Address

Strängnäs kommun

0486
Sverige


Hemsida Strängnäs kommun

Ingen hemsida angiven än… Ange nu
Lämna omdömme:
( betyg 3.33 / 5 av 3 st röster)

Lediga jobb hos Strängnäs kommun

Skolassistent, Stallarholmsskolan (Skolassistent)

/ Strängnäs 29 900:-
Stor konkurrens


Lärare i SFI och Svenska som andra språk, Vuxenutbildning (SFI-lärare)

/ Strängnäs 31 600:-
Uppgifter saknas


Skoladministratör (Skolassistent)

/ Strängnäs 29 900:-
Stor konkurrens


Socialsekreterare, Myndighet,Utredning Barn och unga (Socialsekreterare)

/ Strängnäs 35 400:-
Mycket liten konkurrens


Personlig assistent, LSS Barn och unga (Personlig assistent)

/ Strängnäs 27 600:-
Liten konkurrens


Personlig assistent, LSS Barn och unga (Personlig assistent)

/ Strängnäs 27 600:-
Liten konkurrens


Sjuksköterska/distriktsjuksköterska, Hemsjukvården (Distriktssköterska)

/ Strängnäs 38 700:-
Mycket liten konkurrens


GIS-samordnare, Samhällsbyggnadskontoret (GIS-ingenjör)

/ Strängnäs 36 600:-
Uppgifter saknas


Fritidsledare, Strängnäs fritidsgårdar Kulturkontoret (Fritidsledare)


Klarinettpedagog, vikariat deltid, Kulturskolan Strängnäs (Musikpedagog/Musiklärare)

/ Strängnäs 31 600:-
Uppgifter saknas


Samhällsbyggnadsstrateg (Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning)


Arbetsterapeut, Hemsjukvård ordinärt boende (Arbetsterapeut)

/ Strängnäs 32 800:-
Mycket liten konkurrens


Miljöinspektör vikariat Samhällsbyggnadskontoret (Miljö- och hälsoskyddsinspektör)

/ Strängnäs 35 800:-
Liten konkurrens


Miljöinspektör inriktning strandskydd och enskilda avlopp, Samhällsbyggnads (Miljö- och hälsoskyddsinspektör)

/ Strängnäs 35 800:-
Liten konkurrens


Matematiklärare med speciallärarerfarenhet (Lärare i gymnasiet)

/ Strängnäs 37 700:-
Mycket liten konkurrens


Elevassistent, intermittent timanställning, Vasaskolan (Elevassistent)


Barnskötare, visstid Mälarenhetens förskolor (Barnskötare)

/ Strängnäs 24 300:-
Liten konkurrens


Specialpedagog/-lärare, Vuxenutbildningen (Specialpedagog)

/ Strängnäs 39 300:-
Mycket liten konkurrens


Verksamhetscontroller, Utbildningskontoret (Controller)

/ Strängnäs 48 300:-
Liten konkurrens


Sjuksköterska/distriktsköterska (Distriktssköterska)

/ Strängnäs 38 700:-
Mycket liten konkurrens