Statistical wage skötare

Wage statistics show gross monthly salary for one skötare within skötare.

* Statistically secured data from SCB

Wage forecast for 2021: ~29 700 kr

** The forecast indicates the expected wage situation today and is calculated on previous wage increases per year.


Rate your profession as skötare
( rating 3.26 / 5 av 23 st votes)

skötare

Important information - New professions

2014 introduced the SCB new professional codes. This means that the former occupational groups were divided into more detailed occupation codes. The result of this was that, for example, 'skötare' broke out of a larger occupational group for more detailed display wages for this particular profession. Therefore, wage statistics differ substantially between 2013 and 2014.

Klicka här för att hitta nyare information som sträcker sig fram till 2021.

Wage skötare

Get an income insurance

If you were to lose your employment, income insurance facilitates the A-box's maximum amount of just SEK 14 500.
Click income insurance union skötare we show which trade union and income insurance is right for your profession.

What makes a skötare

Vanligast är att arbeta på ett djursjukhus eller en djurklinik, men anställning hos ensamarbetande veterinärer, läkemedelsföretag, fodertillverkare eller som egen företagare förekommer också.

Arbetsuppgifter

Djursjukskötare arbetar självständigt med de arbetsuppgifter inom djursjukvård som inte utförs av veterinären. Djursjukskötaren assisterar även veterinären vid undersökningar, behandlingar och operationer. På en vårdavdelning ger man bland annat de sjuka djuren den omvårdnad och behandling de har behov av samt ansvarar för djurets rehabilitering efter skada eller sjukdom. Modern djursjukvård är idag relativt tekniskt avancerad.

Som djursjukskötare har man mycket kontakt med djurägarna. Att ge information om förebyggande friskvårdsbehandling, hälsoråd samt svara på allmänna frågor är en viktig del av jobbet. Djursjukskötare kan också arbeta i receptionen med telefonrådgivning samt tidsbokning.

Specialisering
Det finns specialområden för djursjukskötare, till exempel anestesi (det vill säga sövning och bedövning inför undersökningar och operationer), röntgen, rehabilitering, kostrådgivning och beteenderådgivning.

En del djursjukskötare har även arbetsledande uppgifter. Personalfrågor, planering av verksamhet och ekonomi kan då ingå i arbetsuppgifterna.

Arbetstider
Som djursjukskötare arbetar man ofta dagtid, men även jourtjänstgöring under kvällar, nätter och helger kan förekomma.
We use cookies. By browsing further you agree that we use cookies. Read more. I accept!