Lön Tulltjänsteman

Medellön Man Kvinna
37 000 kr 38 800 kr 33 600 kr

Löneutveckling

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en tulltjänsteman inom tull- och kustbevakningstjänstemän. Se aktuell lön snabbt och enkelt.

Vad gör en Tulltjänsteman

Tulltjänstemän arbetar på tullverket. Tullverkets uppgifter är bland annat att ta emot tull och mervärdesskatt vidhandel med andra länder. Tullverket ska också bekämpa smuggling av sprit och tobaksvaror samt förhindra att varor som narkotika och illegala vapen, kommer in i landet.

Arbetsuppgifter
Som tulltjänsteman kan man välja att arbeta med brottsbekämpning eller med den kommersiella godstrafiken.

De tulltjänstemän som arbetar inom området brottsbekämpning jobbar i första hand med att bekämpa smuggling. En viktig uppgift är att förhindra att narkotika kommer in i Sverige. Det gör man med hjälp av bland annat röntgenutrustningar, narkotikahundar och detektorer av olika slag. Tullverket har också ett omfattande internationellt och nationellt nätverk där man sammarbetar med utländska- och svenska myndigheter som till exempel polisen och kustbevakningen.

Som stöd för den brottsbekämpande verksamheten bedriver Tullverket underrättelse- och analysverksamhet. Arbetet inom denna innebär att man jobbar med att inhämta, bearbeta och analysera information. Denna skapar underlag för att bedöma hotbilder och ta beslut om inriktning och urval för olika typer av förebyggande verksamhet eller kontrollarbete.

En annan del är Tullverkets brottsutredning där man arbetar med att utreda misstänkta smugglingsbrott och se till att åklagare och domstolar har tillräckligt underlag för en bedömning av skuldfrågan. För att skapa ett bra utredningsresultat har brottsutredningen ett samarbete med andra brottsbekämpande myndigheter, till exempel polisen, åklagarmyndigheten och skatteverket.

Det finns också möjlighet för tulltjänstemän att arbeta med bland annat varuklassificering och import- och exportbestämmelser. Tulltjänstemännen fastställer tull; skatter och avgifter som ska betalas. Det görs genom att granska importörens tullhandlingar. Vissa varor undersöks noga, till exempel tyger, plaster och kemikalier.

Tullverket arbetar mycket förebyggande, ofta i sammarbete med näringslivet och andra myndigheter. De som arbetar med förebyggande åtgärder kallas ofta tullinformatörer eller kvalitetssäkrare. Tullinformatörer stödjer företag bland annat genom att informera dem om regelverk och genomföra utbildningar. Kvalitetssäkrare arbetar tillsammans med företagen för att hitta individuella lösningar som förenklar deras tullrutiner så att det blir rätt från början. Arbetet innebär att man är ute på företagen för att lära dig deras rutiner och för att certifiera dem.

Det är viktigt att motverka illojal konkurrens. Därför finns det behov av efterkontroll. I det arbetet ingår att göra revision hos import- och exportföretagen. Tulltjänstemän med denna arbetsuppgift åker till företagen och kontrollerar att de har lämnat rätt uppgifter om sina varor och därmed betalat rätt summa pengar till exempel vid import.

Inom riskanalysverksamheten identifieras riskområden och tänkbara framtida förändringar, i och utanför Sverige, som kan påverka Tullverkets möjligheter att upprätta en effektiv kontroll.

Arbetstider
Det tulltjänstemän som arbetar med inriktning mot brottsbekämpning arbetar till största delen på oregelbundna arbetstider.

Lönestatistik baserat på Sektor

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Lediga Jobb - Tulltjänsteman

Kustbevakningen söker aspiranter

K

Kustbevakningen - Kustbevakningstjänsteman
2018-06-04 Medellön: 34700 kr Karlskrona

Administratör inom Tull , Logistik och Spedition

A

Adecco Sweden AB - Tulltjänsteman
2018-01-08 Medellön: 34700 kr Göteborg

Tullverket söker medarbetare till Brottsbekämpningen i Haparanda

T

Tullverket - Tulltjänsteman
2018-01-08 Medellön: 34700 kr Haparanda

Tullverket söker medarbetare till Brottsbekämpningen

T

Tullverket - Tulltjänsteman
2018-01-08 Medellön: 34700 kr Malmö

Tullverket söker medarbetare till Brottsbekämpningen i Umeå

T

Tullverket - Tulltjänsteman
2018-01-08 Medellön: 34700 kr Umeå

Tullverket söker medarbetare till Brottsbekämpningen i Stockholm

T

Tullverket - Tulltjänsteman
2018-01-02 Medellön: 34700 kr Stockholm

Administratör inom Tull , Logistik och Spedition

A

Adecco Sweden AB - Tulltjänsteman
2018-01-15 Medellön: 34700 kr Göteborg


Administratör inom Tull , Logistik och Spedition

A

Adecco Sweden AB - Tulltjänsteman
2018-02-02 Medellön: 34700 kr Göteborg

Tullverket söker utredare med placering i Umeå

T

Tullverket - Tulltjänsteman
2018-02-12 Medellön: 34700 kr Umeå

Tullverket söker tillgångsutredare / förundersökningsanalytiker

T

Tullverket - Tulltjänsteman
2018-02-09 Medellön: 34700 kr Göteborg

Visa alla Tulltjänsteman jobb ❭❭

Tulltjänsteman

Lönestatistik

37 000 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

SEK


Skatte- och socialförsäkringshandläggare

29 900 kr

Lediga jobb Tulltjänsteman

Betygsätt ditt yrke som Tulltjänsteman:

Betyg 3.11 / 5 av 19 st röster.
Tulltjänsteman
Hur mycket tjänar en kvinna i jämfört mot en man

87 %

©2019 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002