Beräkna effektiv ränta

Effektiv räntekalkylator

e.g. "4 000 KR"
e.g. "5 000 KR"
e.g. "30 dagar"

Effektiv ränta

Effektiv ränta är bara ett av måtten man bör använda sig av då man jämför krediter. Numera krävs att även den totala lånekostnaden presenteras i samband med uppgiften om effektiv ränta. Detta för att få mer rättvisa prisjämförelser av snabbkrediter vid exempelvis SMS-lån. I den effektiva räntan ingår alla kostnader. Därför ger den en bra jämförelse för konsumenten när han eller hon överväger att ingå ett kreditavtal. I en utredning om SMS-lån finns ett exempel på en månadsbetalning på 149 kr, med 25 kr i aviavgift. Den effektiva räntan på årsbasis blir då 543 %. Det jämförs med SMS-lån på 500-600 kr, med en månads löptid.

Ett räntefritt lån om 1 000 kr med en aviavgift på 25 kr/mån får en effektiv ränta om 34,5 %. Det är samma sak som att låna ut 1 000 kr till 30 % ränta (förutom att det blir billigare den andra månaden i exemplet med en räntesats om 30 % ifall amortering sker månadsvis).

En annan effekt är de fall då banken betalar ut ränta månadsvis till konto. En effektiv ränta på 12 % ger inte en utbetalning om 100 kr i månaden ifall man har 10 000 kr ståendes på ett konto. Här blir effekten i stället en nominell ränta om 11,39 %. Eftersom de flesta institut och aktörer är intresserade av att se så fördelaktiga ut som möjligt redovisar de den effektiva räntan när det handlar om vad du får för avkastning på insatta sparmedel och den nominella räntan när du önskar låna. I fallet med kontomedel insatta skulle du få 94,89 kr månatligen om den effektiva räntan var 12 %.

©2019 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002