Göteborgs Stad , Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Box 5412
40229 Göteborg
Västra Götalands län

Lediga jobb i Göteborg ❭❭

Enhetschef Kompetenscenter

Publicerad: 2019-05-15 | Sista ansökningsdag: 2019-05-29 | Snittlön för Arbetsförmedlingschef ~0 kr | Anställningsform: Tillsvidare

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågor inom Göteborgs Stad är samlade i en gemensam förvaltning under Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Nämndens uppdrag är att ha det övergripande ansvaret för den kommunala vuxenutbildningen och särskild utbildning för vuxna samt att för hela stadens räkning anordna arbetsmarknadspolitiska åtgärder och i övrigt ta de initiativ som behövs för att främja sysselsättningssituationen. Visionen är att vi tillsammans skapar förutsättningar för studier och arbete. Målet för nämnden är en stad där människor jobbar och försörjer sig själva, att bidra till att Göteborg är en företags-och tillväxtvänlig stad, att de upphandlingar som genomförs skapar mervärde för göteborgarna samt att bidra till att Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor.Förvaltningens uppdrag är organiserat i Vuxenutbildnings-, Arbetsmarknads- och Utvecklingsavdelningen som tillsammans med stödavdelningarna Stab, HR, Ekonomi, Kommunikation och IT utgör ca 240 medarbetare.

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi en enhetschef som vill ta ansvar för att leda Kompetenscenter Hisingen och Kompetenscenter Angered mot framtiden!

Det finns fyra kompetenscenter i Göteborg som alla riktar sig till försörjningsstödstagare mellan 18-64 år som har behov av ett utökat stöd i sitt arbetssökande. Socialsekreterare i stadsdelarna bedömer om kompetenscenter är en relevant insats för en person och skickar därefter uppdrag till verksamheten. Kompetenscenters deltagare har generellt kort utbildningsbakgrund och många har inte arbetat på länge eller kanske aldrig varit yrkesverksamma i Sverige. Kompetenscenters mål är att deltagarna ska bli självförsörjande genom arbete eller studier och att detta ska ske så snart en arbetsgivare är redo att anställa en person.

På varje kompetenscenter arbetar ca 10 medarbetare och en samordnare leder det dagliga arbetet. Kompetenscenters medarbetare arbetar med att rusta deltagare både individuellt och i grupp. Verksamhetens coacher följer individen under hela processen och tillsammans med en studie- och yrkesvägledare samt arbetsförmedlare görs en individuell planering för varje person utifrån vilka steg som behöver tas. Jobbmäklarna är aktiva i kontakterna med arbetsgivare och lär både känna deltagare och arbetsgivare under resans gång för att kunna göra så bra och hållbara matchningar som möjligt.

Som enhetschef för två av våra kompetenscenter är en stor del av ditt uppdrag att samverka med olika aktörer såväl internt inom den egna förvaltningen som externt gentemot myndigheter, näringsliv, samordningsförbund och idéburen sektor. Du har ett nära samarbete med socialtjänsten tillsammans med din chefskollega som leder Kompetenscenter Öster och Kompetenscenter Centrum/Väster. Du är direkt underställd områdeschef och ingår i Arbetsmarknadsavdelningens ledningsgrupp.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har ett stort engagemang för arbetsmarknadsfrågor och som ser vikten av att samverka för att nå bästa resultat. För dig är det en självklarhet att regelbundet reflektera över vad som kan utvecklas för att driva arbetet framåt mot verksamhetens mål.

För att lyckas i uppdraget som enhetschef har du minst 2 års erfarenhet av att vara chef med personalansvar. Du har därtill en gedigen erfarenhet av att samverka med olika aktörer som arbetsgivaren bedömer relevanta.

Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med utsatta grupper på arbetsmarknaden och har en god kännedom om socialtjänstens uppdrag. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom området arbetsmarknad- och sysselsättningsfrågor.

Då vi arbetar LEAN-baserat med att följa upp verksamhetens processer och för att identifiera behov av förbättringar ser vi det önskvärt att du har erfarenhet av metoden sedan tidigare.

I rekryteringen utgår vi från Göteborgs Stads kompetenskriterier för chefer med särskilt fokus på områdena förändringsorientering, helhetssyn och påverka andra. Akademisk examen är ett krav, beteendevetenskaplig inriktning är önskvärt.

Vi gör urval löpande så vänta inte med din ansökan!

ÖVRIGT
Se mer om Kompetenscenter här
https://www.youtube.com/watch?v=kKZNkF-JwVI&feature=youtu.be

Vi rekryterar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess. För att säkerställa en rättvis och jämlik rekrytering använder oss av arbetspsykologisk testning som en del i urvalsarbetet.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Vi arbetar aktivt för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande och erbjuder bland annat flexibel arbetstid, friskvård och cykelförmåner. Vi vill att våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att jämställdhet och mångfald bidrar till att utveckla våra verksamheter.Ansök nu