hos allmänhet och företag. Vi tänker nytt och befinner oss i ständig utveckling. Nyfikenhet och ständigt lärande är förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb hos oss.


Vår grundsyn är att vi är till för medborgarna. Vi utgår från att alla vill göra rätt för sig, och vi betraktar varje möte som en möjlighet att ytterligare öka förtroendet för vår verksamhet. Alla som kommer i kontakt med oss ska uppfatta oss som offensiva, pålitliga och hjälpsamma.

Folkbokföringskontoret Norra består av 6 sektioner varav fyra sektioner arbetar med folkbokföring och två sektioner har ansvaret för regionens servicekontor. Folkbokföringen i Norra regionen arbetar med flytt- och bosättningskontroll samt med arbetsuppgifter inom FOLKE3. Kontoret hanterar också ärenden inom den rikskoncentration som finns gällande samordningsnummer. Folkbokföringen finns i Luleå, Umeå och Sollefteå. På servicekontoren hanterar vi spontanbesök till de samverkande myndigheterna, det vill säga Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

På folkbokföringssektionen i Luleå arbetar 21 medarbetare. Huvudsakliga arbetsuppgiften är handläggning och kontroll av flyttanmälningar inom Sverige och till utomnordiska länder. Sektionen arbetar även med bedömning av behovet av skyddade personuppgifter och all folkbokföring för dessa personer. Sektionen arbetar teambaserat.

Dina arbetsuppgifter som sektionschef vid folkbokföringskontoret i Norra innebär att du utifrån en tydlig arbetsgivarroll leder, planerar och följer upp sektionens arbete så att det bedrivs effektivt och kvalitetssäkert mot verksamhetsmålen. Du bidrar till att skapa en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och kreativitet.

Din uppgift som sektionschef är att tillsammans med kontorsledningen bidra till en god arbetsmiljö vid kontoret och en ändamålsenlig folkbokföringsverksamhet avseende hela Norra regionens folkbokföringsuppdrag. Du ingår i en ledningsgrupp och har tillsammans med övriga chefer ett helhetsansvar för verksamheten.

Din placering blir i Luleå.

Vi erbjuder dig en arbetsplats


• med samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter
• som är till nytta för medborgare och företag
• med öppenhet, respekt, gott bemötande och mångfald
• som stimulerar till kreativitet, lärande och utveckling
• med en god balans mellan arbete och fritid.

Vi söker dig som


• har en högskoleutbildning om minst 120p/180hp inom en för tjänsten relevant inriktning alternativt gymnasieutbildning med flera års erfarenhet av utredande arbete
• är utvecklingsorienterad och nytänkande
• stödjer och samverkar
• har en god kommunikationsförmåga
• kan leda och fatta beslut
• är resultat- och målinriktad
• är stabil som person.


Det är meriterande om du har ledarerfarenhet och erfarenhet av arbete inom offentlig sektor.

När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmåga. Du ska uppfylla kriterierna i Skatteverkets medarbetarpolicy.

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Vi kommer att göra en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627).

Anställningen är tills vidare men uppdraget och förordnandet som sektionschef är tidsbegränsat. Vi kan komma att använda tester vid denna rekrytering.

Välkommen med din ansökan till oss!

Vill du veta mer om Skatteverkets rekryteringsprocess?


Lediga jobb

Region Halland, Avdelningen för styrning och uppföljning

Region Halland, Avdelningen för styrning och uppföljning - Controller
Region Halland söker controller med intresse för hälso - och sjukvård
2017-12-15Medellön: 41900 kr Halmstad Prognos: Balans

Region Halland, Avdelningen för styrning och uppföljning

Region Halland, Avdelningen för styrning och uppföljning - Controller
Region Halland söker controller med intresse för hälso - och sjukvård
2017-12-15Medellön: 41900 kr Halmstad Prognos: Balans

Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen

Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen - Chefssekreterare
Ansvarig administratör till stöd / service, Region Bergslagen, placering Öreb
2017-12-15Medellön: 35400 kr Örebro

Kristianstads kommun

Kristianstads kommun - GIS-ingenjör
GIS - ingenjör
2017-12-15Medellön: 36700 kr Kristianstad

N

Naturvårdsverket - Registrator
Verksregistrator
2017-12-15Medellön: 27600 kr Stockholm

Region Uppsala

Region Uppsala - Avdelningschef, landsting
Avdelningschef
2017-12-15Medellön: 57100 kr Uppsala

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen - Rekryterare/Rekryteringskonsult
Rekryterare
2017-12-15Medellön: Okänd kr Örebro


Transportstyrelsen

Transportstyrelsen - Personaladministratör/Personalassistent
Personaladministratör
2017-12-15Medellön: 39100 kr Norrköping

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen - Personaladministratör/Personalassistent
Personaladministratör
2017-12-15Medellön: 39100 kr Borlänge

Tullverket

Tullverket - Personalutvecklare
Bred och ansvarsfull roll som HR–generalist i en spännande myndighet
2017-12-15Medellön: Okänd kr Malmö

Fler lediga jobb Avdelningschef, statlig ❭❭

©2017 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002