Statistical wage Telephone salesman

28 300 kr

What is the salary After tax?

Wage statistics show gross monthly salary for one Telephone salesman within telefonförsäljare.

* Statistically secured data from SCB

Wage forecast for 2021: ~29 700 kr

** The forecast indicates the expected wage situation today and is calculated on previous wage increases per year.


Rate your profession as Telephone salesman
( rating 3.4 / 5 av 40 st votes)

Telephone salesman

Average wage

28 300 kr

Male

29 100 kr

Female

27 100 kr

Occupation Forecast

Low competition

Wage Telephone salesman

Get an income insurance

If you were to lose your employment, income insurance facilitates the A-box's maximum amount of just SEK 14 500.
Click income insurance union telephone salesman we show which trade union and income insurance is right for your profession.

What makes a Telephone salesman

Kundtjänstmedarbetare kan ha olika titlar, beroende på bransch och arbetsuppgifter. Man kan till exempel kallas för kundtjänstmedarbetare, kundkontaktcentermedarbetare, kundkommunikatör, operatör, servicedeskmedarbetare eller kundrådgivare. Arbetsgivare är ofta ett kundtjänstcenterföretag eller ett bemanningsföretag.

Arbetsuppgifter
Kundtjänstmedarbetare kan ses både som ett yrke och som en metod att arbeta. Arbetet i ett kundkontaktcenter fungerar exempelvis som en arbetsmetod för exempelvis en farmaceut som arbetar med att besvara frågor om mediciner på apotekets kundcentrum.

Kundtjänstmedarbetaren är länken mellan företaget och kunderna eller mellan myndigheten och medborgarna.
Man kan också arbeta med att ge kundsupport för en eller flera organisationer och med kunder som har kontrakt.

Man brukar skilja mellan att arbeta med inkommande (inbound) och utgående samtal (outbound). Även om de inkommande samtalen är mest förekommande blir det allt vanligare att inkommande och utgående samtal förekommer i samma tjänst.

Arbetar man med inkommande samtal är rådgivning en vanlig arbetsuppgift, som kräver att man kan mycket om exempelvis en produkt eller en verksamhet. Det kan till exempel handla om att besvara kundens frågor när de kontaktar kundtjänst eller servicedesk/helpdesk. Arbetet kräver också att man kan identifiera vilken tjänst kunden är i behov av. Andra vanliga arbetsuppgifter är registrering av ordermottagningar, reklamationer och bokningar. De som arbetar med detta kallas ofta för operatör eller kundkommunikatör.

Kundtjänstmedarbetaren som arbetar med utgående samtal arbetar ofta med att sälja en produkt eller tjänst per telefon. Läs mer om telefonförsäljare i beskrivningen, Säljare i företag, i Yrken A-Ö. En annan inriktning där utgående samtal är vanliga är opinionsundersökningar vilket bland annat innebär att de ställer frågor till enskilda hushåll eller företagspersoner. Arbetsuppgifterna kan vara någon av ovanstående eller en kombination av dessa uppgifter.

Uppdragen kan vara tillfälliga, exempelvis marknadsundersökningar eller mer permanenta som exempelvis att ge råd om specifika produkter.

Telefonen och datorn är kundtjänstmedarbetarnas viktigaste arbetsverktyg. Kundmottagare dokumenterar allt med hjälp av datorn och använder olika program beroende på uppgift. Internet, voice mail, e-post och fax är andra medel för att kommunicera och ge information till kunder och andra delar av organisationen.

Samtalen varieras ofta med administrativt arbete som exempelvis att besvara e-post.

Ett arbete inom kundtjänst är en merit när det gäller kundkontakter och kommunikationsförmåga.
En möjlig karriärväg inom detta yrkesområde är att gå från rollen som kommunikatör/operatör till gruppledare/teamledare.

Alltmer utvecklade telefon- och Internettjänster gör det möjligt för företagen att ha sin verksamhet på geografiskt avstånd från kunden. Det är vanligt att många arbetsplatser är belägna långt från den egentliga uppdragsgivaren. Exempelvis förekommer det att svenska företag bedriver kundkontaktcenter på mindre orter med ett stort geografiskt avstånd från större städer. Det förekommer även att svenska företag bedriver kundtjänstcenter i andra länder, vilket ger möjlighet att arbeta utomlands.

Wage statistics based on education level

All sectors Private sector Private employees
28 300 kr 28 300 kr 28 300 kr

Wage statistics based on the Sector