Beräkna Ackumulerad Avkastning

Beräkna sparande i fonder och aktier

Här kan du beräkna ditt sparande, speciellt anpassat för fonder och aktier. Fyll i hur mycket du vill spara/investera varje månad, den beräknade avkastningen och ditt målbelopp.

e.g. "1 500 KR"
e.g. "9.7 %"
e.g. "40 000 KR"
e.g. "1 000 000 KR"

Investerings prognos

Nedan kan du se hur lång tid det tar för dina investeringar att uppnå ett värde på en miljon om du investerar 1000 kronor i månaden med en avkastning på 3 procent. Klicka på respektive kolumn för att sortera på fallande eller stigande.

Investerat Ökning Summa
Månad: 1 (år 1)1,003 kr1,003 kr
Månad: 2 (år 1)1,005 kr2,008 kr
Månad: 3 (år 1)1,008 kr3,015 kr
Månad: 4 (år 1)1,010 kr4,025 kr
Månad: 5 (år 1)1,013 kr5,038 kr
Månad: 6 (år 1)1,015 kr6,053 kr
Månad: 7 (år 1)1,018 kr7,070 kr
Månad: 8 (år 1)1,020 kr8,091 kr
Månad: 9 (år 1)1,023 kr9,113 kr
Månad: 10 (år 1)1,025 kr10,139 kr
Månad: 11 (år 1)1,028 kr11,166 kr
Månad: 12 (år 1)1,030 kr12,197 kr
Månad: 1 (år 2)1,033 kr13,230 kr
Månad: 2 (år 2)1,036 kr14,265 kr
Månad: 3 (år 2)1,038 kr15,304 kr
Månad: 4 (år 2)1,041 kr16,344 kr
Månad: 5 (år 2)1,043 kr17,388 kr
Månad: 6 (år 2)1,046 kr18,434 kr
Månad: 7 (år 2)1,049 kr19,482 kr
Månad: 8 (år 2)1,051 kr20,533 kr
Månad: 9 (år 2)1,054 kr21,587 kr
Månad: 10 (år 2)1,056 kr22,644 kr
Månad: 11 (år 2)1,059 kr23,703 kr
Månad: 12 (år 2)1,062 kr24,765 kr
Månad: 1 (år 3)1,064 kr25,829 kr
Månad: 2 (år 3)1,067 kr26,896 kr
Månad: 3 (år 3)1,070 kr27,966 kr
Månad: 4 (år 3)1,072 kr29,038 kr
Månad: 5 (år 3)1,075 kr30,113 kr
Månad: 6 (år 3)1,078 kr31,191 kr
Månad: 7 (år 3)1,080 kr32,272 kr
Månad: 8 (år 3)1,083 kr33,355 kr
Månad: 9 (år 3)1,086 kr34,441 kr
Månad: 10 (år 3)1,089 kr35,529 kr
Månad: 11 (år 3)1,091 kr36,621 kr
Månad: 12 (år 3)1,094 kr37,715 kr
Månad: 1 (år 4)1,097 kr38,811 kr
Månad: 2 (år 4)1,100 kr39,911 kr
Månad: 3 (år 4)1,102 kr41,013 kr
Månad: 4 (år 4)1,105 kr42,118 kr
Månad: 5 (år 4)1,108 kr43,226 kr
Månad: 6 (år 4)1,111 kr44,337 kr
Månad: 7 (år 4)1,113 kr45,450 kr
Månad: 8 (år 4)1,116 kr46,566 kr
Månad: 9 (år 4)1,119 kr47,685 kr
Månad: 10 (år 4)1,122 kr48,807 kr
Månad: 11 (år 4)1,125 kr49,931 kr
Månad: 12 (år 4)1,127 kr51,059 kr
Månad: 1 (år 5)1,130 kr52,189 kr
Månad: 2 (år 5)1,133 kr53,322 kr
Månad: 3 (år 5)1,136 kr54,457 kr
Månad: 4 (år 5)1,139 kr55,596 kr
Månad: 5 (år 5)1,141 kr56,738 kr
Månad: 6 (år 5)1,144 kr57,882 kr
Månad: 7 (år 5)1,147 kr59,029 kr
Månad: 8 (år 5)1,150 kr60,179 kr
Månad: 9 (år 5)1,153 kr61,332 kr
Månad: 10 (år 5)1,156 kr62,488 kr
Månad: 11 (år 5)1,159 kr63,647 kr
Månad: 12 (år 5)1,162 kr64,808 kr
Månad: 1 (år 6)1,165 kr65,973 kr
Månad: 2 (år 6)1,167 kr67,140 kr
Månad: 3 (år 6)1,170 kr68,311 kr
Månad: 4 (år 6)1,173 kr69,484 kr
Månad: 5 (år 6)1,176 kr70,660 kr
Månad: 6 (år 6)1,179 kr71,839 kr
Månad: 7 (år 6)1,182 kr73,021 kr
Månad: 8 (år 6)1,185 kr74,206 kr
Månad: 9 (år 6)1,188 kr75,394 kr
Månad: 10 (år 6)1,191 kr76,585 kr
Månad: 11 (år 6)1,194 kr77,779 kr
Månad: 12 (år 6)1,197 kr78,976 kr
Månad: 1 (år 7)1,200 kr80,176 kr
Månad: 2 (år 7)1,203 kr81,379 kr
Månad: 3 (år 7)1,206 kr82,585 kr
Månad: 4 (år 7)1,209 kr83,794 kr
Månad: 5 (år 7)1,212 kr85,006 kr
Månad: 6 (år 7)1,215 kr86,221 kr
Månad: 7 (år 7)1,218 kr87,439 kr
Månad: 8 (år 7)1,221 kr88,660 kr
Månad: 9 (år 7)1,224 kr89,884 kr
Månad: 10 (år 7)1,227 kr91,112 kr
Månad: 11 (år 7)1,230 kr92,342 kr
Månad: 12 (år 7)1,233 kr93,575 kr
Månad: 1 (år 8)1,236 kr94,812 kr
Månad: 2 (år 8)1,240 kr96,051 kr
Månad: 3 (år 8)1,243 kr97,294 kr
Månad: 4 (år 8)1,246 kr98,540 kr
Månad: 5 (år 8)1,249 kr99,788 kr
Månad: 6 (år 8)1,252 kr101,040 kr
Månad: 7 (år 8)1,255 kr102,296 kr
Månad: 8 (år 8)1,258 kr103,554 kr
Månad: 9 (år 8)1,261 kr104,815 kr
Månad: 10 (år 8)1,265 kr106,080 kr
Månad: 11 (år 8)1,268 kr107,347 kr
Månad: 12 (år 8)1,271 kr108,618 kr
Månad: 1 (år 9)1,274 kr109,892 kr
Månad: 2 (år 9)1,277 kr111,170 kr
Månad: 3 (år 9)1,280 kr112,450 kr
Månad: 4 (år 9)1,284 kr113,734 kr
Månad: 5 (år 9)1,287 kr115,020 kr
Månad: 6 (år 9)1,290 kr116,310 kr
Månad: 7 (år 9)1,293 kr117,604 kr
Månad: 8 (år 9)1,297 kr118,900 kr
Månad: 9 (år 9)1,300 kr120,200 kr
Månad: 10 (år 9)1,303 kr121,503 kr
Månad: 11 (år 9)1,306 kr122,809 kr
Månad: 12 (år 9)1,310 kr124,119 kr
Månad: 1 (år 10)1,313 kr125,432 kr
Månad: 2 (år 10)1,316 kr126,748 kr
Månad: 3 (år 10)1,319 kr128,067 kr
Månad: 4 (år 10)1,323 kr129,390 kr
Månad: 5 (år 10)1,326 kr130,716 kr
Månad: 6 (år 10)1,329 kr132,045 kr
Månad: 7 (år 10)1,333 kr133,378 kr
Månad: 8 (år 10)1,336 kr134,714 kr
Månad: 9 (år 10)1,339 kr136,053 kr
Månad: 10 (år 10)1,343 kr137,395 kr
Månad: 11 (år 10)1,346 kr138,741 kr
Månad: 12 (år 10)1,349 kr140,091 kr
Månad: 1 (år 11)1,353 kr141,443 kr
Månad: 2 (år 11)1,356 kr142,800 kr
Månad: 3 (år 11)1,359 kr144,159 kr
Månad: 4 (år 11)1,363 kr145,522 kr
Månad: 5 (år 11)1,366 kr146,888 kr
Månad: 6 (år 11)1,370 kr148,258 kr
Månad: 7 (år 11)1,373 kr149,631 kr
Månad: 8 (år 11)1,377 kr151,008 kr
Månad: 9 (år 11)1,380 kr152,388 kr
Månad: 10 (år 11)1,383 kr153,771 kr
Månad: 11 (år 11)1,387 kr155,158 kr
Månad: 12 (år 11)1,390 kr156,549 kr
Månad: 1 (år 12)1,394 kr157,942 kr
Månad: 2 (år 12)1,397 kr159,340 kr
Månad: 3 (år 12)1,401 kr160,741 kr
Månad: 4 (år 12)1,404 kr162,145 kr
Månad: 5 (år 12)1,408 kr163,553 kr
Månad: 6 (år 12)1,411 kr164,964 kr
Månad: 7 (år 12)1,415 kr166,379 kr
Månad: 8 (år 12)1,418 kr167,798 kr
Månad: 9 (år 12)1,422 kr169,220 kr
Månad: 10 (år 12)1,426 kr170,645 kr
Månad: 11 (år 12)1,429 kr172,074 kr
Månad: 12 (år 12)1,433 kr173,507 kr
Månad: 1 (år 13)1,436 kr174,943 kr
Månad: 2 (år 13)1,440 kr176,383 kr
Månad: 3 (år 13)1,443 kr177,827 kr
Månad: 4 (år 13)1,447 kr179,274 kr
Månad: 5 (år 13)1,451 kr180,724 kr
Månad: 6 (år 13)1,454 kr182,179 kr
Månad: 7 (år 13)1,458 kr183,637 kr
Månad: 8 (år 13)1,462 kr185,098 kr
Månad: 9 (år 13)1,465 kr186,563 kr
Månad: 10 (år 13)1,469 kr188,032 kr
Månad: 11 (år 13)1,473 kr189,505 kr
Månad: 12 (år 13)1,476 kr190,981 kr
Månad: 1 (år 14)1,480 kr192,461 kr
Månad: 2 (år 14)1,484 kr193,945 kr
Månad: 3 (år 14)1,487 kr195,432 kr
Månad: 4 (år 14)1,491 kr196,923 kr
Månad: 5 (år 14)1,495 kr198,418 kr
Månad: 6 (år 14)1,499 kr199,917 kr
Månad: 7 (år 14)1,502 kr201,419 kr
Månad: 8 (år 14)1,506 kr202,925 kr
Månad: 9 (år 14)1,510 kr204,435 kr
Månad: 10 (år 14)1,514 kr205,948 kr
Månad: 11 (år 14)1,517 kr207,466 kr
Månad: 12 (år 14)1,521 kr208,987 kr
Månad: 1 (år 15)1,525 kr210,512 kr
Månad: 2 (år 15)1,529 kr212,041 kr
Månad: 3 (år 15)1,533 kr213,573 kr
Månad: 4 (år 15)1,536 kr215,110 kr
Månad: 5 (år 15)1,540 kr216,650 kr
Månad: 6 (år 15)1,544 kr218,194 kr
Månad: 7 (år 15)1,548 kr219,742 kr
Månad: 8 (år 15)1,552 kr221,294 kr
Månad: 9 (år 15)1,556 kr222,850 kr
Månad: 10 (år 15)1,560 kr224,409 kr
Månad: 11 (år 15)1,564 kr225,973 kr
Månad: 12 (år 15)1,567 kr227,540 kr
Månad: 1 (år 16)1,571 kr229,111 kr
Månad: 2 (år 16)1,575 kr230,687 kr
Månad: 3 (år 16)1,579 kr232,266 kr
Månad: 4 (år 16)1,583 kr233,849 kr
Månad: 5 (år 16)1,587 kr235,436 kr
Månad: 6 (år 16)1,591 kr237,027 kr
Månad: 7 (år 16)1,595 kr238,622 kr
Månad: 8 (år 16)1,599 kr240,221 kr
Månad: 9 (år 16)1,603 kr241,825 kr
Månad: 10 (år 16)1,607 kr243,432 kr
Månad: 11 (år 16)1,611 kr245,043 kr
Månad: 12 (år 16)1,615 kr246,658 kr
Månad: 1 (år 17)1,619 kr248,277 kr
Månad: 2 (år 17)1,623 kr249,900 kr
Månad: 3 (år 17)1,627 kr251,527 kr
Månad: 4 (år 17)1,631 kr253,159 kr
Månad: 5 (år 17)1,635 kr254,794 kr
Månad: 6 (år 17)1,639 kr256,434 kr
Månad: 7 (år 17)1,644 kr258,077 kr
Månad: 8 (år 17)1,648 kr259,725 kr
Månad: 9 (år 17)1,652 kr261,377 kr
Månad: 10 (år 17)1,656 kr263,033 kr
Månad: 11 (år 17)1,660 kr264,693 kr
Månad: 12 (år 17)1,664 kr266,357 kr
Månad: 1 (år 18)1,668 kr268,025 kr
Månad: 2 (år 18)1,673 kr269,698 kr
Månad: 3 (år 18)1,677 kr271,375 kr
Månad: 4 (år 18)1,681 kr273,056 kr
Månad: 5 (år 18)1,685 kr274,741 kr
Månad: 6 (år 18)1,689 kr276,430 kr
Månad: 7 (år 18)1,694 kr278,124 kr
Månad: 8 (år 18)1,698 kr279,821 kr
Månad: 9 (år 18)1,702 kr281,523 kr
Månad: 10 (år 18)1,706 kr283,230 kr
Månad: 11 (år 18)1,711 kr284,940 kr
Månad: 12 (år 18)1,715 kr286,655 kr
Månad: 1 (år 19)1,719 kr288,374 kr
Månad: 2 (år 19)1,723 kr290,098 kr
Månad: 3 (år 19)1,728 kr291,826 kr
Månad: 4 (år 19)1,732 kr293,558 kr
Månad: 5 (år 19)1,736 kr295,294 kr
Månad: 6 (år 19)1,741 kr297,035 kr
Månad: 7 (år 19)1,745 kr298,780 kr
Månad: 8 (år 19)1,749 kr300,529 kr
Månad: 9 (år 19)1,754 kr302,283 kr
Månad: 10 (år 19)1,758 kr304,041 kr
Månad: 11 (år 19)1,763 kr305,804 kr
Månad: 12 (år 19)1,767 kr307,571 kr
Månad: 1 (år 20)1,771 kr309,342 kr
Månad: 2 (år 20)1,776 kr311,118 kr
Månad: 3 (år 20)1,780 kr312,898 kr
Månad: 4 (år 20)1,785 kr314,683 kr
Månad: 5 (år 20)1,789 kr316,472 kr
Månad: 6 (år 20)1,794 kr318,266 kr
Månad: 7 (år 20)1,798 kr320,064 kr
Månad: 8 (år 20)1,803 kr321,867 kr
Månad: 9 (år 20)1,807 kr323,674 kr
Månad: 10 (år 20)1,812 kr325,486 kr
Månad: 11 (år 20)1,816 kr327,302 kr
Månad: 12 (år 20)1,821 kr329,123 kr
Månad: 1 (år 21)1,825 kr330,948 kr
Månad: 2 (år 21)1,830 kr332,778 kr
Månad: 3 (år 21)1,834 kr334,612 kr
Månad: 4 (år 21)1,839 kr336,451 kr
Månad: 5 (år 21)1,844 kr338,295 kr
Månad: 6 (år 21)1,848 kr340,143 kr
Månad: 7 (år 21)1,853 kr341,996 kr
Månad: 8 (år 21)1,857 kr343,854 kr
Månad: 9 (år 21)1,862 kr345,716 kr
Månad: 10 (år 21)1,867 kr347,583 kr
Månad: 11 (år 21)1,871 kr349,454 kr
Månad: 12 (år 21)1,876 kr351,330 kr
Månad: 1 (år 22)1,881 kr353,211 kr
Månad: 2 (år 22)1,886 kr355,096 kr
Månad: 3 (år 22)1,890 kr356,987 kr
Månad: 4 (år 22)1,895 kr358,882 kr
Månad: 5 (år 22)1,900 kr360,781 kr
Månad: 6 (år 22)1,904 kr362,686 kr
Månad: 7 (år 22)1,909 kr364,595 kr
Månad: 8 (år 22)1,914 kr366,509 kr
Månad: 9 (år 22)1,919 kr368,428 kr
Månad: 10 (år 22)1,924 kr370,351 kr
Månad: 11 (år 22)1,928 kr372,280 kr
Månad: 12 (år 22)1,933 kr374,213 kr
Månad: 1 (år 23)1,938 kr376,151 kr
Månad: 2 (år 23)1,943 kr378,094 kr
Månad: 3 (år 23)1,948 kr380,042 kr
Månad: 4 (år 23)1,953 kr381,994 kr
Månad: 5 (år 23)1,957 kr383,952 kr
Månad: 6 (år 23)1,962 kr385,914 kr
Månad: 7 (år 23)1,967 kr387,881 kr
Månad: 8 (år 23)1,972 kr389,854 kr
Månad: 9 (år 23)1,977 kr391,831 kr
Månad: 10 (år 23)1,982 kr393,813 kr
Månad: 11 (år 23)1,987 kr395,800 kr
Månad: 12 (år 23)1,992 kr397,792 kr
Månad: 1 (år 24)1,997 kr399,789 kr
Månad: 2 (år 24)2,002 kr401,791 kr
Månad: 3 (år 24)2,007 kr403,798 kr
Månad: 4 (år 24)2,012 kr405,810 kr
Månad: 5 (år 24)2,017 kr407,827 kr
Månad: 6 (år 24)2,022 kr409,849 kr
Månad: 7 (år 24)2,027 kr411,876 kr
Månad: 8 (år 24)2,032 kr413,908 kr
Månad: 9 (år 24)2,037 kr415,945 kr
Månad: 10 (år 24)2,042 kr417,988 kr
Månad: 11 (år 24)2,047 kr420,035 kr
Månad: 12 (år 24)2,053 kr422,088 kr
Månad: 1 (år 25)2,058 kr424,146 kr
Månad: 2 (år 25)2,063 kr426,208 kr
Månad: 3 (år 25)2,068 kr428,276 kr
Månad: 4 (år 25)2,073 kr430,350 kr
Månad: 5 (år 25)2,078 kr432,428 kr
Månad: 6 (år 25)2,084 kr434,512 kr
Månad: 7 (år 25)2,089 kr436,600 kr
Månad: 8 (år 25)2,094 kr438,694 kr
Månad: 9 (år 25)2,099 kr440,794 kr
Månad: 10 (år 25)2,104 kr442,898 kr
Månad: 11 (år 25)2,110 kr445,008 kr
Månad: 12 (år 25)2,115 kr447,123 kr
Månad: 1 (år 26)2,120 kr449,243 kr
Månad: 2 (år 26)2,126 kr451,369 kr
Månad: 3 (år 26)2,131 kr453,500 kr
Månad: 4 (år 26)2,136 kr455,636 kr
Månad: 5 (år 26)2,142 kr457,778 kr
Månad: 6 (år 26)2,147 kr459,924 kr
Månad: 7 (år 26)2,152 kr462,077 kr
Månad: 8 (år 26)2,158 kr464,234 kr
Månad: 9 (år 26)2,163 kr466,398 kr
Månad: 10 (år 26)2,168 kr468,566 kr
Månad: 11 (år 26)2,174 kr470,740 kr
Månad: 12 (år 26)2,179 kr472,919 kr
Månad: 1 (år 27)2,185 kr475,104 kr
Månad: 2 (år 27)2,190 kr477,294 kr
Månad: 3 (år 27)2,196 kr479,490 kr
Månad: 4 (år 27)2,201 kr481,691 kr
Månad: 5 (år 27)2,207 kr483,898 kr
Månad: 6 (år 27)2,212 kr486,110 kr
Månad: 7 (år 27)2,218 kr488,328 kr
Månad: 8 (år 27)2,223 kr490,551 kr
Månad: 9 (år 27)2,229 kr492,780 kr
Månad: 10 (år 27)2,234 kr495,015 kr
Månad: 11 (år 27)2,240 kr497,255 kr
Månad: 12 (år 27)2,246 kr499,500 kr
Månad: 1 (år 28)2,251 kr501,752 kr
Månad: 2 (år 28)2,257 kr504,009 kr
Månad: 3 (år 28)2,263 kr506,271 kr
Månad: 4 (år 28)2,268 kr508,539 kr
Månad: 5 (år 28)2,274 kr510,813 kr
Månad: 6 (år 28)2,280 kr513,093 kr
Månad: 7 (år 28)2,285 kr515,378 kr
Månad: 8 (år 28)2,291 kr517,669 kr
Månad: 9 (år 28)2,297 kr519,965 kr
Månad: 10 (år 28)2,302 kr522,268 kr
Månad: 11 (år 28)2,308 kr524,576 kr
Månad: 12 (år 28)2,314 kr526,890 kr
Månad: 1 (år 29)2,320 kr529,210 kr
Månad: 2 (år 29)2,326 kr531,535 kr
Månad: 3 (år 29)2,331 kr533,867 kr
Månad: 4 (år 29)2,337 kr536,204 kr
Månad: 5 (år 29)2,343 kr538,547 kr
Månad: 6 (år 29)2,349 kr540,896 kr
Månad: 7 (år 29)2,355 kr543,250 kr
Månad: 8 (år 29)2,361 kr545,611 kr
Månad: 9 (år 29)2,367 kr547,978 kr
Månad: 10 (år 29)2,372 kr550,350 kr
Månad: 11 (år 29)2,378 kr552,728 kr
Månad: 12 (år 29)2,384 kr555,113 kr
Månad: 1 (år 30)2,390 kr557,503 kr
Månad: 2 (år 30)2,396 kr559,899 kr
Månad: 3 (år 30)2,402 kr562,301 kr
Månad: 4 (år 30)2,408 kr564,710 kr
Månad: 5 (år 30)2,414 kr567,124 kr
Månad: 6 (år 30)2,420 kr569,544 kr
Månad: 7 (år 30)2,426 kr571,971 kr
Månad: 8 (år 30)2,432 kr574,403 kr
Månad: 9 (år 30)2,439 kr576,842 kr
Månad: 10 (år 30)2,445 kr579,286 kr
Månad: 11 (år 30)2,451 kr581,737 kr
Månad: 12 (år 30)2,457 kr584,194 kr
Månad: 1 (år 31)2,463 kr586,657 kr
Månad: 2 (år 31)2,469 kr589,126 kr
Månad: 3 (år 31)2,475 kr591,601 kr
Månad: 4 (år 31)2,482 kr594,083 kr
Månad: 5 (år 31)2,488 kr596,570 kr
Månad: 6 (år 31)2,494 kr599,064 kr
Månad: 7 (år 31)2,500 kr601,564 kr
Månad: 8 (år 31)2,506 kr604,071 kr
Månad: 9 (år 31)2,513 kr606,584 kr
Månad: 10 (år 31)2,519 kr609,103 kr
Månad: 11 (år 31)2,525 kr611,628 kr
Månad: 12 (år 31)2,532 kr614,159 kr
Månad: 1 (år 32)2,538 kr616,697 kr
Månad: 2 (år 32)2,544 kr619,241 kr
Månad: 3 (år 32)2,551 kr621,792 kr
Månad: 4 (år 32)2,557 kr624,349 kr
Månad: 5 (år 32)2,563 kr626,912 kr
Månad: 6 (år 32)2,570 kr629,482 kr
Månad: 7 (år 32)2,576 kr632,058 kr
Månad: 8 (år 32)2,583 kr634,641 kr
Månad: 9 (år 32)2,589 kr637,230 kr
Månad: 10 (år 32)2,596 kr639,826 kr
Månad: 11 (år 32)2,602 kr642,428 kr
Månad: 12 (år 32)2,609 kr645,036 kr
Månad: 1 (år 33)2,615 kr647,651 kr
Månad: 2 (år 33)2,622 kr650,273 kr
Månad: 3 (år 33)2,628 kr652,901 kr
Månad: 4 (år 33)2,635 kr655,536 kr
Månad: 5 (år 33)2,641 kr658,177 kr
Månad: 6 (år 33)2,648 kr660,825 kr
Månad: 7 (år 33)2,655 kr663,480 kr
Månad: 8 (år 33)2,661 kr666,141 kr
Månad: 9 (år 33)2,668 kr668,809 kr
Månad: 10 (år 33)2,675 kr671,483 kr
Månad: 11 (år 33)2,681 kr674,165 kr
Månad: 12 (år 33)2,688 kr676,853 kr
Månad: 1 (år 34)2,695 kr679,547 kr
Månad: 2 (år 34)2,701 kr682,249 kr
Månad: 3 (år 34)2,708 kr684,957 kr
Månad: 4 (år 34)2,715 kr687,672 kr
Månad: 5 (år 34)2,722 kr690,393 kr
Månad: 6 (år 34)2,728 kr693,122 kr
Månad: 7 (år 34)2,735 kr695,857 kr
Månad: 8 (år 34)2,742 kr698,599 kr
Månad: 9 (år 34)2,749 kr701,348 kr
Månad: 10 (år 34)2,756 kr704,104 kr
Månad: 11 (år 34)2,763 kr706,867 kr
Månad: 12 (år 34)2,770 kr709,636 kr
Månad: 1 (år 35)2,777 kr712,413 kr
Månad: 2 (år 35)2,784 kr715,197 kr
Månad: 3 (år 35)2,790 kr717,987 kr
Månad: 4 (år 35)2,797 kr720,785 kr
Månad: 5 (år 35)2,804 kr723,589 kr
Månad: 6 (år 35)2,811 kr726,401 kr
Månad: 7 (år 35)2,819 kr729,219 kr
Månad: 8 (år 35)2,826 kr732,045 kr
Månad: 9 (år 35)2,833 kr734,877 kr
Månad: 10 (år 35)2,840 kr737,717 kr
Månad: 11 (år 35)2,847 kr740,564 kr
Månad: 12 (år 35)2,854 kr743,418 kr
Månad: 1 (år 36)2,861 kr746,279 kr
Månad: 2 (år 36)2,868 kr749,147 kr
Månad: 3 (år 36)2,875 kr752,022 kr
Månad: 4 (år 36)2,883 kr754,905 kr
Månad: 5 (år 36)2,890 kr757,794 kr
Månad: 6 (år 36)2,897 kr760,691 kr
Månad: 7 (år 36)2,904 kr763,596 kr
Månad: 8 (år 36)2,911 kr766,507 kr
Månad: 9 (år 36)2,919 kr769,426 kr
Månad: 10 (år 36)2,926 kr772,352 kr
Månad: 11 (år 36)2,933 kr775,285 kr
Månad: 12 (år 36)2,941 kr778,226 kr
Månad: 1 (år 37)2,948 kr781,174 kr
Månad: 2 (år 37)2,955 kr784,130 kr
Månad: 3 (år 37)2,963 kr787,092 kr
Månad: 4 (år 37)2,970 kr790,063 kr
Månad: 5 (år 37)2,978 kr793,040 kr
Månad: 6 (år 37)2,985 kr796,025 kr
Månad: 7 (år 37)2,993 kr799,018 kr
Månad: 8 (år 37)3,000 kr802,018 kr
Månad: 9 (år 37)3,008 kr805,026 kr
Månad: 10 (år 37)3,015 kr808,041 kr
Månad: 11 (år 37)3,023 kr811,063 kr
Månad: 12 (år 37)3,030 kr814,093 kr
Månad: 1 (år 38)3,038 kr817,131 kr
Månad: 2 (år 38)3,045 kr820,176 kr
Månad: 3 (år 38)3,053 kr823,229 kr
Månad: 4 (år 38)3,061 kr826,290 kr
Månad: 5 (år 38)3,068 kr829,358 kr
Månad: 6 (år 38)3,076 kr832,434 kr
Månad: 7 (år 38)3,084 kr835,518 kr
Månad: 8 (år 38)3,091 kr838,609 kr
Månad: 9 (år 38)3,099 kr841,708 kr
Månad: 10 (år 38)3,107 kr844,815 kr
Månad: 11 (år 38)3,115 kr847,929 kr
Månad: 12 (år 38)3,122 kr851,052 kr
Månad: 1 (år 39)3,130 kr854,182 kr
Månad: 2 (år 39)3,138 kr857,320 kr
Månad: 3 (år 39)3,146 kr860,466 kr
Månad: 4 (år 39)3,154 kr863,619 kr
Månad: 5 (år 39)3,162 kr866,781 kr
Månad: 6 (år 39)3,169 kr869,950 kr
Månad: 7 (år 39)3,177 kr873,128 kr
Månad: 8 (år 39)3,185 kr876,313 kr
Månad: 9 (år 39)3,193 kr879,506 kr
Månad: 10 (år 39)3,201 kr882,707 kr
Månad: 11 (år 39)3,209 kr885,917 kr
Månad: 12 (år 39)3,217 kr889,134 kr
Månad: 1 (år 40)3,225 kr892,359 kr
Månad: 2 (år 40)3,233 kr895,593 kr
Månad: 3 (år 40)3,241 kr898,834 kr
Månad: 4 (år 40)3,250 kr902,084 kr
Månad: 5 (år 40)3,258 kr905,342 kr
Månad: 6 (år 40)3,266 kr908,607 kr
Månad: 7 (år 40)3,274 kr911,881 kr
Månad: 8 (år 40)3,282 kr915,164 kr
Månad: 9 (år 40)3,290 kr918,454 kr
Månad: 10 (år 40)3,299 kr921,753 kr
Månad: 11 (år 40)3,307 kr925,060 kr
Månad: 12 (år 40)3,315 kr928,375 kr
Månad: 1 (år 41)3,323 kr931,698 kr
Månad: 2 (år 41)3,332 kr935,030 kr
Månad: 3 (år 41)3,340 kr938,370 kr
Månad: 4 (år 41)3,348 kr941,718 kr
Månad: 5 (år 41)3,357 kr945,075 kr
Månad: 6 (år 41)3,365 kr948,440 kr
Månad: 7 (år 41)3,374 kr951,814 kr
Månad: 8 (år 41)3,382 kr955,196 kr
Månad: 9 (år 41)3,390 kr958,586 kr
Månad: 10 (år 41)3,399 kr961,985 kr
Månad: 11 (år 41)3,407 kr965,393 kr
Månad: 12 (år 41)3,416 kr968,809 kr
Månad: 1 (år 42)3,425 kr972,233 kr
Månad: 2 (år 42)3,433 kr975,666 kr
Månad: 3 (år 42)3,442 kr979,108 kr
Månad: 4 (år 42)3,450 kr982,558 kr
Månad: 5 (år 42)3,459 kr986,017 kr
Månad: 6 (år 42)3,468 kr989,485 kr
Månad: 7 (år 42)3,476 kr992,961 kr
Månad: 8 (år 42)3,485 kr996,446 kr
Månad: 9 (år 42)3,494 kr999,940 kr
Månad: 10 (år 42)3,502 kr1,003,442 kr
Månad: 11 (år 42)3,511 kr1,006,953 kr
Månad: 12 (år 42)3,520 kr1,010,473 kr
Månad: 1 (år 43)3,529 kr1,014,002 kr
Månad: 2 (år 43)3,538 kr1,017,539 kr
Månad: 3 (år 43)3,546 kr1,021,085 kr
Månad: 4 (år 43)3,555 kr1,024,641 kr
Månad: 5 (år 43)3,564 kr1,028,205 kr
Månad: 6 (år 43)3,573 kr1,031,778 kr
Månad: 7 (år 43)3,582 kr1,035,360 kr
Månad: 8 (år 43)3,591 kr1,038,951 kr
Månad: 9 (år 43)3,600 kr1,042,550 kr
Månad: 10 (år 43)3,609 kr1,046,159 kr
Månad: 11 (år 43)3,618 kr1,049,777 kr
Månad: 12 (år 43)3,627 kr1,053,404 kr
Månad: 1 (år 44)3,636 kr1,057,040 kr
Månad: 2 (år 44)3,645 kr1,060,685 kr
Månad: 3 (år 44)3,654 kr1,064,340 kr
Månad: 4 (år 44)3,663 kr1,068,003 kr
Månad: 5 (år 44)3,673 kr1,071,675 kr
Månad: 6 (år 44)3,682 kr1,075,357 kr
Månad: 7 (år 44)3,691 kr1,079,048 kr
Månad: 8 (år 44)3,700 kr1,082,748 kr
Månad: 9 (år 44)3,709 kr1,086,457 kr
Månad: 10 (år 44)3,719 kr1,090,176 kr
Månad: 11 (år 44)3,728 kr1,093,904 kr
Månad: 12 (år 44)3,737 kr1,097,641 kr
Månad: 1 (år 45)3,747 kr1,101,388 kr
Månad: 2 (år 45)3,756 kr1,105,144 kr
Månad: 3 (år 45)3,765 kr1,108,909 kr
Månad: 4 (år 45)3,775 kr1,112,684 kr
Månad: 5 (år 45)3,784 kr1,116,468 kr
Månad: 6 (år 45)3,794 kr1,120,262 kr
Månad: 7 (år 45)3,803 kr1,124,065 kr
Månad: 8 (år 45)3,813 kr1,127,878 kr
Månad: 9 (år 45)3,822 kr1,131,700 kr
Månad: 10 (år 45)3,832 kr1,135,532 kr
Månad: 11 (år 45)3,841 kr1,139,373 kr
Månad: 12 (år 45)3,851 kr1,143,224 kr
Månad: 1 (år 46)3,861 kr1,147,084 kr
Månad: 2 (år 46)3,870 kr1,150,955 kr
Månad: 3 (år 46)3,880 kr1,154,835 kr
Månad: 4 (år 46)3,890 kr1,158,724 kr
Månad: 5 (år 46)3,899 kr1,162,623 kr
Månad: 6 (år 46)3,909 kr1,166,533 kr
Månad: 7 (år 46)3,919 kr1,170,451 kr
Månad: 8 (år 46)3,929 kr1,174,380 kr
Månad: 9 (år 46)3,938 kr1,178,318 kr
Månad: 10 (år 46)3,948 kr1,182,267 kr
Månad: 11 (år 46)3,958 kr1,186,225 kr
Månad: 12 (år 46)3,968 kr1,190,193 kr
Månad: 1 (år 47)3,978 kr1,194,171 kr
Månad: 2 (år 47)3,988 kr1,198,159 kr
Månad: 3 (år 47)3,998 kr1,202,157 kr
Månad: 4 (år 47)4,008 kr1,206,165 kr
Månad: 5 (år 47)4,018 kr1,210,183 kr
Månad: 6 (år 47)4,028 kr1,214,211 kr
Månad: 7 (år 47)4,038 kr1,218,249 kr
Månad: 8 (år 47)4,048 kr1,222,297 kr
Månad: 9 (år 47)4,058 kr1,226,355 kr
Månad: 10 (år 47)4,068 kr1,230,423 kr
Månad: 11 (år 47)4,079 kr1,234,502 kr
Månad: 12 (år 47)4,089 kr1,238,591 kr
Månad: 1 (år 48)4,099 kr1,242,690 kr
Månad: 2 (år 48)4,109 kr1,246,799 kr
Månad: 3 (år 48)4,119 kr1,250,918 kr
Månad: 4 (år 48)4,130 kr1,255,048 kr
Månad: 5 (år 48)4,140 kr1,259,188 kr
Månad: 6 (år 48)4,150 kr1,263,339 kr
Månad: 7 (år 48)4,161 kr1,267,500 kr
Månad: 8 (år 48)4,171 kr1,271,671 kr
Månad: 9 (år 48)4,182 kr1,275,852 kr
Månad: 10 (år 48)4,192 kr1,280,045 kr
Månad: 11 (år 48)4,203 kr1,284,247 kr
Månad: 12 (år 48)4,213 kr1,288,460 kr
Månad: 1 (år 49)4,224 kr1,292,684 kr
Månad: 2 (år 49)4,234 kr1,296,918 kr
Månad: 3 (år 49)4,245 kr1,301,163 kr
Månad: 4 (år 49)4,255 kr1,305,418 kr
Månad: 5 (år 49)4,266 kr1,309,684 kr
Månad: 6 (år 49)4,277 kr1,313,961 kr
Månad: 7 (år 49)4,287 kr1,318,249 kr
Månad: 8 (år 49)4,298 kr1,322,547 kr
Månad: 9 (år 49)4,309 kr1,326,856 kr
Månad: 10 (år 49)4,320 kr1,331,175 kr
Månad: 11 (år 49)4,330 kr1,335,506 kr
Månad: 12 (år 49)4,341 kr1,339,847 kr
Månad: 1 (år 50)4,352 kr1,344,199 kr
Månad: 2 (år 50)4,363 kr1,348,562 kr
Månad: 3 (år 50)4,374 kr1,352,936 kr
Månad: 4 (år 50)4,385 kr1,357,321 kr
Månad: 5 (år 50)4,396 kr1,361,717 kr
Månad: 6 (år 50)4,407 kr1,366,123 kr
Månad: 7 (år 50)4,418 kr1,370,541 kr
Månad: 8 (år 50)4,429 kr1,374,970 kr
Månad: 9 (år 50)4,440 kr1,379,410 kr
Månad: 10 (år 50)4,451 kr1,383,861 kr
Månad: 11 (år 50)4,462 kr1,388,323 kr
Månad: 12 (år 50)4,473 kr1,392,796 kr

©2019 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002