Statistical wage träarbetare

Wage statistics show gross monthly salary for one träarbetare within fin-, inrednings- och möbelsnickare.

* Statistically secured data from SCB

Wage forecast for 2021: ~35 500 kr

** The forecast indicates the expected wage situation today and is calculated on previous wage increases per year.


Rate your profession as träarbetare
( rating 3.47 / 5 av 19 st votes)

träarbetare

Important information - New professions

2014 introduced the SCB new professional codes. This means that the former occupational groups were divided into more detailed occupation codes. The result of this was that, for example, 'träarbetare' broke out of a larger occupational group for more detailed display wages for this particular profession. Therefore, wage statistics differ substantially between 2013 and 2014.

Klicka här för att hitta nyare information som sträcker sig fram till 2021.

Wage träarbetare

Get an income insurance

If you were to lose your employment, income insurance facilitates the A-box's maximum amount of just SEK 14 500.
Click income insurance union träarbetare we show which trade union and income insurance is right for your profession.

What makes a träarbetare

På en byggarbetsplats finns många träarbeten som måste utföras. Det kan handla om nyproduktion, ombyggnation eller renovering av olika typer av byggnader.

Arbetsuppgifter
Formsättning av exempelvis valv, väggar och pelare inför betonggjutning är en vanlig uppgift för träarbetare. Dessa arbetsuppgifter förekommer vid exempelvis brobyggnad, träarbetarna arbetar inte bara med husbyggen. När det gäller husbyggen monterar träarbetaren dörrar, fönster, skåp och andra snickerier.

Resa mellanväggar, spika tak och montera väggbeklädnader, till exempel gipsskivor, spånskivor eller panel är också vanliga arbetsuppgifter. Ibland specialiserar sig träarbetare på ett område men oftast arbetar man med alla förekommande uppgifter.

Träarbetare utgår nästan alltid från en ritning och ritningsläsning är därför en viktig del av jobbet. Ibland stöter träarbetaren på problem och behöver använda fantasi och skaparförmåga för att lösa uppgiften.

När nya hus byggs handlar jobbet mycket om att montera färdiga byggdelar, till exempel färdiga väggar. Även inredningsdetaljerna levereras färdiga till byggplatsen och ska monteras. Vid ombyggnader och renoveringar tillverkas ibland vissa detaljer på plats. Detta ställer ofta särskilda krav på hantverkskunskaper och på att känna till äldre byggnadstekniker.

Många av arbetsuppgifterna utförs självständigt men på större arbetsplatser ingår träarbetare i arbetslag med flera andra yrkesgrupper, exempelvis betongarbetare. Det är viktigt att kunna samarbeta med sina kollegor och med andra yrkesgrupper.

Arbetsmiljö
Träarbetare arbetar ofta utomhus och ibland på höga höjder. Arbetet kan vara fysiskt ansträngande. Det förekommer tunga lyft men utvecklingen går mot att träarbetare tar hjälp av kranar och andra hjälpmedel. När ett byggprojekt är avslutat flyttar träarbetaren till ett annat, vilket innebär att man byter arbetsplats relativt ofta. Det är vanligt med resor till och från jobbet och ibland bor träarbetaren också tillfälligt utanför hemorten.