Statistical wage Taxiförare

23 000 kr

What is the salary After tax?

Wage statistics show gross monthly salary for one Taxiförare within taxiförare.

* Statistically secured data from SCB

Wage forecast for 2021: ~23 800 kr

** The forecast indicates the expected wage situation today and is calculated on previous wage increases per year.


Rate your profession as Taxiförare
( rating 3.27 / 5 av 88 st votes)

Taxiförare

Average wage

23 000 kr

Male

23 000 kr

Female

23 000 kr

Occupation Forecast

Low competition

Wage Taxiförare

Get an income insurance

If you were to lose your employment, income insurance facilitates the A-box's maximum amount of just SEK 14 500.
Click income insurance union taxiförare we show which trade union and income insurance is right for your profession.

What makes a Taxiförare

Förutom vanliga taxikörningar körs även färdtjänst, skolskjutsar, avtalskunder, bud och sjukresor. De flesta körningarna är korta och sker i eller i närheten av tätorter.

Arbetsuppgifter
Taxiförare skjutsar kunder från en plats till en annan på beställning. Kunderna förmedlas oftast via en beställningscentral, som för det mesta ägs gemensamt av flera taxiåkerier. Körningar kommer in via display, kommunikationsradio, mobiltelefon eller via en pappersremsa som skrivs ut i bilen av en dator. Det händer också att taxiföraren får kunder genom att bli invinkad på gatan.

En taxiförare bör ha god lokalkännedom. Allt fler taxibilar är utrustade med satellitnavigeringssystem GPS (Global Positioning System) för att ytterligare underlätta och effektivisera taxiförarnas arbete. För att öka taxiförarnas trygghet utrustas taxibilarna, speciellt i storstäderna, med skyddskamera. Kortbetalningarna ökar och kontanthanteringen minskar. Allt fler bilar utrustas med alkolås.

Arbetsmiljö
Jobbet kan vara påfrestande för nacke, axlar och rygg. Tunga lyft förekommer - framför allt inom färdtjänsten.

Arbetstider
Taxiförare har ofta schemalagda arbetstider som varierar under dygnet. Många taxiförare har själva möjlighet att välja sina egna arbetstider

Wage statistics based on education level

All sectors
23 000 kr

Wage statistics based on the Sector