Detaljer

Skatter i Tibro

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Tibro 21.21% 11.48% 0.26% 1.33% 34.02%
Sverige medel 21.67% 11.49% 0.25% 1.34% 34.5%

Medelinkomsten i Tibro

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2020 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Tibro +1.12% +3 000 272 000
Sverige medel 36 043 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Tibro -1.2% -1 200 st 18%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Tibro 69.66% -3.71% 580
    

Folkmängd i Tibro

Tibro11 281
Sverige medel36 043

Befolkningsökning i Tibro

Förändring 2021

% #
Tibro -0.14% -16
Sverige medel +0.7% +73 031

Medelålder i Tibro

Förändring 2021

Förändring Ålder
Tibro -0.2 år 43.7 år