Hudiksvalls kommun
2184 Hudiksvall
Gävleborgs län
Lediga jobb i Hudiksvall ❭❭

Enhetsutvecklare

Publicerad: 2020-11-26 | Sista ansökningsdag: 2020-12-10 | Snittlön för Administrativ utvecklare ~50 300 kr | Anställningsform: Heltid

Vi på social- och omsorgsförvaltningen vill vara

Bäst på att bli bättre!
Vi ger våra medborgare förutsättningar till ett gott och värdigt liv genom att erbjuda professionellt och individuellt anpassat stöd.
Vi är en attraktiv arbetsplats där alla känner stolthet och glädje. Vår verksamhet ger ett stort värde för medborgarna.
Detta åstadkommer vi genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Arbetet genomsyras av vår gemensamma värdegrund.ARBETSUPPGIFTER
Har du ditt intresse riktat mot att coacha chefer, i att styra och leda sina verksamheter? Att arbeta med målinriktat utvecklingsarbete, processorienterat och stödjande. Vi har en organisation och styrmodell som bygger på ett tillitsbaserat ledarskap och som ska präglas av ett pedagogiskt förhållningssätt.
Tjänsten är direkt placerad under Stabschefen och du kommer att ingå i ett team vars huvuduppgift är att, genom olika kompetenser, stödja enhetschefernas utvecklingsarbete.
Du ska bl a stödja enheterna i specifika uppföljningar, utvärderingar, ta fram rutiner, upphandlingar, avtalsskrivande, utveckla verksamheternas dokumentationsarbetet mm. Driva och hålla i arbetsgrupper i olika utvecklingsarbeten. Samarbeta med kommunledningsförvaltningens specialistfunktioner som i ett led till att skapa en helhet. Handlägga och föredra uppdrag och ärenden i social- och omsorgsnämnden och dess arbetsutskott.

KVALIFIKATIONER
Vi förutsätter att du har en högskoleutbildning samt erfarenhet av att ha arbetat inom offentlig förvaltning, gärna med kvalitets- och utvecklingsarbete inom socialtjänsten. Du ska obehindrat kunna uttrycka dig i skrift och tal utifrån omfattande administrativt arbete och möten med större personalgrupper.

ÖVRIGT
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 400 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.

I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.

Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare inom 300 olika yrken som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.

Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs

I och med att du ansöker om denna tjänst lämnar du också ditt samtycke till att Hudiksvalls kommun behandlar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter: https://www.hudiksvall.se/Ovrigt/Om-personuppgifter.html

Observera att vi endast tar emot ansökningar via www.offentligajobb.se.Ansök nu Ansök nu