Statistical wage Organisationskonsult

50 300 kr

What is the salary After tax?

Wage statistics show gross monthly salary for one Organisationskonsult within lednings- och organisationsutvecklare.

* Statistically secured data from SCB

Wage forecast for 2021: ~51 900 kr

** The forecast indicates the expected wage situation today and is calculated on previous wage increases per year.


Rate your profession as Organisationskonsult
( rating 3.6 / 5 av 10 st votes)

Average wage

50 300 kr

Male

53 800 kr

Female

46 500 kr

Wage Organisationskonsult

Get an income insurance

If you were to lose your employment, income insurance facilitates the A-box's maximum amount of just SEK 14 500.
Click income insurance union organisationskonsult we show which trade union and income insurance is right for your profession.

What makes a Organisationskonsult

Ekonomer finns i alla branscher på arbetsmarknaden, såväl privata näringslivet, offentlig sektor och ideella organisationer och intresseorganisationer är i behov av ekonomer.

Arbetsuppgifter
Ekonomer kan ha en rad olika yrken och titlar. För att arbeta som ekonom krävs ofta en utbildning. Vanligaste utbildningen är ekonom/civilekonom som man läser vid högskola eller universitet. Titeln Civilekonom är inte skyddad men den vanliga definitionen är att man uppfyller Civilekonomernas medlemskriterier.

Eftersom ekonomyrken finns över hela arbetsmarknaden kan arbetsuppgifterna variera. Arbetsuppgifterna varierar beroende på storleken på företaget eller organisationen man arbetar inom. I mindre företag är det vanligare att ha en större bredd av arbetsuppgifter som spänner över flera områden. I större företag är det vanligare att ha specialiserade arbetsuppgifter. På ekonomiavdelningar arbetar ekonomer med den ekonomiska styrningen, finansiering och marknadsföring. Även redovisning, revision och sammanställningar av budgetar är vanliga uppgifter.

Det finns även ekonomyrken som enbart kräver gymnasieutbildning, ibland med någon påbyggnad. Vanliga arbetsuppgifter för gymnasieekonomer är administration av löner och handläggning av låneansökningar.

EKONOMYRKEN I KOMBINATION MED ANDRA OMRÅDEN

Hälsoekonom
Hälsoekonomer är specialister på att tillämpa ekonomiska teorier och metoder på hälso- och sjukvård. De analyserar och beräknar de ekonomiska effekterna av olika insatser inom hälso- och sjukvården och vad sjukdomar och olycksfall kostar samhället. Hälsoekonomer arbetar i landsting, statliga myndigheter, försäkringsbolag eller till exempel läkemedelsföretag. (Källa: Civilekonomerna)

Miljöekonom
Miljöekonomer är experter på att tillämpa ekonomi på miljöfrågor. De analyserar hur man med ekonomiska styrmedel kan förbättra miljön. De gör också beräkningar med hänsyn till hur produktionen i ett företag inverkar på miljön. Miljöekonomen kan arbeta inom både näringsliv och offentlig sektor som Länsstyrelser, Naturvårdsverket och Försvarsmakten. (Källa: Civilekonomerna)

Wage statistics based on education level

All sectors Government sector Municipal sector County council Private sector Private employees
50 300 kr 48 400 kr 42 000 kr 45 600 kr 53 000 kr 53 000 kr

Wage statistics based on the Sector