Shaya Solutions AB
180 Stockholm
Stockholms län

Lediga jobb i Stockholm ❭❭

Teknisk projektledare med erfarenhet av rökgas, Stockholm

Publicerad: 2020-06-03 | Sista ansökningsdag: 2020-06-12 | Snittlön för Driftingenjör, reningsverk ~38 400 kr | Anställningsform: Deltid

Om konsultuppdraget


- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: 30-jun-2020 - 30-apr-2021
- Ansök snarast
- Omfattning: ca. 20%
- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget innebär att kartlägga och dokumentera befintliga anläggningar med avseende på reningsutrustning och förbränningsteknik samt undersöka möjliga optimeringsmöjligheter kring minskning av utsläpp.

Planera och genomföra provförbränningar på pannorna för att utifrån detta ta fram underlag för möjliga åtgärder för att säkra att utsläppsgränser innehålls.

Ansvara för att:

- Inventera, kartlägga och statusbedöma befintliga pannor med avseende på reningsutrustning, brännare och optimeringsmöjligheter för att minska utsläpp vid förbränning av bio-olja.
- Identifiera vilka typer av åtgärder som är lämpliga för minskning av utsläpp till luft.
- Bistå i arbetet med kravställning för projektet
- Bidra aktivt till riskarbetet inom projektet
- Ta fram förslag på teknisk lösning för minskning av utsläpp till luft för respektive panna
- Jämföra olika tekniska lösningar för rening av rökgaser för pannorna
- Stötta övriga projektdeltagare kring teknisk lösning i projektet.
- Delta och bidra vid samplanering av övriga delar inom projektet.
- Bidra vid framtagning av kvalitetsstyrning inom delprojektet.
- Ta in budgetofferter och göra kostnadsuppskattningar för genomförandet av föreslagen teknisk lösning.
- Upprätta tidplan för planerade åtgärder

Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

- Hög kompetens och utbildning inom aktuellt området
- 5-9 års erfarenhet inom området, har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag inom aktuellt område med hög kvalitet.
- Tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
- Erfarenhet kring funktionskontrakt, tex ABA
- Erfarenhet kring upphandling av rökgasreningar

Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):

- Fördel om erfarenhet finns kring upphandling av rökgasreningar
- Fördel med erfarenhet av BAT-slutsatser och föreskrifter för stora förbränningsanläggningar

Önskemål om personliga egenskaper:

- Självgående
- Kommunikativ i projekt
- Ledaregenskaper gällande att leda och driva konstruktörer under sig samt leda entreprenader

______________________

Hur du kommer vidare

- Sök uppdraget genom denna annons
- I ansökan anger du ett kravställt timpris
- Lägg in ett CV i word-format
- Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar
från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.

Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Techbolag inom IT, Energi och Samhällsbyggnad med fokus på ingenjörer, ekonomer, teknologer och jurister.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.Ansök nu