Shaya Solutions AB
180 Stockholm
Stockholms län
Lediga jobb i Stockholm ❭❭

Applikationsansvarig Kafka, Stockholm

Publicerad: 2020-11-04 | Sista ansökningsdag: 2020-11-17 | Snittlön för Applikationsutvecklare/Apputvecklare ~45 500 kr | Anställningsform: Heltid

Om konsultuppdraget


- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: ca. 1 år
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Uppdragsstart: Enl. ök.
- Omfattning: 100%
- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.

Bakgrund

För att stödja med att hantera de nya IT-lösningarna behöver Kunden nu en specialist som kan Kafkaplattformen och kan axla rollen i Kundens förvaltning som applikationsansvarig IT för denna plattform.

Uppdragsbeskrivning

I nära samarbete med övriga medarbetare i IT-förvaltning och projekt kommer uppdragstagaren arbeta med Kafka-plattformens vidmakthållande (d.v.s. felrättningar, användarstöd, daglig IT-drift och underhåll) och vidareutveckling (d.v.s. anpassningar och förbättringar). Exempel på arbetsuppgifter och ansvar:

- Driva och utföra uppgraderingar och systemförbättringar
- Installera, konfigurera och i övrigt iordningställa nya miljöer, t.ex. för tillkommande behov framöver.
- Ge stöd och support till interna och externa parter
- Följa upp och samordna med andra IT-förvaltningar, driftsorganisationer och intern personal
- Samordna olika typer av tester samt även kunna genomföra delar av dem själv
- Hantera IT-incidenter för sina system och delta i felsökning och samordning av insatser.
- Uppdatera dokumentation för systemen t.ex. drift- och förvaltningsanvisningar respektive systemberoenden
- Delta i arbete med IT-säkerhet genom att bistå vid risk- och sårbarhetsanalyser, omvärldsbevaka informationssäkerhet m.m.
- Koordinera men även utföra IT-förändringsfrågor tillsammans med interna och externa intressenter och systemleverantörer
- Bistå vid teknisk kravspecificering och framtagande av nya lösningar
- Bistå vid utarbetning av förvaltningsplan, planera för systemunderhåll, samt planera och genomföra förändringar
- Delta i etableringen av förvaltningen av Kafka-plattformen

Säkerhetsprövning

Säkerhetsprövning av leverantör och konsult kan komma att krävas med anledning av att konsulten kommer hantera hemliga uppgifter. För aktuellt uppdrag krävs säkerhetsskyddsavtal 2 med leverantören samt registerkontroll av aktuell konsult för uppdraget. Processen för upprättande av SUA-avtal beräknas ta ca 8 till 10 veckor men kan både ta längre och kortare tid. Om upprättandet av SUA-avtal och registerkontroll blir klar innan angiven tidplan för uppdragsstart ser Kunden gärna att konsulten påbörjar sitt uppdrag tidigare i överenskommelse med aktuell beställare från Kunden.

Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

- Högskole/universitetsutbildning omfattande minst 120p/180hp inom IT, alternativt motsvarande utbildning eller arbetslivserfarenhet
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av systemadministration av Apache Kafka-plattformar, där installationer, konfiguration och uppgraderingar har ingått
- Minst 5 års praktisk arbetslivserfarenhet av tekniska miljöer och IT-system när det gäller vidmakthållande (d.v.s. felrättningar, användarstöd, daglig IT-drift och underhåll) och vidareutveckling (d.v.s. anpassningar och förbättringar)
- Minst 5 års arbetslivserfarenhet av arbete eller utveckling eller systemadministration av big-data-lösningar
- Minst 3 års arbetslivserfarenhet av IT-drift i Linux-miljö där t.ex. systemadministration och shell-scripting har ingått
- God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska

Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):

- Minst 1 års erfarenhet av arbete med att bygga och optimera stora dataflöden
- Minst 2 år erfarenhet från arbete med att hantera containerplattformar som Docker och Kubernetes
- Minst 2 års erfarenhet av operativt arbete med IT-säkerhet för verksamhetskritiska system
- Minst 2 års erfarenhet från att ha arbetat i uppdrag/projekt där DevOps och CI/CD har varit etablerat och använt

Annat

Nedanstående personliga egenskaper säkerställs via referenser och vid eventuell intervju. Kunden förbehåller sig rätten att kontakta egna relevanta referenser (än de som leverantören själv angivit) för att säkerställa uppfyllande av krav.

- God samarbetsförmåga och initiativförmåga
- Flexibel och anpassningsbar efter arbetsbelastning
- Utåtriktad och tydlig i sin kommunikation
- Ödmjuk och ha lätt för att skapa förtroende
- Arbetar självständigt och målinriktat
- Fallenhet för administrativa arbetsuppgifter
- Förmåga att arbeta i grupp

______________________

Hur du kommer vidare

- Sök uppdraget genom denna annons
- I ansökan anger du ett kravställt timpris
- Lägg in ett CV i word-format
- Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.

Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.Ansök nu Ansök nu