Luleå tekniska universitet
2580 Luleå
Norrbottens län
Lediga jobb i Luleå ❭❭

Doktorand i Byggkonstruktion

Publicerad: 2020-01-17 | Sista ansökningsdag: 2020-02-09 | Snittlön för Doktorand ~29 300 kr | Anställningsform: 6 månader eller längre

-Automatisk tillståndsbedömning genom bildbehandling


Forskningsämnet Byggkonstruktion, avdelningen för Byggkonstruktion och brand vid Luleå tekniska universitet vill anställa en doktorand för att arbeta inom forskningsprojektet “Effektivare underhåll av befintliga broar med digitala tvillingar”. Forskargruppen, cirka 30 personer, består av erfarna forskare, doktorander, tekniker och professorer. https://www.ltu.se/research/subjects/Byggkonstruktion

Ämnesbeskrivning
Byggkonstruktion omfattar laster, utformning, dimensionering, hållbarhet, bärförmåga, reparation och förstärkning av byggnader och anläggningar av betong, stål, trä och andra material, var för sig eller i samverkan, såväl under normala förhållanden, i kallt klimat som vid brand.

Projektbeskrivning
Rutinbesiktningar av broar och tunnlar görs vanligen visuella observationer på plats, oftast med förutbestämda tidsintervall. Förfarandet är mycket beroende av inspektörens kompetens och erfarenhet. Kunskapsöverföring från en inspektionsperiod till en annan blir svår när olika inspektörer utför besiktningarna. Många små- till medelstora broar är ofta geografiskt placerade i avlägsna regioner och kan också vara svårtillgängliga. I sådana fall är ofta traditionella inspektions- och övervakningsmetoder komplicerade och mer kostsamma. Det aktuella projektet kommer att bidra med alternativ till traditionella metoder för tillståndsbedömning som är kostnadseffektiva, lämpar sig för fältapplikation och är relativt enkla att implementera. För att uppnå detta ska vi utveckla en alternativ verktygslåda för broinspektörer som bygger på modern mätteknik och kunnande. En sådan verktygslåda kan förhindra misslyckanden och möjliggöra ökat utnyttjande genom tidig upptäckt av skador och förebyggande åtgärder. Det aktuella projektet skulle också bidra till att förbättra noggrannheten och effektiviteten av broinspektioner genom att minska mänsklig påverkan och ge möjlighet till en kontinuerlig utvärdering baserad på historisk samt data i realtid.

Fortsatt datainsamling från nya inspektioner medför att detta verktyg för förutsägande underhåll görs mer robust så att det mer tillförlitligt kan informera beslutsfattare om hur man bäst optimerar befintliga resurser framtida underhåll.

Arbetsuppgifter
Som doktorand kommer du att utbildas i vetenskapligt tänkande och skrivande. Arbetet innebär att du kommer att utveckla färdigheter i att identifiera, definiera, formulera och lösa problem av både praktisk och teoretisk karaktär. Givetvis ingår även att identifiera möjligheter med den teknik som tas fram. Du kommer också att utveckla dina färdigheter om hur forskningsresultat kan tillämpas i byggverksamhet i och med att arbetet har ett viktigt fokus i att förstå byggares behov och möjligheter. Du ingår en grupp av doktorander inom forskningsområdet och du samarbetar med andra forskare vid LTU och byggindustrin i Sverige samt med den arbetsgrupp som är knuten till projektet. Du kommer även att odla internationella kontakter.

Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring såsom andra projekt vid ämnet och undervisning kan tillkomma på högst 20%.

Kvalifikationer
Lämplig bakgrund för tjänsten är civilingenjörsexamen eller motsvarande med inriktning Väg och Vatten, Maskinteknik, Datateknik  eller liknande. Erfarenheter med digital bildkorrelationsteknik, byggnadsinformationsmodellering (BIM), FE-analys, är meriterande. Du har goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se, Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
För ytterligare information, kontakta: Cosmin Popescu, biträdande universitetslektor, [email protected] eller Björn Täljsten, professor, [email protected]

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli [email protected] 0920-491809, OFR-S Lars Frisk, [email protected] 0920-491792

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med lika villkor, jämställdhet och mångfald. De värdeord som kännetecknar oss är mod, närhet och tillit. Vår målsättning är en kreativ och trygg studie- och arbetsmiljö. Vi vågar utmana och ifrågasätta för att ge plats för nya idéer.

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan.

Sista ansökningsdag: 9 februari, 2020
Referens nummer: 131-2020Ansök nu Ansök nu