Salary statistics: Universitet

Universitetskansler

Biträdande rektor, högskola/universitet

Biträdande universitetsrektor

Rektor, högskola/universitet

Universitetsrektor

Professor, högskola/universitet

Lektor, högskola/universitet

Universitetslektor

Universitetslärare, lektor

Forskarassistent, högskola/universitet

Doktorand, högskola/universitet

Adjunkt, högskola/universitet

Amanuens, högskola/universitet

Universitetsadjunkt

Universitetslärare, adjunkt