Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
1780 Karlstad
Värmlands län

Lediga jobb i Karlstad ❭❭

Ekonomienheten söker funktionsansvarig för ekonomistöd

Publicerad: 2020-02-21 | Sista ansökningsdag: 2020-03-15 | Snittlön för Ekonomiledare ~0 kr | Anställningsform: Tillsvidare

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.Tjänsten är placerad vid ekonomienheten, som idag har 17 medarbetare.

Ekonomienheten är en av nio enheter inom avdelningen för verksamhetsstöd. Det övergripande målet för avdelningen är att vara ett effektivt stöd som både stödjer och styr. Myndigheten finns på flera orter i Sverige och Ekonomienheten i Karlstad är hela myndighetens ekonomienhet.

Vi söker nu en funktionsansvarig till Ekonomistöd. Gruppen har 5 medarbetare.

Inom funktionens ansvarsområde finns kund- och leverantörsreskontra samt uppgiften att ge stöd och handledning till verksamhet och anställda i frågor avseende egenadministration av elektronisk fakturahantering, reseräkningar, lönepåverkande händelser och andra ekonomiska ärenden. Funktionen arbetar löpande med olika redovisningsfrågor, är delaktig i boksluts- och revisionsarbete, systemuppgraderingar, utveckling av digitala flöden. Funktionen är också motpart till och ansvarig för styrningen av lönetjänstleverantören Statens servicecenter.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer ha en viktig roll att hålla ihop gruppens arbete genom att leda och fördela uppgifter i vardagen. Du coachar och stödjer medarbetarna inom funktionen och tar ett övergripande ansvar för hela gruppens arbete. I rollen ingår också att vara ett stöd till ekonomichefen i utvecklingen av hela enhetens arbete.

Du kommer tillsammans med gruppen arbeta med olika löpande redovisningsfrågor, ge stöd och vägledning till medarbetare och chefer i frågor avseende ekonomi, löne- och ersättningsfrågor. Arbetet består av löpande kontroller, avstämningar och vård av register i olika system.

I dina arbetsuppgifter ingår också att aktivt driva arbetet med att utveckla, digitalisera och dokumentera våra arbetssätt och processer inom funktionens olika områden. Du kommer att vara delaktig i systemuppgraderingar, utveckling av digitala flöden och att anpassa systemstöd för verksamhetens budget och uppföljningsarbete. Det förekommer också uppgifter av utredningskaraktär där du behöver kunna arbeta självständigt och finna lösningar. Arbetet innebär mycket kontakter både internt och externt.

Din kompetensprofil

Du har:

- akademisk utbildning inom ekonomi
- god kunskap i ekonomisk redovisning samt flera års praktisk erfarenhet av redovisningsarbete
- kunskap och erfarenhet av lön
- god kunskap om ekonomi- och verksamhetssystem och i Excel
- god förmåga att hantera digitala arbetsflöden
- erfarenhet av arbetsledning, till exempel som uppdragsledare eller teamansvarig

Du är självgående, tar initiativ och är trygg i din kompetens. Som funktionsansvarig behöver du vara analytisk, stresstålig, noggrann och ha en väl utvecklad samarbetsförmåga.

Det är viktigt med god kommunikationsförmåga eftersom service och rådgivning är en stor del av våra arbetsuppgifter. Du ska vara bekväm med att tala inför både mindre och större grupper. Utmaningar som vi står inför är snabba omställningar och prioriteringar, samt att arbetet idag växlar mellan ett helhetsperspektiv och fokusering på enskilda detaljfrågor. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform

Tjänsten är placerad i Karlstad och är en tillsvidareanställning. MSB tillämpar provanställning och tillträde sker efter överenskommelse.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen, vilket innebär att du måste vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Har du frågor kontakta enhetschef Fredrik Magnusson. Fackliga företrädare är Therese Hahne ST, Carin Hammarbo Saco-S och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via vxl 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 15 mars 2020, märkt med referensnummer 2020/31. Vi berdig söka tjänsten genom länken i denna annons.Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.Ansök nu