REGION GOTLAND
980 Gotland
Gotlands län
Lediga jobb i Gotland ❭❭

Byggnadsinspektör

Publicerad: 2021-01-21 | Sista ansökningsdag: 2021-02-07 | Snittlön för Byggnadsinspektör ~38 800 kr | Anställningsform: Heltid

Som en del av Region Gotland arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen med medborgarnas livsmiljö. Våra cirka 140 medarbetare hanterar frågor som rör bygglov, detaljplaner, miljö- och hälsoskydd, livsmedel och alkoholtillstånd, geografisk information samt räddningstjänst.Enhet bygg har 35 medarbetare som arbetar tillsammans med att hantera ansökningar om bygglov, förhandsbesked, strandskyddsdispenser, anmälningspliktiga åtgärder och anmälningar om olovligt byggande. Enheten ger också allmänheten stöd och råd i andra lovrelaterade frågor och hjälper dem i byggprocessen. För att göra detta på bästa sätt arbetar enheten i team. På enheten arbetar bygglovshandläggare, byggnadsinspektörer, arkitekter, jurist, koordinatorer, assistenter samt energi- och klimatrådgivare.

ARBETSUPPGIFTER
Rekrytering under hösten medför att vi nu behöver rekrytera ytterligare en byggnadsinspektör. Byggnadsinspektörer arbetar i team med bygglovshandläggare och varvar självständigt arbete med möten och samtal där kontaktytorna är många.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är handläggning av de tekniska delarna i bygglovs- och anmälningsärenden. Leda tekniskt samråd, besluta om kontrollplaner, göra arbetsplatsbesök, fatta beslut om startbesked, hålla slutsamråd och ge slutbesked samt handlägga enklare bygglovsärenden. Kontrollera att de krav som framgår av plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, Boverkets Byggregler, miljöbalken och tillhörande lagstiftning följs. En viktig uppgift är också att lämna råd och upplysningar till allmänheten.

KVALIFIKATIONER
Du bör vara byggnadsingenjör eller ha annan relevant utbildning, alternativt erfarenhet som kan bedömas likvärdig.
Vi ser gärna att du har arbetat inom en politiskt styrd organisation och därmed har goda kunskaper om kommunal-, förvaltnings-, plan- och bygglagen.

Du har god datorvana och vi ser erfarenhet av ärendehanteringssystemet W3D3 som meriterande. Som person är du serviceinriktad, pedagogisk och bra på att uttrycka dig enkelt och korrekt i tal och skrift. Rollen kräver även att du är lyhörd och har förmågan att kombinera service- och myndighetsrollen i dina kundkontakter. Vi ser också att du är nyfiken, utvecklingsinriktad och har en god samarbetsförmåga.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Eftersom du kommer gör platsbesök i tjänsten är ett krav att du har B-körkort.

ÖVRIGT
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.Ansök nu Ansök nu