Lön
Skydda din inkomst!

Skydda din lön med en inkomstförsäkring.
Behåll 80% av lönen.

Läs mer ❭❭
Lediga jobb

~52 360 st

Lediga jobb ❭❭

Se alla lediga jobb som
Organisationsjurist

Denna tjänst har redan blivit tillsatt!
Svenska Röda Korset

Stockholm
Stockholms län

Lediga jobb i Stockholm ❭❭

Jurist inom migrationsrätt till Röda Korset


Publicerad: 2017-01-24 | Sista ansökningsdag: 2017-02-07 | Lön: Enligt överenskommelse | Anställningsform: Tillsvidare/HeltidVår migrationsrättsjurist och rådgivare Johanna går vidare internt, vi söker nu hennes ersättare.


 

Om Röda Korset 

Röda Korset ger stöd till människor på flykt på många platser i världen. Arbetet omfattar allt från akut katastrofhjälp till att ansvara för flyktingläger, hälso- och sjukvård, efterforskning, familjeåterförening, återvändande, integration samt att verka för flyktingars och migranters rättigheter.

Exempel på verksamheter som Svenska Röda Korset erbjuder är information och vägledning på migrationsområdet, juridiskt stöd i hela asyl- och familjeåterföreningsprocessen samt efterforskning av saknade anhöriga. Röda Korset finns runt om i landet på många asylboenden med verksamheter för och tillsammans med asylsökande. Vi deltar också i påverkans- och opinionsbildningsarbete på området, nationellt och internationellt.

 

Om tjänsten

Idag ansvarar ett team av fyra jurister placerade i Stockholm, Göteborg och Malmö tillsammans för den migrationsrättsliga rådgivningen. Vi söker nu ytterligare en handlingskraftig medmänniska med juridisk expertis och bredd inom migrationsområdet. I tjänsten ligger att vägleda i juridiska frågor på migrationsområdet, agera ombud i asyl- och familjeåterföreningsärenden – bland annat i samverkan med våra behandlingscenter för krigsskadade och torterade, utbilda externt och internt, dokumentera och analysera rättsliga frågor och ge underlag för verksamhetsutveckling och påverkansarbete.

I rollen ligger också att agera Röda korsets representant i forum där vi kan bidra till påverkansarbete och opinionsbildning på området.

Arbetsuppgifter:

• Juridisk rådgivning och vägledning
• Uppdrag som juridiskt ombud/offentligt biträde i asyl- och familjeåterföreningsärenden, även i internationella fora
• Utbilda, informera och stärka kunskaper på området internt såväl som externt
• Bevakande av lagstiftning och praxis på området
• Medverka vid utredningar, remissyttranden, analyser och liknande till stöd för påverkansarbete, opinionsbildning och verksamhetsutveckling
• Delta i och representera i relevanta nätverk


 

Formella kvalifikationer:

• Examen inom juridik
• Minst 4-6 års relevant arbetserfarenhet
• Mycket god kunskap om svensk och internationell migrationsrättslagstiftning, förvaltningsrätt och mänskliga rättigheter
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska


Meriterande är:

• Erfarenhet från migrationsmyndighet eller migrationsdomstol
• Erfarenhet av juridisk rådgivning till asylsökande m.fl.
• Erfarenhet av att agera ombud/offentligt biträde
• Erfarenhet av arbete i frivilligorganisation
• Erfarenhet av arbete med personer som befinner sig i utsatta situationer
• Ytterligare språkkunskaper


Lika viktigt som att du uppfyller våra formella krav är att du också har en mycket god kommunikativ och pedagogisk förmåga som gör att du kan dela med dig av din expertis och vägleda medmänniskor som befinner sig ibland i svåra situationer. Du kommer att mötas av människor som behöver ditt förtroendeingivande lugn, din empati men framförallt din professionella objektivitet. Tjänsten ställer stora krav på egen förmåga till avgränsning och prioritering och samtidigt en stor flexibilitet.

 

Tjänsten är på heltid, tillsvidare, önskad start omgående, placeringsort Stockholm.

 

För mer information om tjänsten, kontakta vår migrationsrättsjurist/rådgivare Johanna Eriksson Ahlén via mejl; johanna.eriksson.ahlen@redcross.se. alt. via telefon på 08-452 4708 (växel). Välkommen med din ansökan senast onsdagen den 7/2 2017.


Bli en del av världens främsta katastroforganisation

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vår vision är att ingen människa ska lämnas ensam i en katastrof. Vi finns på plats före, under och efter katastrofer och kriser, i såväl Sverige som i andra delar av världen för att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa och säkerställa respek­ten för varje människas värdighet.

Röda Korsets styrka är att vi finns överallt, med närmare 33 000 engagerade volontärer runtom i landet och 17 miljoner volontärer över hela världen. Röda Korset har ett särskilt uppdrag i den internationella humanitära rätten, att hjälpa människor som drabbats av krig och konflikt. Tack vare vårt unika mandat, vår neutralitet och opartiskhet finns vi på plats i oroshärdar och krigszoner, dit ingen annan når.

I Sverige bedriver vi bland annat behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade, vi har vårdförmedlingar för papperslösa och asylsökande samt erbjuder rådgivning i enskilda flyktingärenden. Dessutom efterforskar vi anhöriga som kommit ifrån varandra vid en kris eller katastrof och bistår när de återförenas.

 Varmt välkommen.


©2017 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002