Statistical wage marknadsförare

Wage statistics show gross monthly salary for one marknadsförare within marknadsanalytiker och marknadsförare.

* Statistically secured data from SCB

Wage forecast for 2021: ~51 100 kr

** The forecast indicates the expected wage situation today and is calculated on previous wage increases per year.


Rate your profession as marknadsförare
( rating 3.43 / 5 av 23 st votes)

marknadsförare

Important information - New professions

2014 introduced the SCB new professional codes. This means that the former occupational groups were divided into more detailed occupation codes. The result of this was that, for example, 'marknadsförare' broke out of a larger occupational group for more detailed display wages for this particular profession. Therefore, wage statistics differ substantially between 2013 and 2014.

Klicka här för att hitta nyare information som sträcker sig fram till 2021.

Wage marknadsförare

Get an income insurance

If you were to lose your employment, income insurance facilitates the A-box's maximum amount of just SEK 14 500.
Click income insurance union marknadsförare we show which trade union and income insurance is right for your profession.

What makes a marknadsförare

Om man är marknadsförare på ett större företag är man ofta del av en marknadsavdelning, där flera personer samarbetar. Man kan också vara ensam ansvarig för marknadsföringen i organisationen.

Arbetsuppgifter
Den viktigaste uppgiften är att skapa publicitet och uppmärksamhet för varor eller tjänster. Presskontakter och nätverksarbete är två grundläggande arbetssätt.

Marknadsförarens jobb kan innehålla många olika arbetsuppgifter och omfatta alla led i marknadsföringen. Kreativitet, problemlösning, nytänkande och allmänbildning är värdefulla egenskaper i yrket. Det gäller att ha bra känsla för när och hur kampanjen ska sjösättas. Målet är att försöka få rätt produkt eller tjänst till kunden på rätt plats vid rätt tidpunkt. Då är chanserna goda för att strategin lyckas.

Internet, direktmarknadsföring, tidningar, radio, TV och kampanjer på offentliga platser är användbara kanaler. Det gäller att försöka få rätt produkt eller tjänst till kunden

Som marknadsförare kan man också hålla i marknadsanalyser och marknadsundersökningar, vilket innebär att man undersöker marknaden för företagets produkter eller tjänster. Enkäter, fokusgrupper och gallupundersökningar är vanliga verktyg marknadsförare arbetar med. Målet är att ta reda på hur marknadsföringen bäst ska utformas eller hur produkterna kan förbättras för att de ska sälja mer. Det gäller att genom olika aktiviteter stärka varumärket dvs. att få omvärld och kunder att se positivt på den tjänst eller produkt som marknadsförs.

Marknadsföraren kan även göra kalkyler och sätta priser på olika produkter för att uppnå god lönsamhet. Uppgiften är då att tänka efter hur företagets affärsidé ska konkretiseras i mål och budskap till personalen eller omvärlden.

Som marknadsförare måste man vara bra på att planera sitt arbete. Man måste kunna försäljning och kunna hitta säljargument. Därför är det en fördel om man har erfarenhet av försäljning. Marknadsföraren behöver ha känsla för grafisk form och vara bra på att uttrycka sig, både muntligt och skriftligt. Som marknadsförare kan man också kallas marknadskoordinator, marknadsanalytiker, marknadschef eller marknadsplanerare. Se även yrket marknadsassistent.