Skydda din inkomst!

Skydda din lön med en inkomstförsäkring.
Behåll 80% av lönen.

Läs mer ❭❭
Lediga jobb

~43 918 st

Lediga jobb ❭❭

Se alla lediga jobb som
Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare

Denna tjänst har redan blivit tillsatt!
Bra Liv Sverige AB

Stockholm
Stockholms län

Lediga jobb i Stockholm ❭❭

Boendestödjare till Tyresöområdet


Publicerad: 2016-12-14 | Sista ansökningsdag: 2017-01-13 | Anställningsform: 6 månader eller längre/DeltidArbetet som boendestödjare innebär att du arbetar med struktur, rutiner och vardagliga göromål i våra omsorgstagares egna hem. Detta kräver att du är flexibel, självständig samt har stor respekt och förståelse för den enskildes integritet.

Du skall fokusera på att bemöta den enskilde utefter dennes förmågor och situation hon/ han befinner sig i just nu.

Du stöttar och vägleder personerna du jobbar med, att utifrån sina egna förutsättningar, uppnå ökad självständighet.
Tillsammans gör ni praktiska saker i vardagen så som att upprätta veckoscheman, öppna post, betala räkningar, planera inför läkarbesök, handla och laga mat. Du ger också stöd i kontakter med ex.vis myndigheter, läkare och hyresvärd.

Var enskilt uppdrag ser annorlunda ut, och det är av största vikt att du kan förstå och hålla dig till upprättade instruktioner och följer innehållet i de beställningar uppdragsgivaren skrivit.

Arbetet planeras utefter de enskildas olika behov, vilket innebär att dina schemalagda arbetstider kan innefatta både dag-, kvälls- och helgarbete.


Vi söker dig som är ansvarstagande, lyhörd och tydlig i ditt bemötande samt har ett genuint intresse och förståelse för de målgrupper vi arbetar med. Du förstår vikten av att arbeta strukturerat och har förmågan att lyssna konkret och tala i klarspråk. Våra medarbetare har en hög närvaro; detta eftersom våra omsorgstagare har ett extra stort behov av kontinuitet avseende medverkande personer i sitt nätverk, vilket du kommer bli en del av.
Att arbeta som boendestödjare är ett långsiktigt yrkesval av ovan beskrivna orsaker. Vi söker därför dig som har som mål att stanna kvar hos samma arbetsgivare och där får möjligheten att utvecklas i din yrkesroll på bästa möjliga vis.

Krav är att du har dokumenterad arbetslivserfarenhet (minst två år) och/eller utbildning kring målgruppen personer med psykiska funktionsnedsättningar och missbruksproblematik. Särskilt meriterande är det om du har kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, t.ex. ADHD, Asperger och övriga autismspektrumtillstånd.
Då dokumentation skall föras kring varje uppdrag, ser vi att du har grundläggande datorkunskaper samt kan hantera appar och smartphones.

På Bra Liv Sverige arbetar vi med kommunikationsanalysen Extended DISC som en del av vår rekryteringsprocess och personalutveckling. I samband med att du skickar din ansökan till oss vill vi därför att du går in på nedan länk och svarar på några frågor. Detta kommer generera en profil som tydliggör hur du kommunicerar på ditt arbete. Resultatet kommer du vid ev. anställning ta del av och få handledning kring av vår handledare. Den används sedan som en grund för utveckling och stöd i din roll som anställd på Bra Liv Sverige.

www.finxs.com
lösenord:SWE-BraLivRek


Bra Liv Sverige är ett företag som erbjuder boendestöd, personlig assistans och hemtjänst. Vi har vårt säte på Södermalm men har omsorgstagare över hela Stockholm. Vi söker löpande medarbetare till uppdrag över hela Stockholm, men just nu med extra fokus framförallt i söderort och i Tyresö.
Bra Liv Sveriges boendestöd riktar sig till unga och vuxna personer med psykiska funktionedsättningar (bl.a. neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, depressioner och ångestsyndrom, missbruksproblematik, psykossjukdomar mm.).

På Bra Liv Sverige arbetar vi utifrån ett salutogent synsätt, vilket innebär att vi fokuserar på det friska hos individen och det som främjar hälsan.

Vi arbetar med SMART:a mål för att gemensamt kunna tydliggöra och mäta vad vi vill uppnå tillsammans med våra omsorgstagare. Vi värnar om både omsorgstagare och omsorgspersonal och arbetar för att vara ett tryggt, engagerat och personligt företag.

Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.bralivsverige.se.


Lediga jobb

Örebro Kommun

Örebro Kommun - Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
Boendestödjare natt / jour till omr. 6 Halltorpsv. 144 - 146
2017-10-20Medellön: 26100 kr Örebro

Järfälla kommun, Vakansen

Järfälla kommun, Vakansen - Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
Vakansen söker timvikarier till daglig verksamhet (LSS)
2017-10-20Medellön: 26100 kr Järfälla

Växjö kommun, Förv. Arbete och välfärd

Växjö kommun, Förv. Arbete och välfärd - Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
Boendestödjare
2017-10-20Medellön: 26100 kr Växjö

Eskilstuna kommun Vård - och omsorgsförvaltningen

Eskilstuna kommun Vård - och omsorgsförvaltningen - Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
Boendestödjare / beteendevetare / till socialpsykiatrin
2017-10-20Medellön: 26100 kr Eskilstuna

Karlstads kommun, Arbetsmarknads - och socialförvaltningen

Karlstads kommun, Arbetsmarknads - och socialförvaltningen - Socionom
Verksamhetsutvecklare till staben på Arbetsmarknads - och socialförvaltninge
2017-10-20Medellön: 30800 kr Karlstad

Eskilstuna kommun Vård - och omsorgsförvaltningen

Eskilstuna kommun Vård - och omsorgsförvaltningen - Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
Boendestödjare till gruppbostad och serviceboende LSS
2017-10-19Medellön: 26100 kr Eskilstuna

Stockholms stad

Stockholms stad - Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
Personal till gruppbostäder LSS i Enskede, Årsta Vantör
2017-10-19Medellön: 26100 kr Stockholm


Stockholms Stad

Stockholms Stad - Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
Vikarierande boendestödjare till socialpsykiatrin på Norrmalm
2017-10-19Medellön: 26100 kr Stockholm

Årjängs kommun, Stöd och omsorg - Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
Boendestödjare inom Socialpsykiatrin
2017-10-19Medellön: 26100 kr Årjäng

T

Tingsryds kommun, Vård - och omsorgsförvaltningen - Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
Tingsryds kommun söker vårdare
2017-10-18Medellön: 26100 kr Tingsryd

Fler lediga jobb Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare ❭❭

©2017 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002