Statistical wage vårdare

Wage statistics show gross monthly salary for one vårdare within vårdare, boendestödjare.

* Statistically secured data from SCB

Wage forecast for 2021: ~29 400 kr

** The forecast indicates the expected wage situation today and is calculated on previous wage increases per year.


Rate your profession as vårdare
( rating 3.29 / 5 av 17 st votes)

Important information - New professions

2014 introduced the SCB new professional codes. This means that the former occupational groups were divided into more detailed occupation codes. The result of this was that, for example, 'vårdare' broke out of a larger occupational group for more detailed display wages for this particular profession. Therefore, wage statistics differ substantially between 2013 and 2014.

Klicka här för att hitta nyare information som sträcker sig fram till 2021.

Wage vårdare

Get an income insurance

If you were to lose your employment, income insurance facilitates the A-box's maximum amount of just SEK 14 500.
Click income insurance union vårdare we show which trade union and income insurance is right for your profession.

What makes a vårdare

Som ambulanssjukvårdare kan man vara anställd av landstingen eller av de privata företag som bedriver ambulansverksamhet på entreprenad i delar av landet.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar mycket. I en ambulans jobbar man alltid i par. Enligt Socialstyrelsens krav måste minst en person i besättningen vara legitimerad sjuksköterska. Detta krävs för att ha rätt att ge läkemedel till patienten, vilket vanligtvis sker genom injektioner. När besättningen består av en sjuksköterska och en ambulanssjukvårdare har man olika ansvarsområden. Sjuksköterskan har det medicinska ansvaret. Ambulanssjukvårdaren kan dock till exempel lägga förband, kontrollera andning, puls och blodtryck eller ge hjärt-lungräddning och defibrillera, det vill säga ge elstötar till en patient med hjärtstillestånd.

Teamet samverkar i sin tur med räddningstjänst, polis och andra samhällsfunktioner för att rädda liv och hjälpa allmänheten på bästa sätt. Vid en olycksplats är det ambulanssjukvårdaren som leder och samordnar sjukvårdsarbetet. Hen sköter kontakten med SOS-Alarm, andra ambulanser samt sjukhus och övrig räddningspersonal. Patienten ska även undersökas och ges behandling innan och under transporten till sjukhuset. Då kan ambulanssjukvården vara direkt livsavgörande.

Förutom ansvar för ledning och kommunikation har ambulanssjukvårdaren även ansvar för tekniken. Det gäller dels den medicintekniska utrustningen i ambulansen men också själva bilen. Tvätt och skötsel samt enklare service är en del av det dagliga arbetet.

I ambulanssjukvårdarens uppgifter ingår också att köra ambulansen. Det är långt ifrån alltid som det handlar om akuta lägen i ambulanspersonalens arbete. Ungefär en tredjedel av transporterna är utryckningar med blåljus och sirener, resten är mindre akuta fall och transporter av patienter mellan olika vårdinrättningar. Vid de brådskande transporterna är det alltid sjuksköterskan som vårdar patienten och ambulanssjukvårdaren som kör, men i övriga fall turas man vanligtvis om att köra ambulansen.
Under rena sjuktransporter utförs ingen behandling av patienten och då arbetar ambulanssjukvårdaren ensam.

Arbetstid
Ambulansyrket innebär ofta obekväma arbetstider, det vill säga arbete under nätter, kvällar och helger.