Skydda din inkomst!

Skydda din lön med en inkomstförsäkring.
Behåll 80% av lönen.

Läs mer ❭❭
Lediga jobb

~683 463 st

Lediga jobb ❭❭

FOLKRÖRELSEARKIVET I VÄSTERBOTTEN
HELENA ELISABETHS VÄG 3 GAMMLIA
90342 Skellefteå
Västerbottens län

Lediga jobb i Skellefteå ❭❭

Arkivföreståndare / arkivpedagog


Publicerad: 2018-04-04 | Sista ansökningsdag: 2018-05-11 | Anställningsform: Tillsvidare/HeltidFolkrörelsearkivet söker en föreståndare/arkivarie/arkivpedagog till enheten i Skellefteå, som ska fungera som kontaktperson för verksamheten, såväl internt inom organisationen som externt mot övriga verksamheter på Nordanå och i kommunerna Skellefteå, Norsjö och Malå. Verksamheten i Skellefteå har två inriktningar, arkiv och bokbinderi. På arbetsplatsen finns föreståndare, arkivassistent samt två deltidsanställda bokbindare.


Arbetsuppgifter
Leda arbetet på Folkrörelsearkivets enhet i Skellefteå och vara organisationens kontaktperson, med lokalt ansvar för medarbetare och lokaler i den dagliga driften. Ta emot och ansvara för arkivmässig hantering av material. Ge service för forskning i arkivets material. Vara engagerad i utåtriktad verksamhet och sprida kännedom om Folkrörelsearkivet. Samverka med andra organisationer, på Nordanå och inom de tre kommunerna. Svara för arkivpedagogisk verksamhet, särskilt riktad mot barn och unga.


För arkivet är ordningssinne och noggrannhet nödvändiga egenskaper. Eftersom en stor del av arbetet sker utåtriktat och i samverkan med andra aktörer ser vi också öppenhet och god samarbetsförmåga som viktiga egenskaper.

Folkrörelsearkivet i Västerbotten är en ideell förening med uppdrag att samla in, bevara och tillgängliggöra den samlade dokumentationen från föreningar och organisationer i hela länet. Verksamheten bedrivs på två orter, i Skellefteå och i Umeå. Fyra personer arbetar på respektive ort. Ledning och kansli finns i Umeå.
©2019 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002