Detaljer

Skatter i Mariestad

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Mariestad 21.26% 11.48% 0.25% 1.32% 34.06%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Mariestad

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Mariestad +2.16% +6 000 284 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Mariestad -1.2% -1 200 st 14.9%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Mariestad +76.34% +0.75% 1 230
    

Folkmängd i Mariestad

Mariestad24 513
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Mariestad

Förändring 2020

% #
Mariestad -0.1% -24
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Mariestad

Förändring 2020

Förändring Ålder
Mariestad -0.2 år 44.8 år
Fortum SE

Fortum SE

500 kr i nykundsrabatt!

To the campaign