Shaya Solutions AB
180 Stockholm
Stockholms län
Lediga jobb i Stockholm ❭❭

Arbetsmiljöinspektör, Stockholm

Publicerad: 2020-11-18 | Sista ansökningsdag: 2020-11-24 | Snittlön för Arbetsmiljöinspektör ~44 600 kr | Anställningsform: Heltid

Om konsultuppdraget


- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: Ca. 1år
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Omfattning: 80-100%
- OBS! Det är viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.

Uppdragsbeskrivning

Arbetsuppgifter
Verifiera att pågående arbeten, genom dagliga inspektioner på byggarbetsplatserna, utförs på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lagar, förordningar och regler samt i linje med projektets Arbetsmiljöplan med målsättningen att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet
Rådgivning och Coacha yrkesarbetarna och arbetsledarna till en bättre förståelse för risker och höja medvetenheten för en god arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen
Kontrollera att anordningar följer lagstadgade direktiv och kontroll av utfärdade arbetstillstånd
Delta och stödja utförande av riskanalyser och följa upp implementerade åtgärder
Hålla introduktionsutbildningar
Vid behov deltaga I tillbudsutredningar och uppföljning av korrigerande åtgärder
Delta i skyddsronder
Fungera som handläggare för BAS-U uppgifter
Assistera Stora Projekts arbetsmiljösamordnare i relevanta arbetsmiljöuppgifter
Eventuella ytterligare uppgifter som kan vara aktuella vid byggarbetsmiljösamordningen i utförandeskedet.

Mål med detta uppdrag är att:

1. Delta aktivt i projekts systematiska arbetsmiljöarbete och bidra till att Säkerställa en god arbetsmiljö i Stora Projekts projekten
2. Undvika allvarliga incidenter och arbetsplatsolyckor
3. Arbeta förebyggande med ett kontinuerligt förbättringsarbete

Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):
- Minst tio års branscherfarenhet - Utförande byggnads- och anläggningsarbete
- Minst 5 års erfarenhet av arbetsmiljöarbete på heltid alt. Arbetsmiljöutbildningar och 3 års erfarenhet av arbetsmiljöarbete
- Gedigen kunskap i innebörden av BAS-P och BAS-U
- Erfarenhet och kunskap om tunga lyft, ställningar, heta arbeten, arbete på hög höjd
- Dokumenterad erfarenhet från entreprenadarbete och stora infrastrukturprojekt
- God kännedom om Arbetsmiljölagen och relevanta AFS’ar

Önskemål om personliga egenskaper:
Stor vikt läggs vid personens lämplighet (Social och lätt att ta människor och prata om beteenden samtidigt vara tuff nog att hålla lagkrav )

______________________

Hur du kommer vidare

- Sök uppdraget genom denna annons
- I ansökan anger du ett kravställt timpris
- Lägg in ett CV i word-format
- Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar
från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.

På uppmaning från beställare/slutkunder vill de inte att vi lämnar ut information om dem. En annan anledning är att Shaya Solutions lägger stor mängd tid som man på förhand inte får betalt för såvida inte uppdraget tillsätts, och därav kan vara återhållsamma med informationsdelningen av naturliga skäl.

Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.Ansök nu Ansök nu