Palkka tilastot Oceanograf

KeskipalkkaMiesNainen
38 500 kr39 300 kr37 000 kr

Palkka

Mikä tekee Oceanograf

Många oceanografer jobbar på SMHI, men det finns också oceanografer vid universiteten. De sysslar främst med undervisning och forskning i oceanografi, till exempel forskning om klimatförändringar. Ett fåtal oceanografer finns också på andra myndigheter, till exempel FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) och länsstyrelserna.

Arbetsuppgifter
Vissa oceanografer deltar bland annat i regelbundna expeditioner med fartyg runt Sveriges kuster. Då samlar de in data om havets fysik och kemi. De undersökningar som görs gäller exempelvis strömmar och vågor i havet samt hur salt vattnet är. Mätningar görs också av hur bland annat temperaturen och vattnets cirkulation varierar med årstiderna. På vintern observerar och beräknar oceanografer hur isen breder ut sig. Oceanografer arbetar med avancerad teknisk utrustning, exempelvis satellitteknik.

De uppgifter oceanograferna tar fram är viktiga för sjöfart, hamnar och byggnadsverksamhet. SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) säljer tjänster till företag och organisationer inom dessa områden.

Inriktningar
Även miljövård är ett arbetsområde för oceanografer. Bland annat kan detta innebära att göra undersökningar som visar följderna av industriutsläpp, byggnation och dumpning i kustvatten och hav. Oceanografer har ansvaret för att planera, genomföra och rapportera resultaten av sådana undersökningar.

Arbetsmiljö
De flesta oceanografer har kontorsarbete. De kan också arbeta i fält eller ha ett jobb som är en kombination av dessa arbetssätt. På kontor gäller vanliga kontorstider, men på sjön är det skiftarbete. Då blir det ofta mycket övertid och det kan vara ett påfrestande arbete. Det kan bli flera veckor om året oceanografer tillbringar med sjötjänst till sjöss, resten av tiden är man i land.

Palkkatilastojen perusteella Sector

Palkkatilastojen perusteella koulutustaso

Työpaikat - Oceanograf

U

Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper - Seismolog
Forskare vid svenska nationella seismiska nätet
2017-12-06Keskipalkka: 38500 kr Uppsala

Visa alla Oceanograf Job ❭❭

Oceanograf

Palkka tilastot

38 500 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

SEK


40 500 kr

Lediga jobb Oceanograf

Yrkesprognos
Balans
Betygsätt ditt yrke som Oceanograf:

Betyg 3 / 5 av 6 st röster.
Paljonko nainen verrattuna mies

94 %

©2018 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002