Sydvatten AB
1281 Lund
Skåne län
Lediga jobb i Lund ❭❭

Vi söker engagerad arbetsmiljöingenjör som vill bidra till ökat värde fö...

Publicerad: 2020-11-20 | Sista ansökningsdag: 2020-12-31 | Snittlön för Arbetsmiljöingenjör ~44 600 kr | Anställningsform: Heltid

Vi söker engagerad arbetsmiljöingenjör som vill bidra till ökat värde för medarbetare och samhälle!Vatten är världens äldsta dryck och vårt viktigaste livsmedel.

Med fokus på säkerhet och hållbarhet producerar Sydvatten dricksvatten till nästan en miljon skåningar. Sydvatten är en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Vi äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Dricksvattenproduktion är en vital samhällsnytta och genom samarbete kan de 17 delägarkommunerna garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en trygg och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning in i framtiden.

Till Sydvatten söker vi nu en arbetsmiljöingenjör, en nyinrättad roll, där du får möjlighet att forma rollen från början!

Vi söker dig som motiveras av att ingå i hållbarhetsbranschen som arbetar med något av det viktigaste vi har - dricksvatten!

Tilltalas du av tanken att arbeta företagsövergripande med arbetsmiljöfrågor?

Brinner du för att skapa förutsättningar för att våra medarbetare ska må bra och trivas på jobbet genom att förebygga olycksfall, ohälsa och arbetsskador?

Är du rådgivande och stöttande, har ett starkt engagemang och förmåga att skapa förståelse för arbetsmiljöfrågorna?

Känner du igen dig i beskrivningen så är du varmt välkommen att söka tjänsten hos oss på Sydvatten!

Vi erbjuder
Hos oss finner du en kultur som präglas av affärsmässighet, medborgarfokus, produkt- och verksamhetsutveckling samt vara en attraktiv arbetsgivare. Du får goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi jobbar också för att medarbetare hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Vi eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Vårt arbetsmiljöarbete
Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö och för att förebygga ohälsa och olycksfall. Vårt arbetsmiljöarbete omfattar alla fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön och ingår som en naturlig del i vårt dagliga arbete.

Under de kommande åren kommer Sydvatten att bygga ut sina två vattenverk, framför allt Vombverket, för att öka kapaciteten i att producera dricksvatten. Satsningen är den näst största i Sydvattens historia, bara byggandet av Bolmentunneln var större. Några av projekten som ska genomföras är en fjärde produktionslinje, en ny ledning, en reservoar, en UV-anläggning samt byte av reservkraft och styrsystem. Det unika är att dessa projekt pågår samtidigt med full vattenproduktion, vilket ställer krav på samordning, planering och väl genomförda riskanalyser.

Vi vill skapa en arbetsplats där vi ger våra medarbetare de bästa förutsättningarna för en god arbetsmiljö. Vi vill gemensamt utveckla arbetsmiljön i vår vardag. Denna roll är en viktig nyckelspelare för att leda detta arbete i dialog med chefer och medarbetare.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du arbetar företagsövergripande med arbetsmiljöfrågor för hela Sydvatten, där tyngdpunkten ligger på den fysiska arbetsmiljön ute i verksamheten på de två vattenverken. Du fungerar som en specialist inom arbetsmiljöområdet och ansvarar för HR-processen arbetsmiljö. I rollen är du rådgivande och stödjande i arbetsmiljörelaterade frågor samt tar fram beslutsunderlag till våra chefer.

I rollen ingår att identifiera förbättringsområden och ta fram rutiner för att integrera säker arbetsmiljö som en självklarhet i det dagliga arbetet. Du ökar förståelsen och medvetenheten hos våra medarbetare kring arbetsmiljörelaterade frågor. Du är stöd vid utförande av utredningar, vid exempelvis olycksfall, tillbud och skador, kontroller och riskanalyser. Du är rådgivande inför och i projekt på vattenverken i arbetsmiljöfrågor.

Du ansvarar för att leda, planera och medverka vid arbetsmiljö- och skyddsrelaterad information och utbildning av egen personal och entreprenörer. I rollen ingår att samordna och utveckla platsanpassade entreprenörsgenomgångar (via SSG entré). Du genomför kartläggningar och mätningar samt interna revisioner. Du arbetar aktivt med att stötta verksamheten gällande säkerhet vid hantering av processkemikalier. Du säkerställer att arbetsmiljödelegationer är korrekta och att övergripande dokumentation rörande SAM hålls aktuellt och kommuniceras.

I rollen ingår att vara uppdaterad i lagstiftningen inom arbetsmiljöområdet och säkerställa att policys, rutiner, riktlinjer och checklistor är uppdaterade. Du bevakar interna och externa händelser, lagstiftning, trender och ny teknik, d vs omvärldsbevakning, och sprider relevant information till verksamheten. Du är kontaktperson gentemot myndigheter, i huvudsak Arbetsmiljöverket.

Som arbetsmiljöingenjör ingår du organisatoriskt i HR-avdelningen och rapporterar till HR-chef. Du kommer inledningsvis och de närmsta kommande åren, ha ditt huvudsakliga tjänsteställe på Vombverket, då det finns stora behov här av koordinering av säkerhets- och arbetsmiljöarbetet mellan pågående projekt och driften.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning med inriktning mot arbetsmiljö, kemi- eller processinriktning. Meriterande är dokumenterad erfarenhet som arbetsmiljö- eller skyddsingenjör samt erfarenhet från produktionsmiljö.

För att lyckas i rollen är det viktigt att du har mycket god kännedom om arbetsmiljölagstiftningen samt gällande föreskrifter.

Du har integritet och mycket god samarbetsförmåga där du är lyhörd för andras synpunkter och perspektiv. På ett naturligt sätt skapar du goda relationer med interna och externa samarbetspartners. Du är van att planera och organisera ditt arbete på ett metodiskt och strukturerat sätt, både självständigt och i team.

B-körkort är ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Anställning vid Sydvatten AB är säkerhetsklassad varvid en registerkontroll kommer att utföras innan anställning.

Kontaktpersoner
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta HR-chef Petra Ekberg, tfn: 010-515 10 09.

Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster
Sydvatten AB gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personli...Ansök nu Ansök nu